Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توافق افغانستان و پاکستان برای استفاده ترانزیتی از کراچی

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که هیات امارت اسلامی در دیدار با مقام‌های پاکستان، برسر انتقال کالاهای ترانزیتی افغانستان در بندر کراچی توافق کرده‌اند.

یک و نیم ماه از محدودیت‌های وضع شده پاکستان به کالاهای ترانزیتی افغانستان از این مسیر می‌گذرد و صدها کانتینر بازرگانان در بندر کراچی متوقف است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان در راس یک هیات به طرف پاکستان نشست دو جانبه داشت در این نشست وزارء امور خارجه و تجارت حضور داشته‌اند در باره اموال متوقف شده تجاران افغان از بندر کراچی توافق شده که آزاد شود.»

اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید که در حال حاضر تنها کانتینرهای گیرمانده در بندر کراچی اجازه انتقال کالا به افغانستان را دارند.

خانجان الکوزی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان، گفت: «اما در آینده باز صحبت خواهد شد که وضعیت و شرایط جدید چی خواهد بود فعلا مشکلات این کانتینرها حل شده و در آینده دیده شود اگر این شرایط باشد من فکر می‌کنم افغان‌ها از این راه استفاده نخواهد کرد.»

همزمان با این، سخن‌گوی وزارت خارجه پاکستان می‌افزاید که دیدارهای مقام‌های کشوراش با هیاتی از حکومت سرپرست، درباره فراهم‌سازی تسهیلات در بخش‌های تجارت و ترانزیت نیز تاکید شده است.

ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفت: «در این نشست بحث‌ها در باره سرمایه‌گذاری در سکتور خصوصی و دولتی، ترانزیت، داد و ستد در گذرگاه‌ها و جلوگیری از موانع در بخش تجارت گفت‌و‌گو شده است.»

پیش از این اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان گفته بود که محدودیت‌های اخیر وضع شده به کالاهای ترانزیتی کشور در بندر کراچی بیش از بیست میلیون دالر به بازرگانان کشور زیان رسانده است.

توافق افغانستان و پاکستان برای استفاده ترانزیتی از کراچی

اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید که در حال حاضر تنها کانتینرهای گیرمانده در بندر کراچی اجازه انتقال کالا به افغانستان را دارند.

تصویر بندانگشتی

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که هیات امارت اسلامی در دیدار با مقام‌های پاکستان، برسر انتقال کالاهای ترانزیتی افغانستان در بندر کراچی توافق کرده‌اند.

یک و نیم ماه از محدودیت‌های وضع شده پاکستان به کالاهای ترانزیتی افغانستان از این مسیر می‌گذرد و صدها کانتینر بازرگانان در بندر کراچی متوقف است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان در راس یک هیات به طرف پاکستان نشست دو جانبه داشت در این نشست وزارء امور خارجه و تجارت حضور داشته‌اند در باره اموال متوقف شده تجاران افغان از بندر کراچی توافق شده که آزاد شود.»

اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید که در حال حاضر تنها کانتینرهای گیرمانده در بندر کراچی اجازه انتقال کالا به افغانستان را دارند.

خانجان الکوزی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان، گفت: «اما در آینده باز صحبت خواهد شد که وضعیت و شرایط جدید چی خواهد بود فعلا مشکلات این کانتینرها حل شده و در آینده دیده شود اگر این شرایط باشد من فکر می‌کنم افغان‌ها از این راه استفاده نخواهد کرد.»

همزمان با این، سخن‌گوی وزارت خارجه پاکستان می‌افزاید که دیدارهای مقام‌های کشوراش با هیاتی از حکومت سرپرست، درباره فراهم‌سازی تسهیلات در بخش‌های تجارت و ترانزیت نیز تاکید شده است.

ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفت: «در این نشست بحث‌ها در باره سرمایه‌گذاری در سکتور خصوصی و دولتی، ترانزیت، داد و ستد در گذرگاه‌ها و جلوگیری از موانع در بخش تجارت گفت‌و‌گو شده است.»

پیش از این اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان گفته بود که محدودیت‌های اخیر وضع شده به کالاهای ترانزیتی کشور در بندر کراچی بیش از بیست میلیون دالر به بازرگانان کشور زیان رسانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره