Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک: افغانستان در مرحله‌ی "اضطراری گرسنگی" است

در تازه‌ترین گزارش، برنامه جهانی خوراک افغانستان را پس از سودان دومین کشوری نام برده که در مرحله‌ی حاد ناامنی غذایی قرار گرفته است.

بر بنیاد این گزارش، هم‌اکنون شش اعشاریه هشت میلیون نفر در مرحله‌ی اضطراری گرسنگی هستند.

وحیدالله‌امانی، سخنگوی این برنامه به طلوع‌‌نیوز می‌گوید که به علت کم‌بود بودجه در سال جاری میلادی کمک‌های برنامه جهانی خوراک از ۱۳ میلیون نفر به دو میلیون نفر کاهش یافته است.

سخنگوی برنامه جهانی خوراک تصریح کرد: «برنامه جهانی خوراک در ماه جاری میلادی نیز با کم‌بود بودجه روبه‌رو شد و مجبور شدیم که دو میلیون نفر دیگر را نیز از فهرست کمک‌رسانی کاهش بدهیم. یعنی پس از این ما می‌توانیم فقط برای سه میلیون نفر کمک‌رسانی مواد غذایی کنیم.»

اما امارت اسلامی علت کاهش کمک‌ها و کم‌بود بودجه برای برنامه جهانی خوراک را افزایش فقر و مشکلات مالی در میان کشور‌های دنیا عنوان می‌کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افزود: «دنیا را هم فقر تهدید می‌کند. غرب و کشور‌های دیگر که این مؤسسات را تمویل می‌کنند، آن‌ها نیز با مشکلات فقر مواجه هستند. تنها افغانستان نیست. دوم اینکه در افغانستان برای رفع و دفع بحران فقر اقدامات بسیار جدی روی کار است.»

به گفته‌ی آقای مجاهد، امارت اسلامی تأکید می‌ورزد که تمامی مسوولان در حکومت سرپرست برای کاهش فقر و عملی‌سازی پروژه‌های اشتغال‌زا در کشور به شدت تلاش می‌کنند.

شماری از آگاهان می‌گویند که دامنه فقر و بی‌کاری در کشور نسبت به گذشته گسترده‌تر شده است و نیاز است تا کشور‌های دنیا و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از بحران بشری در کشور کمک‌های خود را به مردم افغانستان ادامه بدهند.

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «گزارش‌های موثق بین‌الملی و همچنان واقعیت‌های ملموسی که در وطن وجود دارد، نشان می‌دهد که وضعیت معیشت مردم افغانستان از حالت بحرانی به فاجعه حرکت می‌کند. و احراز جایگاه دوم فقیرترین و گرسنه‌ترین ملت دنیا بسیار هشدار دهنده و تکان دهنده است.»

بر بنیاد گزارش تازه برنامه جهانی خوراک کشور‌های کنگو، سودان جنوبی، بنگله دیش، پاکستان، سومالیا هایتی، کینیا و نیجیریه به ترتیب به عنوان کشور‌های اعلام شده‌اند که برخی از شهروندان آن‌ها با گرسنگی شدید دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

برنامه جهانی خوراک: افغانستان در مرحله‌ی "اضطراری گرسنگی" است

اما امارت اسلامی علت کاهش کمک‌ها و کم‌بود بودجه برای برنامه جهانی خوراک را افزایش فقر و مشکلات مالی در میان کشور‌های دنیا عنوان می‌کند.

تصویر بندانگشتی

در تازه‌ترین گزارش، برنامه جهانی خوراک افغانستان را پس از سودان دومین کشوری نام برده که در مرحله‌ی حاد ناامنی غذایی قرار گرفته است.

بر بنیاد این گزارش، هم‌اکنون شش اعشاریه هشت میلیون نفر در مرحله‌ی اضطراری گرسنگی هستند.

وحیدالله‌امانی، سخنگوی این برنامه به طلوع‌‌نیوز می‌گوید که به علت کم‌بود بودجه در سال جاری میلادی کمک‌های برنامه جهانی خوراک از ۱۳ میلیون نفر به دو میلیون نفر کاهش یافته است.

سخنگوی برنامه جهانی خوراک تصریح کرد: «برنامه جهانی خوراک در ماه جاری میلادی نیز با کم‌بود بودجه روبه‌رو شد و مجبور شدیم که دو میلیون نفر دیگر را نیز از فهرست کمک‌رسانی کاهش بدهیم. یعنی پس از این ما می‌توانیم فقط برای سه میلیون نفر کمک‌رسانی مواد غذایی کنیم.»

اما امارت اسلامی علت کاهش کمک‌ها و کم‌بود بودجه برای برنامه جهانی خوراک را افزایش فقر و مشکلات مالی در میان کشور‌های دنیا عنوان می‌کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افزود: «دنیا را هم فقر تهدید می‌کند. غرب و کشور‌های دیگر که این مؤسسات را تمویل می‌کنند، آن‌ها نیز با مشکلات فقر مواجه هستند. تنها افغانستان نیست. دوم اینکه در افغانستان برای رفع و دفع بحران فقر اقدامات بسیار جدی روی کار است.»

به گفته‌ی آقای مجاهد، امارت اسلامی تأکید می‌ورزد که تمامی مسوولان در حکومت سرپرست برای کاهش فقر و عملی‌سازی پروژه‌های اشتغال‌زا در کشور به شدت تلاش می‌کنند.

شماری از آگاهان می‌گویند که دامنه فقر و بی‌کاری در کشور نسبت به گذشته گسترده‌تر شده است و نیاز است تا کشور‌های دنیا و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از بحران بشری در کشور کمک‌های خود را به مردم افغانستان ادامه بدهند.

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «گزارش‌های موثق بین‌الملی و همچنان واقعیت‌های ملموسی که در وطن وجود دارد، نشان می‌دهد که وضعیت معیشت مردم افغانستان از حالت بحرانی به فاجعه حرکت می‌کند. و احراز جایگاه دوم فقیرترین و گرسنه‌ترین ملت دنیا بسیار هشدار دهنده و تکان دهنده است.»

بر بنیاد گزارش تازه برنامه جهانی خوراک کشور‌های کنگو، سودان جنوبی، بنگله دیش، پاکستان، سومالیا هایتی، کینیا و نیجیریه به ترتیب به عنوان کشور‌های اعلام شده‌اند که برخی از شهروندان آن‌ها با گرسنگی شدید دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره