Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نرخ بسته‌های انترنتی و تماس تلفونی مشخص شد

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نرخ بسته‌های انترنتی و تماس‌ تلفونی را برای شبکه‌های مخابراتی مشخص ساخته است.

بربنیاد اطلاعات این وزارت، بهای یک دقیقه تماس تلفونی بین مشتریان یک شبکه ۱ اعشاریه ۸۵ پول و از یک شبکه مخابراتی به شبکه‌های دیگر ۲ اعشاریه ۲ پول و بهای یک جی بی انترنت ۱۱۰ افغانی تعیین شده است.

عنایت الله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این باره گفت: «قیمت یک جی بی انترنت ۱۱۰ افغانی و در مکالمات قیمت‌های آف نت ۲ اعشاریه ۲ افغانی و قیمت‌های آن نت ۱ اعشاریه ۸۵ افغانی وضع می‌گردد. قبلا در افغانستان قیمت یک ام بی انترنت بیش‌تر از یک افغانی بود که فعلن صفر اعشاریه یازده افغانی وضع می‌گردد.»

اما شماری از باشندگان کابل نرخ‌های تعیین شده را بلند می‌دانند و می‌گویند که باید وزارت مخابرات برای کاهش قیمت‌ها، کاری بکند.

بلال، باشنده کابل، گفت: «مشکلات بسیار زیاد است. به خاطری‌که کریدت که می‌گیرید اصلا نمی‌فهمید که چگونه مصرف می‌شود، به خاطری‌که بسیار زود تمام می‌شود. بعضی وقت قبل از تماس، شبکه پول را می‌گیرد.»

جمشید، باشنده کابل، می‌گوید: «وقتی پنجاه افغانی می‌اندازیم چند، دقیقه صحبت می‌کنیم، چند دقیقه بعد تماس قطع می‌شود. کردیدت تمام می‌شود.»

پایتخت‌نشینان از کیفیت پایین انترنت نیز شکایت دارند.

شمس الله، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «مصرف انترنت بسیار بالا است. سابق اگر سه جی بی را فعال می‌ساختیم، ده روز کار می‌داد، اما حالا ده جی بی در ده روز نمی‌شود.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که شرکت‌های مخابراتی باید برای مردم سهولت‌هایی را فراهم بسازد.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «با توجه به فعالیت شرکت‌های مخابراتی در افغانستان افزایش کیفیت و کاهش هزینه دو تا مورد مهم است که می‌تواند روی نحوه فعالیت شرکت‌های مخابراتی در کشور تاثیر ویژه داشته باشد. نیاز است که شرکت‌های مخابراتی روی این دو مورد مهم توجه جدی نماید.»

مردم بیش‌تر در شهرهای بزرگ افغانستان به خدمات انترنتی و مخابراتی دست‌رسی دارند و این خدمات در ولسوالی‌های دوردست کمتر است و مردم با مشکلات زیاد روبه‌رو استند.  

نرخ بسته‌های انترنتی و تماس تلفونی مشخص شد

اما شماری از باشندگان کابل نرخ‌های تعیین شده را بلند می‌دانند و می‌گویند که باید وزارت مخابرات برای کاهش قیمت‌ها، کاری بکند.

تصویر بندانگشتی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نرخ بسته‌های انترنتی و تماس‌ تلفونی را برای شبکه‌های مخابراتی مشخص ساخته است.

بربنیاد اطلاعات این وزارت، بهای یک دقیقه تماس تلفونی بین مشتریان یک شبکه ۱ اعشاریه ۸۵ پول و از یک شبکه مخابراتی به شبکه‌های دیگر ۲ اعشاریه ۲ پول و بهای یک جی بی انترنت ۱۱۰ افغانی تعیین شده است.

عنایت الله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این باره گفت: «قیمت یک جی بی انترنت ۱۱۰ افغانی و در مکالمات قیمت‌های آف نت ۲ اعشاریه ۲ افغانی و قیمت‌های آن نت ۱ اعشاریه ۸۵ افغانی وضع می‌گردد. قبلا در افغانستان قیمت یک ام بی انترنت بیش‌تر از یک افغانی بود که فعلن صفر اعشاریه یازده افغانی وضع می‌گردد.»

اما شماری از باشندگان کابل نرخ‌های تعیین شده را بلند می‌دانند و می‌گویند که باید وزارت مخابرات برای کاهش قیمت‌ها، کاری بکند.

بلال، باشنده کابل، گفت: «مشکلات بسیار زیاد است. به خاطری‌که کریدت که می‌گیرید اصلا نمی‌فهمید که چگونه مصرف می‌شود، به خاطری‌که بسیار زود تمام می‌شود. بعضی وقت قبل از تماس، شبکه پول را می‌گیرد.»

جمشید، باشنده کابل، می‌گوید: «وقتی پنجاه افغانی می‌اندازیم چند، دقیقه صحبت می‌کنیم، چند دقیقه بعد تماس قطع می‌شود. کردیدت تمام می‌شود.»

پایتخت‌نشینان از کیفیت پایین انترنت نیز شکایت دارند.

شمس الله، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «مصرف انترنت بسیار بالا است. سابق اگر سه جی بی را فعال می‌ساختیم، ده روز کار می‌داد، اما حالا ده جی بی در ده روز نمی‌شود.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که شرکت‌های مخابراتی باید برای مردم سهولت‌هایی را فراهم بسازد.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «با توجه به فعالیت شرکت‌های مخابراتی در افغانستان افزایش کیفیت و کاهش هزینه دو تا مورد مهم است که می‌تواند روی نحوه فعالیت شرکت‌های مخابراتی در کشور تاثیر ویژه داشته باشد. نیاز است که شرکت‌های مخابراتی روی این دو مورد مهم توجه جدی نماید.»

مردم بیش‌تر در شهرهای بزرگ افغانستان به خدمات انترنتی و مخابراتی دست‌رسی دارند و این خدمات در ولسوالی‌های دوردست کمتر است و مردم با مشکلات زیاد روبه‌رو استند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره