Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت: تولید پنبه در سال روان افزایش خواهد یافت

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از افزایش تولیدات پنبه در سراسر کشور خبر می‌دهد.

مصباح مستعین، سخنگوی این وزارت می‌گوید که وضعیت بارندگی در سال روان بهتر بود و به همین دلیل تولیدات پنبه نسبت به سال‌پار افزایش خواهد یافت.

سخنگوی وزارت زراعت، گفت: «در اکثر ولایت‌ها ما امثال بارندگی داشتیم ما پیش بینی می‌کنیم که تولیدات پنبه نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت.»

همزمان با این، شماری از فروشندگان پنبه در کابل، از کاهش بازار این فرآورده در کشور نگران استند.

عبدالرازق که از سی سال بدینسو در شهرکابل سرگرم فروش پنبه است، می‌گوید که به دلیل کاهش بازار پنبه، نمی‌تواند هزینه خانواده ۱۱ نفری‌اش را تامین کند.

عبدالرازق به طلوع‌نیوز، گفت: «تقریباً سی الی چهل سال زیادتر شد که کار می‌کنم کار سابق خوب بود فعلاً آن‌قدر لذت‌اش نیست در فامیل یازده نفر هستیم و کار امسال مزه‌اش نیست.»

ذکرالله، پنبه فروش، گفت:«سابق فروشات زیاد بود کار و بار بود حالی بسیار کم شده پنجاه فیصد شده است کاراش کم‌تر.»

در همین حال، شماری از کشاورزان در جوزجان می‌گویند که از کشت کوکنار به کشت پنبه روآورده‌اند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که در بخش کشاورزی به آنان کمک کند.

عمر قل، کشاورز، گفت: «دولت به ما مردم باید توجه کند تخم اصلاح شده کود کیمیاوی برای ما مردم بدهد روزگار ما مردم یک زره پیش برود.»

محمد نسیم، کشاورز دیگر، می‌گوید: «ما یک شش جریب پنبه کشت کردیم اگر کوکنار کشت می‌کردم حاصلات‌اش زیاد می‌شد چون حرام است در اسلام گفته شده که حرام است.»

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، از زمین‌های کشاورزی کشور ۷۲ هزار تُن پنبه بدست آمده است.

وزارت زراعت: تولید پنبه در سال روان افزایش خواهد یافت

در همین حال، شماری از کشاورزان در جوزجان می‌گویند که از کشت کوکنار به کشت پنبه روآورده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از افزایش تولیدات پنبه در سراسر کشور خبر می‌دهد.

مصباح مستعین، سخنگوی این وزارت می‌گوید که وضعیت بارندگی در سال روان بهتر بود و به همین دلیل تولیدات پنبه نسبت به سال‌پار افزایش خواهد یافت.

سخنگوی وزارت زراعت، گفت: «در اکثر ولایت‌ها ما امثال بارندگی داشتیم ما پیش بینی می‌کنیم که تولیدات پنبه نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت.»

همزمان با این، شماری از فروشندگان پنبه در کابل، از کاهش بازار این فرآورده در کشور نگران استند.

عبدالرازق که از سی سال بدینسو در شهرکابل سرگرم فروش پنبه است، می‌گوید که به دلیل کاهش بازار پنبه، نمی‌تواند هزینه خانواده ۱۱ نفری‌اش را تامین کند.

عبدالرازق به طلوع‌نیوز، گفت: «تقریباً سی الی چهل سال زیادتر شد که کار می‌کنم کار سابق خوب بود فعلاً آن‌قدر لذت‌اش نیست در فامیل یازده نفر هستیم و کار امسال مزه‌اش نیست.»

ذکرالله، پنبه فروش، گفت:«سابق فروشات زیاد بود کار و بار بود حالی بسیار کم شده پنجاه فیصد شده است کاراش کم‌تر.»

در همین حال، شماری از کشاورزان در جوزجان می‌گویند که از کشت کوکنار به کشت پنبه روآورده‌اند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که در بخش کشاورزی به آنان کمک کند.

عمر قل، کشاورز، گفت: «دولت به ما مردم باید توجه کند تخم اصلاح شده کود کیمیاوی برای ما مردم بدهد روزگار ما مردم یک زره پیش برود.»

محمد نسیم، کشاورز دیگر، می‌گوید: «ما یک شش جریب پنبه کشت کردیم اگر کوکنار کشت می‌کردم حاصلات‌اش زیاد می‌شد چون حرام است در اسلام گفته شده که حرام است.»

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، از زمین‌های کشاورزی کشور ۷۲ هزار تُن پنبه بدست آمده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره