Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مفاد یکصدوچهل میلیون دالری ذخایر ارزی افغانستان در سویس

شاه محمد محرابی عضو هیات مدیره صندوق امانی افغانستان می‌گوید که دارایی‌ افغانستان پیش از سقوط حکومت پیشین منجمد شده بود.

آقای محرابی در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز می‌افزاید که ۳.۵ میلیارد دالری که در بانک در سویس نگهداری می‌شود تا اکنون ۱۴۰میلیون دالر مفاد به بار آورده است.

شاه محمد محرابی در این باره گفت: «تا حال درباره این مفاد کدام فیصله نشده است موقف من بسیار روشن است من می‌خواهم این پول به بانک مرکزی انتقال داده شود و بربنیاد آن ثبات اقتصادی به میان خواهد آمد. اما در اینجا شرایط وزارت خزانه‌داری و خارجه امریکا هم است که پول‌شویی و فعالیت‌های ضد مالیاتی نیز کنترول شود و همچنان ارتقای ظرفیت نیز انجام شود. پس به خاطر رسیدگی به این دو نگرانی که امریکا دارد امریکا یک گروه تفتیش نیز گماشته است که  بانک مرکزی را ارزیابی کند.»

آقای محرابی همچنان در بخش دیگر سخنان‌اش تاکید می‌ورزد که در هفت ماه نخست سال روان میلادی به ارزش صفر اعشاریه نه میلیارد دالر کالا به بیرون از کشور صادر شده است.

عضو هیات مدیره صندوق امانی می‌افزاید که برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان نیاز است تا بانک مرکزی کشور اعتماد ایالات متحده و بانک‌های اروپایی را جلب کند.

آقای محرابی گفت: «ما به همان موضوع بر می‌گردیم که قبلا پیشنهاد کردیم باور سازی این باور سازی بخاطر مهم است که تنها امریکا نیست شماری از بانک‌های اروپایی نیز است که حدود دو میلیارد دالر در آن است که باید با بانک مرکزی افغانستان در ارتباط باشد.»

شاه محمد محرابی در بخشی از سخنان‌اش افزاید که ادامه بسته‌های کمکی سازن ملل متحد در کشور، افزایش حواله پولی و استفاده از پول افغانی در داد ستد از علت‌های افزایش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی است.

او گفت: «عوامل زیادی وجود دارد که بر ارزش پول یک کشور اثر دارد در افغانستان عوامل متعدد است یکی آن منع پول‌های خارجی در داد و ستد و استفاده از پول افغانی در داد و ستد در داخل افغانستان است. همان‌گونه که شما می‌دانید بانک مرکزی در این بخش اقدام‌های قوی را انجام داده و اعلان کرده است که در دو ماه آینده تمام داد و ستد به افغانی شود.»

شاه محمد محرابی همچنان تاکید می‌کند که از جنوری تا جولای ۲۰۲۳ میلادی به ارزش ۹۰۰ میلیون دالر صادرات از افغانستان انجام شده  که در مقایسه با سال گذشته سه درصد افزایش یافته است.

مفاد یکصدوچهل میلیون دالری ذخایر ارزی افغانستان در سویس

آقای محرابی در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز می‌افزاید که ۳.۵ میلیارد دالری که در بانک در سویس نگهداری می‌شود تا اکنون ۱۴۰میلیون دالر مفاد به بار آورده است.

تصویر بندانگشتی

شاه محمد محرابی عضو هیات مدیره صندوق امانی افغانستان می‌گوید که دارایی‌ افغانستان پیش از سقوط حکومت پیشین منجمد شده بود.

آقای محرابی در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز می‌افزاید که ۳.۵ میلیارد دالری که در بانک در سویس نگهداری می‌شود تا اکنون ۱۴۰میلیون دالر مفاد به بار آورده است.

شاه محمد محرابی در این باره گفت: «تا حال درباره این مفاد کدام فیصله نشده است موقف من بسیار روشن است من می‌خواهم این پول به بانک مرکزی انتقال داده شود و بربنیاد آن ثبات اقتصادی به میان خواهد آمد. اما در اینجا شرایط وزارت خزانه‌داری و خارجه امریکا هم است که پول‌شویی و فعالیت‌های ضد مالیاتی نیز کنترول شود و همچنان ارتقای ظرفیت نیز انجام شود. پس به خاطر رسیدگی به این دو نگرانی که امریکا دارد امریکا یک گروه تفتیش نیز گماشته است که  بانک مرکزی را ارزیابی کند.»

آقای محرابی همچنان در بخش دیگر سخنان‌اش تاکید می‌ورزد که در هفت ماه نخست سال روان میلادی به ارزش صفر اعشاریه نه میلیارد دالر کالا به بیرون از کشور صادر شده است.

عضو هیات مدیره صندوق امانی می‌افزاید که برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان نیاز است تا بانک مرکزی کشور اعتماد ایالات متحده و بانک‌های اروپایی را جلب کند.

آقای محرابی گفت: «ما به همان موضوع بر می‌گردیم که قبلا پیشنهاد کردیم باور سازی این باور سازی بخاطر مهم است که تنها امریکا نیست شماری از بانک‌های اروپایی نیز است که حدود دو میلیارد دالر در آن است که باید با بانک مرکزی افغانستان در ارتباط باشد.»

شاه محمد محرابی در بخشی از سخنان‌اش افزاید که ادامه بسته‌های کمکی سازن ملل متحد در کشور، افزایش حواله پولی و استفاده از پول افغانی در داد ستد از علت‌های افزایش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی است.

او گفت: «عوامل زیادی وجود دارد که بر ارزش پول یک کشور اثر دارد در افغانستان عوامل متعدد است یکی آن منع پول‌های خارجی در داد و ستد و استفاده از پول افغانی در داد و ستد در داخل افغانستان است. همان‌گونه که شما می‌دانید بانک مرکزی در این بخش اقدام‌های قوی را انجام داده و اعلان کرده است که در دو ماه آینده تمام داد و ستد به افغانی شود.»

شاه محمد محرابی همچنان تاکید می‌کند که از جنوری تا جولای ۲۰۲۳ میلادی به ارزش ۹۰۰ میلیون دالر صادرات از افغانستان انجام شده  که در مقایسه با سال گذشته سه درصد افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره