Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اسلام‌آباد برای آغاز تجارت "بارتر" با سه کشور آماده می‌شود

پاکستان برای تجارت جنس به جنس یا "بارتر" با افغانستان، ایران و روسیه دستور ویژه صادر کرده است.

رویترز به نقل از خبرنامه وزارت تجارت آن کشور گزارش داده است که این دستور شامل برخی از کالاها به شمول نفت و گاز می‌شوند.

در این خبرنامه آمده است: «این دستور باید مکانیزم مبادله تجاری جنس با جنس (B2B) نامیده شود. این قرارداد یک قرارداد واردات و صادرات است که فعالیت‌های آن به‌گونه‌ی کمپیوتری از سوی مقام‌های گمرک ثبت و ذخیره می‌شود.»

رویترز افزوده است که ذخایر ارزی پاکستان به سختی می‌تواند نیاز واردات یک ماه خود را برآورده کند.

در این گزارش آمده است: «دولت پاکستان که ذخایر ارزی آن در حال حاضر تنها می‌تواند برای واردات یک ماهه کفایت کند، به شدت در تلاش است تا بحران اقتصادی را مدیریت کند و تورم را پس از این‌که در ماه گذشته به بلندترین حد خود یعنی نزدیک به ۳۸ درصد برسد، تحت کنترل درآورد.»

از سویی‌هم، وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی می‌گوید که با حکومت پاکستان در باره تجارت جنس به جنس گفت‌وگو کرده؛ اما این مساله نهایی نشده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، به طلوع‌نیوز گفت: «در مورد تبادله جنس با جنس صحبت‌ها و نشست‌ها با کشور پاکستان صورت گرفته است و ما روی جزییات صحبت داریم و این صحبت‌ها و نشست‌ها هنوز نهایی نشده است.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که به دلیل مشکلات بانکی، تجارت بارتر به سود کشور خواهد بود.

خان جان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، گفت: «در حالت فعلی که در حالت تعزیرات هستیم و در انتقال پول دست آزاد نداریم، آنق‌در به نقص ما نیست بل به نفع ماست؛ اما یک مورد باید رعایت شود آن این‌که پول افغانی تحت تاثیر پول کلدار نیاید.»

نقیب الله صافی، رییس عامل اتاق تجارت مشترک افغانستان – پاکستان، چنین می‌گوید: «چنان‌چه‌که این یک قرارداد منطقه‌ای است، در این روسیه و  یک شریک بزرگ  تجارتی ما ایران هم شامل است و ممکن است که کشورهای دیگر هم در این سهیم شوند. بنابراین نظر ما در این باره مثبت است که امارت اسلامی با توجه به منافع ملی در این تجارت سهیم شود.»

پاکستان یکی از بزرگ‌ترین شریک‌های تجاری افغانستان به شمار می‌رود که بیش‌تر کالاهای افغانستان به‌گونه‌ی سنتی در بازارهای پاکستان به فروش می‌رسند و پاکستان نیز کالاهای تجاری و ترانزیتی‌اش را از افغانستان به دیگر کشورها صادر می‌کند.

اسلام‌آباد برای آغاز تجارت "بارتر" با سه کشور آماده می‌شود

رویترز به نقل از خبرنامه وزارت تجارت آن کشور گزارش داده است که این دستور شامل برخی از کالاها به شمول نفت و گاز می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

پاکستان برای تجارت جنس به جنس یا "بارتر" با افغانستان، ایران و روسیه دستور ویژه صادر کرده است.

رویترز به نقل از خبرنامه وزارت تجارت آن کشور گزارش داده است که این دستور شامل برخی از کالاها به شمول نفت و گاز می‌شوند.

در این خبرنامه آمده است: «این دستور باید مکانیزم مبادله تجاری جنس با جنس (B2B) نامیده شود. این قرارداد یک قرارداد واردات و صادرات است که فعالیت‌های آن به‌گونه‌ی کمپیوتری از سوی مقام‌های گمرک ثبت و ذخیره می‌شود.»

رویترز افزوده است که ذخایر ارزی پاکستان به سختی می‌تواند نیاز واردات یک ماه خود را برآورده کند.

در این گزارش آمده است: «دولت پاکستان که ذخایر ارزی آن در حال حاضر تنها می‌تواند برای واردات یک ماهه کفایت کند، به شدت در تلاش است تا بحران اقتصادی را مدیریت کند و تورم را پس از این‌که در ماه گذشته به بلندترین حد خود یعنی نزدیک به ۳۸ درصد برسد، تحت کنترل درآورد.»

از سویی‌هم، وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی می‌گوید که با حکومت پاکستان در باره تجارت جنس به جنس گفت‌وگو کرده؛ اما این مساله نهایی نشده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، به طلوع‌نیوز گفت: «در مورد تبادله جنس با جنس صحبت‌ها و نشست‌ها با کشور پاکستان صورت گرفته است و ما روی جزییات صحبت داریم و این صحبت‌ها و نشست‌ها هنوز نهایی نشده است.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که به دلیل مشکلات بانکی، تجارت بارتر به سود کشور خواهد بود.

خان جان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، گفت: «در حالت فعلی که در حالت تعزیرات هستیم و در انتقال پول دست آزاد نداریم، آنق‌در به نقص ما نیست بل به نفع ماست؛ اما یک مورد باید رعایت شود آن این‌که پول افغانی تحت تاثیر پول کلدار نیاید.»

نقیب الله صافی، رییس عامل اتاق تجارت مشترک افغانستان – پاکستان، چنین می‌گوید: «چنان‌چه‌که این یک قرارداد منطقه‌ای است، در این روسیه و  یک شریک بزرگ  تجارتی ما ایران هم شامل است و ممکن است که کشورهای دیگر هم در این سهیم شوند. بنابراین نظر ما در این باره مثبت است که امارت اسلامی با توجه به منافع ملی در این تجارت سهیم شود.»

پاکستان یکی از بزرگ‌ترین شریک‌های تجاری افغانستان به شمار می‌رود که بیش‌تر کالاهای افغانستان به‌گونه‌ی سنتی در بازارهای پاکستان به فروش می‌رسند و پاکستان نیز کالاهای تجاری و ترانزیتی‌اش را از افغانستان به دیگر کشورها صادر می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره