Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کابل: همکاری کشورهای اسلامی و منطقه را خواهانیم

وزارت صنعت و تجارت از کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی می‌خواهد که همکاری شان را با مردم افغانستان بیش‌تر بسازند.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، در دیدار با نماینده خاص روسیه و وزیر ترانسپورت ترکمنستان، از این دو کشور خواسته است تا هزینه ترانزیت، ترانسپورت و انتقالات را کاهش بدهد.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در دیدار با وزیر ترانسپورت ترکمنستان درباره ایجاد یک کمیته دوطرفه برای حل چالش‌های ترانزیتی نیز گفت‌وگو کرده‌ است.

نورالدین عزیزی که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد "روسیه-جهان اسلام" به روسیه رفته، در حاشیه این نشست با برخی از مقام‌های کشورهای دیگر نیز دیدارهای داشته است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، در باره سفر آقای عزیزی گفت: «در دیداری که با وزیر ترانسپورت ترکمنستان داشتند، روی سهولت در اموال ترانزیتی و وارداتی افغانستان صحبت شده و در اخیر وزارت ترانسپورت ترکمنستان اظهار داشت که ایجاد یک کمیته دو طرفه و روی مسایل مربوط بحث و سهولت‌های بیش‌تر فراهم گردد.»

در همین حال، امارت اسلامی حضور افغانستان در نشست‌های اقتصادی را در تحکیم روابط اقتصادی و تجارتی سودمند می‌داند و می‌گوید افغانستان در وصل کشورهای منطقه نقش مهم دارد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «تماس‌ها، نشست‌ها و رفت و آمدها با کشورها خصوصا در راستای اقتصاد می‌تواند هم به کشورهای منطقه کمک کند و هم به افغانستان و می‌خواهیم افغانستان یک پالیسی اقتصاد محور داشته و عملی کند.»

از سویی هم اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که افغانستان بیش‌ترین مواد سوخت، انرژی و مواد خوراکی را از کشورهای آسیای میانه وارد می‌کند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، از کشورهای منطقه می‌خواهد که سهولت‌های لازم را در بخش‌های ترانزیت و تجارت به بازرگانان افغانستان فراهم بسازند.

آقای الکوزی در این باره گفت: «ما از روسیه مال وارد می‌کنیم. باید از خاک قزاقستان بگذرد و ما هزینه بپردازیم و بعد از آن که از ازبیکستان تیر می‌شود بازهم هزینه باید بپردازیم. هم صادرات ما این طور است و هم واردات ما این گونه است.»

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در راس هیاتی سه روز پیش به روسیه سفر کرد و در چهاردهمین مجمع بین‌المللی اقتصادی "روسیه-جهان اسلام" از کشورهای منطقه خواست تا در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

کابل: همکاری کشورهای اسلامی و منطقه را خواهانیم

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در دیدار با وزیر ترانسپورت ترکمنستان درباره ایجاد یک کمیته دوطرفه برای حل چالش‌های ترانزیتی نیز گفت‌وگو کرده‌ است.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت از کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی می‌خواهد که همکاری شان را با مردم افغانستان بیش‌تر بسازند.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، در دیدار با نماینده خاص روسیه و وزیر ترانسپورت ترکمنستان، از این دو کشور خواسته است تا هزینه ترانزیت، ترانسپورت و انتقالات را کاهش بدهد.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در دیدار با وزیر ترانسپورت ترکمنستان درباره ایجاد یک کمیته دوطرفه برای حل چالش‌های ترانزیتی نیز گفت‌وگو کرده‌ است.

نورالدین عزیزی که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد "روسیه-جهان اسلام" به روسیه رفته، در حاشیه این نشست با برخی از مقام‌های کشورهای دیگر نیز دیدارهای داشته است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، در باره سفر آقای عزیزی گفت: «در دیداری که با وزیر ترانسپورت ترکمنستان داشتند، روی سهولت در اموال ترانزیتی و وارداتی افغانستان صحبت شده و در اخیر وزارت ترانسپورت ترکمنستان اظهار داشت که ایجاد یک کمیته دو طرفه و روی مسایل مربوط بحث و سهولت‌های بیش‌تر فراهم گردد.»

در همین حال، امارت اسلامی حضور افغانستان در نشست‌های اقتصادی را در تحکیم روابط اقتصادی و تجارتی سودمند می‌داند و می‌گوید افغانستان در وصل کشورهای منطقه نقش مهم دارد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «تماس‌ها، نشست‌ها و رفت و آمدها با کشورها خصوصا در راستای اقتصاد می‌تواند هم به کشورهای منطقه کمک کند و هم به افغانستان و می‌خواهیم افغانستان یک پالیسی اقتصاد محور داشته و عملی کند.»

از سویی هم اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که افغانستان بیش‌ترین مواد سوخت، انرژی و مواد خوراکی را از کشورهای آسیای میانه وارد می‌کند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، از کشورهای منطقه می‌خواهد که سهولت‌های لازم را در بخش‌های ترانزیت و تجارت به بازرگانان افغانستان فراهم بسازند.

آقای الکوزی در این باره گفت: «ما از روسیه مال وارد می‌کنیم. باید از خاک قزاقستان بگذرد و ما هزینه بپردازیم و بعد از آن که از ازبیکستان تیر می‌شود بازهم هزینه باید بپردازیم. هم صادرات ما این طور است و هم واردات ما این گونه است.»

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در راس هیاتی سه روز پیش به روسیه سفر کرد و در چهاردهمین مجمع بین‌المللی اقتصادی "روسیه-جهان اسلام" از کشورهای منطقه خواست تا در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره