Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منظوری ۲۵ پروژه ازسوی کمیسیون تدارکات ملی در کشور

کمیسیون تدارکات ملی ریاست‌الوزرا در آخرین نشست‌اش بیست‌وپنج پروژه را به ارزش حدود شش میلیارد افغانی منظور کرده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که با آغاز کار عملی این پروژه‌ها، برای شهروندان کشور در ولایت‌های گوناگون زمینه کار فراهم می‌شود.

بربنیاد گفته‌های سخنگوی امارت اسلامی، این پروژه‌ها در بخش‌های جاده سازی، بندهای آب و شهرک‌ها در ولایت‌های گوناگون عملی خواهند شد.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «این پروژه‌های مختلف در ولایت‌های مختلف است که ان‌شاءالله سطح بی‌کاری پایین خواهد شد و به هموطنان ما کار پیدا خواهد شد. در عین حال در آبادی کشور یک گام مثبت است.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای آغاز کار پروژه‌های زیربنایی در کشور باید سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز صورت بگیرد.

میرشکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در قسمت احداث زیربنا، توسعه زیربناهای اقتصادی مانند برق مفید واقع شود.»

سیر قریشی، آگاه دیگر گفت: «به خاطر به راه انداختن و عملی ساختن پروژه‌ها از قبیل کاسا یک‌هزار، تاپی، معادن افغانستان، بخش زراعت افغانستان، تولید و صنعت، سرمایه‌گذاری خارجی خیلی مهم است.»

شماری از باشندگان کابل نیز با استقبال از آغاز کار پروژه‌های توسعه‌ای در کشور، می‌گویند که فراهم سازی زمینه کار برای شهروندان در ریشه‌کن کردن فقر نقش مهم دارد.

قدرت الله، باشنده کابل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «این پروژه‌ها که کارش آغاز می‌شود، این یک اقدام بسیار خوب است.»

پیش از این نیز وزارت فواید عامه گفته بود که به ارزش دو میلیارد افغانی کار ۹۰ پروژه را در سال روان خورشیدی آغاز کرده است.

منظوری ۲۵ پروژه ازسوی کمیسیون تدارکات ملی در کشور

سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که با آغاز کار عملی این پروژه‌ها، برای شهروندان کشور در ولایت‌های گوناگون زمینه کار فراهم می‌شود.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون تدارکات ملی ریاست‌الوزرا در آخرین نشست‌اش بیست‌وپنج پروژه را به ارزش حدود شش میلیارد افغانی منظور کرده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که با آغاز کار عملی این پروژه‌ها، برای شهروندان کشور در ولایت‌های گوناگون زمینه کار فراهم می‌شود.

بربنیاد گفته‌های سخنگوی امارت اسلامی، این پروژه‌ها در بخش‌های جاده سازی، بندهای آب و شهرک‌ها در ولایت‌های گوناگون عملی خواهند شد.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «این پروژه‌های مختلف در ولایت‌های مختلف است که ان‌شاءالله سطح بی‌کاری پایین خواهد شد و به هموطنان ما کار پیدا خواهد شد. در عین حال در آبادی کشور یک گام مثبت است.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای آغاز کار پروژه‌های زیربنایی در کشور باید سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز صورت بگیرد.

میرشکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در قسمت احداث زیربنا، توسعه زیربناهای اقتصادی مانند برق مفید واقع شود.»

سیر قریشی، آگاه دیگر گفت: «به خاطر به راه انداختن و عملی ساختن پروژه‌ها از قبیل کاسا یک‌هزار، تاپی، معادن افغانستان، بخش زراعت افغانستان، تولید و صنعت، سرمایه‌گذاری خارجی خیلی مهم است.»

شماری از باشندگان کابل نیز با استقبال از آغاز کار پروژه‌های توسعه‌ای در کشور، می‌گویند که فراهم سازی زمینه کار برای شهروندان در ریشه‌کن کردن فقر نقش مهم دارد.

قدرت الله، باشنده کابل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «این پروژه‌ها که کارش آغاز می‌شود، این یک اقدام بسیار خوب است.»

پیش از این نیز وزارت فواید عامه گفته بود که به ارزش دو میلیارد افغانی کار ۹۰ پروژه را در سال روان خورشیدی آغاز کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره