Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد بازرگانان و فروشندگان میوه تازه از نبود سردخانه

شماری از بازرگانان و فروشند‌گان میوه تازه از نبود سرخانه‌ها شکایت دارند.

آنان می‌گویند که به علت نبود سرخانه، میوه‌های را که خریداری می‌کنند، فاسد می‌شود و از همین رو به زیان‌های هنگفتی روبه‌رو می‌شوند.

بشیر قدیری، فروشنده به طلوع‌نیوز، گفت: «ما سردخانه نداریم تاجران ما با دشواری روبرو شده اند. مال خارج ۹ کیلو‌اش یک هزار فروخته می‌شود، مال ما یک سیر (هفت کیلو) ۱۰۰ افغانی فروخته می‌شود.»

محمد الله غیاثی، فروشنده دیگر، گفت: «مالیه بلند است و صادرات هم زیاد نمی‌شود. به همین خاطر آن‌قدر فایده نمی‌کند.»

امید حیدری، بازرگان گفت: «ما نیازمند بازارهای بیش‌تر برای امتعه بازرگانی خود به کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه مانند ترکیه و همچنان به کشورهای آسیای جنوبی استیم.»

همزمان با این، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که می‌کوشد تا سهولت‌ها را برای بارزگانان و فروشندگان فراهم بسازد و صادرات میوه تازه به خارج از کشور به گونه عادی جریان دارد.

آخند‌زاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «ما توانستیم میوه‌های تازه مانند آلو، شفتالو، گیلاس، تربوز، انجیر، و دیگر میوه‌های تازه را که به وزن مجموعی ۹ هزارو ۵۰۰ تن می‌رسد به کشورهای پاکستان، تاجیکستان، هند، چین، ترکیه، روسیه، انگلستان، اتریش، آلمان، برازیل، آسترالیا، امریکا، و کانادا صادرات داشته باشیم.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که محدودیت‌های بانکی به بازرگانان و نبود سردخانه‌ها از چالش‌های بزرگ در برابر بازرگانان است.

این اتاق از امارت اسلامی می‌خواهد که سهولت‌های بیش‌تری را در بنادر برای صادرات فرآورده‌های بازرگانان کشور فراهم بسازد.

جان آغا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «تلاش می‌کنیم که سهولت‌های بیش‌تر ایجاد شود، اما پیش‌نهاد ماهم به حکومت و هم به کشورهای که از محصولات ما استفاده می‌کنند این است که در بنادر کشور سهولت های بیش‌تر را فراهم بسازند.»

بربنیاد آمار‌های وزارت صنعت و تجارت بیش از ۹ هزار و پنج‌صد تُن میوه‏ی تازه به کشور‌های برازیل، ترکیه، آلمان، پاکستان، استرالیا، امریکا، کانادا، چین، تاجکستان، روسیه، اتریش، انگلستان، هند، صادر شده است.

انتقاد بازرگانان و فروشندگان میوه تازه از نبود سردخانه

همزمان با این، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که می‌کوشد تا سهولت‌ها را برای بارزگانان و فروشندگان فراهم بسازد و صادرات میوه تازه به خارج از کشور به گونه عادی جریان دارد.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازرگانان و فروشند‌گان میوه تازه از نبود سرخانه‌ها شکایت دارند.

آنان می‌گویند که به علت نبود سرخانه، میوه‌های را که خریداری می‌کنند، فاسد می‌شود و از همین رو به زیان‌های هنگفتی روبه‌رو می‌شوند.

بشیر قدیری، فروشنده به طلوع‌نیوز، گفت: «ما سردخانه نداریم تاجران ما با دشواری روبرو شده اند. مال خارج ۹ کیلو‌اش یک هزار فروخته می‌شود، مال ما یک سیر (هفت کیلو) ۱۰۰ افغانی فروخته می‌شود.»

محمد الله غیاثی، فروشنده دیگر، گفت: «مالیه بلند است و صادرات هم زیاد نمی‌شود. به همین خاطر آن‌قدر فایده نمی‌کند.»

امید حیدری، بازرگان گفت: «ما نیازمند بازارهای بیش‌تر برای امتعه بازرگانی خود به کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه مانند ترکیه و همچنان به کشورهای آسیای جنوبی استیم.»

همزمان با این، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که می‌کوشد تا سهولت‌ها را برای بارزگانان و فروشندگان فراهم بسازد و صادرات میوه تازه به خارج از کشور به گونه عادی جریان دارد.

آخند‌زاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «ما توانستیم میوه‌های تازه مانند آلو، شفتالو، گیلاس، تربوز، انجیر، و دیگر میوه‌های تازه را که به وزن مجموعی ۹ هزارو ۵۰۰ تن می‌رسد به کشورهای پاکستان، تاجیکستان، هند، چین، ترکیه، روسیه، انگلستان، اتریش، آلمان، برازیل، آسترالیا، امریکا، و کانادا صادرات داشته باشیم.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که محدودیت‌های بانکی به بازرگانان و نبود سردخانه‌ها از چالش‌های بزرگ در برابر بازرگانان است.

این اتاق از امارت اسلامی می‌خواهد که سهولت‌های بیش‌تری را در بنادر برای صادرات فرآورده‌های بازرگانان کشور فراهم بسازد.

جان آغا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «تلاش می‌کنیم که سهولت‌های بیش‌تر ایجاد شود، اما پیش‌نهاد ماهم به حکومت و هم به کشورهای که از محصولات ما استفاده می‌کنند این است که در بنادر کشور سهولت های بیش‌تر را فراهم بسازند.»

بربنیاد آمار‌های وزارت صنعت و تجارت بیش از ۹ هزار و پنج‌صد تُن میوه‏ی تازه به کشور‌های برازیل، ترکیه، آلمان، پاکستان، استرالیا، امریکا، کانادا، چین، تاجکستان، روسیه، اتریش، انگلستان، هند، صادر شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره