Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی: در یک ماه پسین ارزش دالر در برابر افغانی کاهش یافته

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که ارزش دالر در برابر افغانی در یک ماه پسین کاهش چشم‌گیر داشته است.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی اجرای بهتر سیاست‌های پولی را از عوامل بلند رفتن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دالر می‌داند.

سخنگوی بانک مرکزی افغانستان: «در حال حاضر پول افغانی در سطح خوب در میان واحد پولی جهانی قرار دارد که با گذشت هر روز ارزش آن بالا می‌رود نظر به سال‌های دیگر استفاده از پول افغانی در داد و ستد بیش‌تر شده است.»

اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به این باور است که به هدف ثبات ارزش افغانی در بازار‌های کشور باید داد و ستد در تمامی ولایت‌ها با پول افغانی انجام شود از قاچاق دالر نیز جلوگیری شود.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، گفت: «کار خوب است که از قاچاق دالر به کشور‌های دیگر جلوگیری شود و در این مورد توجه شده است ما می‌خواهیم که دیگر هم توجه شود حالا هم متأسفانه یک مقدار قاچاق دالر وجود دارد.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که حفظ ثبات افغانی در برابر دیگر اسعار به ویژه دالر در حفظ قیمت‌ها در بازار‌های کشور نیز اثر مثبت دارد.

خانجان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «چون یک کشور وارداتی هستیم سر نرخ بازار و سر نرخ تمام مواد غذایی باید تأثیر خود را داشته باشد و تأثیر باید بکند.»

پیش از این رسانه‌های خارجی گزارش داده‌اند که پول افغانی در سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته و در رتبه سوم فهرست جهانی قرار گرفته است.

بانک مرکزی: در یک ماه پسین ارزش دالر در برابر افغانی کاهش یافته

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که حفظ ثبات افغانی در برابر دیگر اسعار به ویژه دالر در حفظ قیمت‌ها در بازار‌های کشور نیز اثر مثبت دارد.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که ارزش دالر در برابر افغانی در یک ماه پسین کاهش چشم‌گیر داشته است.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی اجرای بهتر سیاست‌های پولی را از عوامل بلند رفتن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دالر می‌داند.

سخنگوی بانک مرکزی افغانستان: «در حال حاضر پول افغانی در سطح خوب در میان واحد پولی جهانی قرار دارد که با گذشت هر روز ارزش آن بالا می‌رود نظر به سال‌های دیگر استفاده از پول افغانی در داد و ستد بیش‌تر شده است.»

اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به این باور است که به هدف ثبات ارزش افغانی در بازار‌های کشور باید داد و ستد در تمامی ولایت‌ها با پول افغانی انجام شود از قاچاق دالر نیز جلوگیری شود.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، گفت: «کار خوب است که از قاچاق دالر به کشور‌های دیگر جلوگیری شود و در این مورد توجه شده است ما می‌خواهیم که دیگر هم توجه شود حالا هم متأسفانه یک مقدار قاچاق دالر وجود دارد.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که حفظ ثبات افغانی در برابر دیگر اسعار به ویژه دالر در حفظ قیمت‌ها در بازار‌های کشور نیز اثر مثبت دارد.

خانجان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «چون یک کشور وارداتی هستیم سر نرخ بازار و سر نرخ تمام مواد غذایی باید تأثیر خود را داشته باشد و تأثیر باید بکند.»

پیش از این رسانه‌های خارجی گزارش داده‌اند که پول افغانی در سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته و در رتبه سوم فهرست جهانی قرار گرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره