Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا میزان مالیات بر تاجران و صنعت‌ کاران را کاهش داد

امارت اسلامی مالیات بر بازرگانان، صنعت‌کاران و چندین بخش خصوصی دیگر را کاهش داده است.

عبدالسلام، حنفی معاون اداری ریاست الوزرا، می‌گوید که حکومت سرپرست کمیسیونی را ایجاد کرده است تا به چالش‌های بازرگانان و صنعت‌کاران رسیدگی شود.

آقای حنفی تاکید می‌کند که این تصمیم به هدف رشد صنعت کشور گرفته شده است.

عبدالسلام حنفی گفت: «برای حمایت از صنعت‌کاران ما برای تقویت زراعت و تجارت، هفت فیصد مالیه موضوعی قراردادی بود، برای این‌ها معاف شده است و دیگر برای تقویت صنعت‌کاران ما در سکتور صنعت، چهار فیصد مالیه ربع‌وار انتفاعی که بود به دو فیصد تقلیل داده شده است.»

احمد جان بلال، نماینده رهبر امارت اسلامی، در این باره گفته است: «بررسی وقت اداره قبلی مربوط پمپ ستیشن‌های نفت و گاز معاف گردیده و سکتور مذکور برای سال‌های آینده باید از فی لیتر صفر اعشاریه شش افغانی مالیه ثابت به حساب امارت اسلامی تحویل دهند.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد اطمینان می‌دهد که از سکتور خصوصی کشور پشتیبانی می‌کند.

دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد، در این باره گفته است: «برای کمپنی‌های خارجی دروازه را همیشه باز گذاشتیم دعوت می‌دهیم و سهولت‌می‌آوریم اما این‌که نمی‌آیند به زور آورده نمی‌توانیم. باید امید و توقع زیاد نکنیم.»

شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق صنایع و معادن افغانستان، می‌گوید: «ما را به واهمه ملت ما انداخته که گویا افغان‌ها معادن خود را در داخل کشور خود استخراج کرده نمی‌توانند، این را پروسس کرده نمی‌تواند. اطمینان می‌دهم به امارت اسلامی افغانستان، نگذارید مردم معادن خام ما را بیرون کند. در همین جا پروسس شود به افغان‌ها این ظرفیت است.»

وزارت صنعت و تجارت از تمامی سرمایه‌گذاران افغانستان در بیرون از کشور می‌خواهد که در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفته است: «هر سرمایه‌گذار که افغانستان میاید سرمایه‌گذاری می‌کند، مثل این است که یک قطره آب را در گلوی یک یتیم، بیوه و بیچاره می‌ریزد و خواهش برادری من است که هر کس خود را افغان می‌گیرد هر کس افغان مسلمان است و هر کس که وطن خود را دوست دارد، بیاید در افغانستان سرمایه‌گذاری کند.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌گوید: «پیش‌رفت یک مملکت به تجارت، صنعت، زراعت و ترانزیت است که افغانستان یک کشور مرکزی است می‌خواهیم که به گونه کامل همکاری شود و در میان تجارت و صنعت همکاری شود.»

معاون اداری ریاست‌الوزرا تعهد کرده است که امارت اسلامی سهولت‌های لازم را به بازرگانان و صنعت کاران در گرفتن پاسپورت و ویزا فراهم خواهد کرد.

ا.ا میزان مالیات بر تاجران و صنعت‌ کاران را کاهش داد

وزارت صنعت و تجارت از تمامی سرمایه‌گذاران افغانستان در بیرون از کشور می‌خواهد که در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی مالیات بر بازرگانان، صنعت‌کاران و چندین بخش خصوصی دیگر را کاهش داده است.

عبدالسلام، حنفی معاون اداری ریاست الوزرا، می‌گوید که حکومت سرپرست کمیسیونی را ایجاد کرده است تا به چالش‌های بازرگانان و صنعت‌کاران رسیدگی شود.

آقای حنفی تاکید می‌کند که این تصمیم به هدف رشد صنعت کشور گرفته شده است.

عبدالسلام حنفی گفت: «برای حمایت از صنعت‌کاران ما برای تقویت زراعت و تجارت، هفت فیصد مالیه موضوعی قراردادی بود، برای این‌ها معاف شده است و دیگر برای تقویت صنعت‌کاران ما در سکتور صنعت، چهار فیصد مالیه ربع‌وار انتفاعی که بود به دو فیصد تقلیل داده شده است.»

احمد جان بلال، نماینده رهبر امارت اسلامی، در این باره گفته است: «بررسی وقت اداره قبلی مربوط پمپ ستیشن‌های نفت و گاز معاف گردیده و سکتور مذکور برای سال‌های آینده باید از فی لیتر صفر اعشاریه شش افغانی مالیه ثابت به حساب امارت اسلامی تحویل دهند.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد اطمینان می‌دهد که از سکتور خصوصی کشور پشتیبانی می‌کند.

دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد، در این باره گفته است: «برای کمپنی‌های خارجی دروازه را همیشه باز گذاشتیم دعوت می‌دهیم و سهولت‌می‌آوریم اما این‌که نمی‌آیند به زور آورده نمی‌توانیم. باید امید و توقع زیاد نکنیم.»

شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق صنایع و معادن افغانستان، می‌گوید: «ما را به واهمه ملت ما انداخته که گویا افغان‌ها معادن خود را در داخل کشور خود استخراج کرده نمی‌توانند، این را پروسس کرده نمی‌تواند. اطمینان می‌دهم به امارت اسلامی افغانستان، نگذارید مردم معادن خام ما را بیرون کند. در همین جا پروسس شود به افغان‌ها این ظرفیت است.»

وزارت صنعت و تجارت از تمامی سرمایه‌گذاران افغانستان در بیرون از کشور می‌خواهد که در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفته است: «هر سرمایه‌گذار که افغانستان میاید سرمایه‌گذاری می‌کند، مثل این است که یک قطره آب را در گلوی یک یتیم، بیوه و بیچاره می‌ریزد و خواهش برادری من است که هر کس خود را افغان می‌گیرد هر کس افغان مسلمان است و هر کس که وطن خود را دوست دارد، بیاید در افغانستان سرمایه‌گذاری کند.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌گوید: «پیش‌رفت یک مملکت به تجارت، صنعت، زراعت و ترانزیت است که افغانستان یک کشور مرکزی است می‌خواهیم که به گونه کامل همکاری شود و در میان تجارت و صنعت همکاری شود.»

معاون اداری ریاست‌الوزرا تعهد کرده است که امارت اسلامی سهولت‌های لازم را به بازرگانان و صنعت کاران در گرفتن پاسپورت و ویزا فراهم خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره