Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند تبدیلی بانک‌نوت‌های کهنه ۱۰ و ۲۰ افغانی به زودی آغاز می‌شود

بانک مرکزی افغانستان گفته است که بانک‌نوت‌های کهنه ده و بیست افغانی را گردآوری و به‌جای آن بانک‌نوت‌های جدید در بازار توزیع می‌کند.

روند گردآوری بانک‌نوت‌های کهنه از شانزدهم ماه جوزا آغاز می‌شود و بانک مرکزی افغانستان از نمایندگی تمامی بانک‌ها خواسته است که بانک‌نوت‌ها کهنه را بدون کمیشن از شهروندان کشور گردآوری کند.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی، در این باره گفت: «مردم از مدتی به اینسو از وجود بانک‌نوت‌های فرسوده در بازار شکایت داشتند. با فراهم شدن امکانات، رهبری د افغانستان بانک فیصله کرد که در شانزده ماه جوزا پروسه تعویذ بانک‌نوت‌های ده و بیست افغانیگی آغاز خواهد شد. هموطنان ما می‌توانند به بانک مرکزی و بانک‌های تجارتی بدون پرداخت فیس، بانک‌نوت‌های فرسوده را با بانک‌نوت‌های جدید تبدیل کنند.»

همزمان با این، اتحادیه صرفان سرای شهزاده کابل می‌گوید که بانک‌نوت‌های کهنه صرافان را نیز در داد و ستد با مشکل روبه‌رو کرده است.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «صرفان، بانک‌های خصوصی و مشتریان به این مشکل گرفتار استیم. مقدارش زیاد است و بانک مرکزی هم از این مشکل آگاهی دارد.

از سویی‌هم، شماری از باشندگان کابل از امارت اسلامی و بانک مرکزی می‌خواهند که پول‌های تازه چاپ‌شده را هرچه سریع‌تر به بازارهای کشور عرضه کنند.

زازی، باشنده کابل، می‌گوید: «اگر دکاندار است. کراچی‌ران است. هر کس که است نمی‌گیرد. مشکلات زیاد است. خواست ما همین است که باید پیسه نو چاپ و به بازار بیاید.»

کبیر، باشنده کابل، می‌گوید: «کسانی که خیرات جمع می‌کنند، آن‌ها هم نمی‌گیرند. خواست ما از امارت اسلامی همین است که پیسه‌ها نو شود.»

بانک مرکزی افغانستان مشخصات بانک‌نوت‌های کهنه را در صفحه‌ی تویترش پخش کرده است که بربنیاد آن، بانک‌نوت‌های که شکل ظاهری آن به کلی از بین رفته و یا یک بخش آن موجود نیست، بانک‌نوت‌های کهنه شمرده می‌شوند.

روند تبدیلی بانک‌نوت‌های کهنه ۱۰ و ۲۰ افغانی به زودی آغاز می‌شود

همزمان با این، اتحادیه صرفان سرای شهزاده کابل می‌گوید که بانک‌نوت‌های کهنه صرافان را نیز در داد و ستد با مشکل روبه‌رو کرده است.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی افغانستان گفته است که بانک‌نوت‌های کهنه ده و بیست افغانی را گردآوری و به‌جای آن بانک‌نوت‌های جدید در بازار توزیع می‌کند.

روند گردآوری بانک‌نوت‌های کهنه از شانزدهم ماه جوزا آغاز می‌شود و بانک مرکزی افغانستان از نمایندگی تمامی بانک‌ها خواسته است که بانک‌نوت‌ها کهنه را بدون کمیشن از شهروندان کشور گردآوری کند.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی، در این باره گفت: «مردم از مدتی به اینسو از وجود بانک‌نوت‌های فرسوده در بازار شکایت داشتند. با فراهم شدن امکانات، رهبری د افغانستان بانک فیصله کرد که در شانزده ماه جوزا پروسه تعویذ بانک‌نوت‌های ده و بیست افغانیگی آغاز خواهد شد. هموطنان ما می‌توانند به بانک مرکزی و بانک‌های تجارتی بدون پرداخت فیس، بانک‌نوت‌های فرسوده را با بانک‌نوت‌های جدید تبدیل کنند.»

همزمان با این، اتحادیه صرفان سرای شهزاده کابل می‌گوید که بانک‌نوت‌های کهنه صرافان را نیز در داد و ستد با مشکل روبه‌رو کرده است.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «صرفان، بانک‌های خصوصی و مشتریان به این مشکل گرفتار استیم. مقدارش زیاد است و بانک مرکزی هم از این مشکل آگاهی دارد.

از سویی‌هم، شماری از باشندگان کابل از امارت اسلامی و بانک مرکزی می‌خواهند که پول‌های تازه چاپ‌شده را هرچه سریع‌تر به بازارهای کشور عرضه کنند.

زازی، باشنده کابل، می‌گوید: «اگر دکاندار است. کراچی‌ران است. هر کس که است نمی‌گیرد. مشکلات زیاد است. خواست ما همین است که باید پیسه نو چاپ و به بازار بیاید.»

کبیر، باشنده کابل، می‌گوید: «کسانی که خیرات جمع می‌کنند، آن‌ها هم نمی‌گیرند. خواست ما از امارت اسلامی همین است که پیسه‌ها نو شود.»

بانک مرکزی افغانستان مشخصات بانک‌نوت‌های کهنه را در صفحه‌ی تویترش پخش کرده است که بربنیاد آن، بانک‌نوت‌های که شکل ظاهری آن به کلی از بین رفته و یا یک بخش آن موجود نیست، بانک‌نوت‌های کهنه شمرده می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره