Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معاونیت اقتصادی: تلاش‌ها برای عملی شدن پروژه‌های ترانزیتی بیش‌تر شده است

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا از افزایش تلاش‌ها برای عملی شدن پروژه‌های ترانزیتی انرژی از آسیای میانه به آسیای جنوبی از خاک افغانستان خبر داده است.

معاونیت اقتصادی گفته است که کار عملی پروژه‌های کاسا یک‌هزار، تاپ، تاپی و توتاپ در آینده‌ی نزدیک آغاز خواهد شد و با آغاز کار عملی این پروژه‌ها، برای هزاران نفر در کشور زمینه کار فراهم می‌شود.

همزمان با این، وزارت انرژی و آب می‌گوید که پروژه‌های تاپ و کاسا یک‌هزار از پروژه‌هایی اند که با عملی شدن این دو پروژه، افغانستان از هر یکی این پروژه‌ها افزون بر بدست آوردن عواید، ۳۰۰ میگاوات برق نیز بدست می‌آورد.

مطیع الله عابد، سخنگوی این وزارت می‌گوید که دو شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ی تاپ علاقه‌مندی نشان داده‌اند.

آقای عابد گفت: «پروژه کاسا یک‌هزار که از قرقیزستان به تاجیکستان و سپس به افغانستان و پاکستان انرژی برق انتقال می‌دهد، از پروژه‌های مهمی است که کارهای زیادی آن در داخل افغانستان پیش رفته است. از این پروژه هم افغانستان می‌تواند ۳۰۰ میگاوات برق بدست بیاورد.»

امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که کار پروژه کاسا یک‌هزار بیش از ۶۰ درصد به پایان رسیده و اگر بیش‌تر در این بخش سرمایه‌گذاری شود، یک بخش بزرگ از نیازمندی‌های انرژی برق در کشور تامین خواهد شد.

امان الله غالب به طلوع‌نیوز گفت: «در مورد پروژه‌های منطقه‌ای تاپ، توتاپ، کاسا یک‌هزار و پروژه تاپی باید گفت که این پروژه‌ها از چندین بُعد مفاد خود را دارد. افغانستان اگر برای تطبیق این پروژه‌ها موفق شود و بستری را آماده بسازد که این پروژه‌ها از مسیر افغانستان بگذرد، از رهگذر ترانزیت برق و گاز مزایای بسیار زیادی را بدست میاورد.»

اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که در صورت عملی شدن پروژه‌های ترانزیتی انرژی در کشور، افغانستان در بخش‌های اقتصادی و سیاسی با تحولات خوبی روبه‌رو خواهد شد.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «در صورت عملی شدن پروژه‌های انرژی از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی، افغانستان بهره‌برداری خوبی خواهد داشت. ما با کمبود برق مواجه هستیم، می‌توانیم از پروژه کاسا یک‌هزار کار بگیریم و در صنایع وابسته به گاز می‌توانیم از پروژه تاپی کار بگیریم. در کل تطبیق پروژه‌های منطقوی برای افغانستان از نظر اقتصادی و سیاسی تحولات خوبی را به همراه خواهد داشت.»

بربنیاد اطلاعات معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا، با عملی شدن پروژه‌های انرژی کاسا یک‌هزار، تاپی، تاپ و توتاپ افغانستان افزون بر توسعه اقتصادی، درامدهای ترانزیتی چشم‌گیری را همه ساله بدست خواهد آورد.

معاونیت اقتصادی: تلاش‌ها برای عملی شدن پروژه‌های ترانزیتی بیش‌تر شده است

مطیع الله عابد، سخنگوی این وزارت می‌گوید که دو شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ی تاپ علاقه‌مندی نشان داده‌اند.

تصویر بندانگشتی

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا از افزایش تلاش‌ها برای عملی شدن پروژه‌های ترانزیتی انرژی از آسیای میانه به آسیای جنوبی از خاک افغانستان خبر داده است.

معاونیت اقتصادی گفته است که کار عملی پروژه‌های کاسا یک‌هزار، تاپ، تاپی و توتاپ در آینده‌ی نزدیک آغاز خواهد شد و با آغاز کار عملی این پروژه‌ها، برای هزاران نفر در کشور زمینه کار فراهم می‌شود.

همزمان با این، وزارت انرژی و آب می‌گوید که پروژه‌های تاپ و کاسا یک‌هزار از پروژه‌هایی اند که با عملی شدن این دو پروژه، افغانستان از هر یکی این پروژه‌ها افزون بر بدست آوردن عواید، ۳۰۰ میگاوات برق نیز بدست می‌آورد.

مطیع الله عابد، سخنگوی این وزارت می‌گوید که دو شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ی تاپ علاقه‌مندی نشان داده‌اند.

آقای عابد گفت: «پروژه کاسا یک‌هزار که از قرقیزستان به تاجیکستان و سپس به افغانستان و پاکستان انرژی برق انتقال می‌دهد، از پروژه‌های مهمی است که کارهای زیادی آن در داخل افغانستان پیش رفته است. از این پروژه هم افغانستان می‌تواند ۳۰۰ میگاوات برق بدست بیاورد.»

امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که کار پروژه کاسا یک‌هزار بیش از ۶۰ درصد به پایان رسیده و اگر بیش‌تر در این بخش سرمایه‌گذاری شود، یک بخش بزرگ از نیازمندی‌های انرژی برق در کشور تامین خواهد شد.

امان الله غالب به طلوع‌نیوز گفت: «در مورد پروژه‌های منطقه‌ای تاپ، توتاپ، کاسا یک‌هزار و پروژه تاپی باید گفت که این پروژه‌ها از چندین بُعد مفاد خود را دارد. افغانستان اگر برای تطبیق این پروژه‌ها موفق شود و بستری را آماده بسازد که این پروژه‌ها از مسیر افغانستان بگذرد، از رهگذر ترانزیت برق و گاز مزایای بسیار زیادی را بدست میاورد.»

اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که در صورت عملی شدن پروژه‌های ترانزیتی انرژی در کشور، افغانستان در بخش‌های اقتصادی و سیاسی با تحولات خوبی روبه‌رو خواهد شد.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «در صورت عملی شدن پروژه‌های انرژی از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی، افغانستان بهره‌برداری خوبی خواهد داشت. ما با کمبود برق مواجه هستیم، می‌توانیم از پروژه کاسا یک‌هزار کار بگیریم و در صنایع وابسته به گاز می‌توانیم از پروژه تاپی کار بگیریم. در کل تطبیق پروژه‌های منطقوی برای افغانستان از نظر اقتصادی و سیاسی تحولات خوبی را به همراه خواهد داشت.»

بربنیاد اطلاعات معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا، با عملی شدن پروژه‌های انرژی کاسا یک‌هزار، تاپی، تاپ و توتاپ افغانستان افزون بر توسعه اقتصادی، درامدهای ترانزیتی چشم‌گیری را همه ساله بدست خواهد آورد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره