Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک‌مرکزی: سیستم بانکی و مالی کشور کاملا اسلامی می‌شود

سرپرست بانک مرکزی افغانستان در نشست سالانه "اداره محاسبه و تفتیش مؤسسات مالی اسلامی و اجلاس بانک توسعه اسلامی" گفته که بانک مرکزی افغانستان تصمیم دارد تا سیستم بانکی و مالی افغانستان را اسلامی بسازد.

هدایت‌الله بدری افزوده که در حال حاضر تمامی معاملات سودی در کشور ممنوع  است.

حسیب‌الله نوری، سخن‌گوی بانک مرکزی، گفت: «سرپرست بانک مرکزی در این نشست افزوده است که بانک مرکزی تصمیم دارد که تا سیستم بانکی و مالی افغانستان را کاملاً اسلامی بسازد.»

سرپرست بانک مرکزی در حاشیه این نشست با شماری از نهاد‌های مالی بین‌المللی، رئیس‌های بانک‌های مرکزی کشور‌های اسلامی، دیپلمات‌ها و سفیر ترکیه در بحرین دیدار و تأکید به همکار‌ها در بخش بانکداری اسلامی نیز کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که می‌کوشند تا تمامی تسهیلات را در بخش بانک‌داری در کشور فراهم بسازند.

سخن‌گوی امارت اسلامی، گفت: «موقف امارت اسلامی افغانستان از لحاظ بانک‌داری بلند است چون شفافیت کامل وجود دارد ارزش افغانی حفظ شده و یک سیاست پولی خوب و شفاف در افغانستان وجود دارد که سال‌های قبل ما شاهد آن نبودیم این تغییر مثبت است و این تغییر آنجا یاد شده است و توجه به آن صورت گرفته است ایجاد سهولت‌ها در مسایل بانکی به افغانستان کمک می‌کند.»

اتاق صنایع و معادن تأکید می‌کند که باید جامعه جهانی محدودیت‌های وضع شده در سکتور بانکی را نیز بردارد.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن، گفت: «نیاز است با بانک‌های جهانی کشور‌های اسلامی روابط زیادتر ایجاد شود تا حداقل مشکلات و موانع بانکی که افغانستان با دنیا دارد بتواند حداقل از این مشکل کاسته شود تا روند انتقال ما داد و ستد ما با تمام کشور‌ها از طریق بانک‌ها سهولت‌ها ایجاد شود.»

پیش از این اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته بود که محدودیت‌های بانکی که در بیش از دوسال گذشته از سوی جامعه جهانی وضع شده سبب شده تا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ عملاً در افغانستان آغاز نشود.

بانک‌مرکزی: سیستم بانکی و مالی کشور کاملا اسلامی می‌شود

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که می‌کوشند تا تمامی تسهیلات را در بخش بانک‌داری در کشور فراهم بسازند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست بانک مرکزی افغانستان در نشست سالانه "اداره محاسبه و تفتیش مؤسسات مالی اسلامی و اجلاس بانک توسعه اسلامی" گفته که بانک مرکزی افغانستان تصمیم دارد تا سیستم بانکی و مالی افغانستان را اسلامی بسازد.

هدایت‌الله بدری افزوده که در حال حاضر تمامی معاملات سودی در کشور ممنوع  است.

حسیب‌الله نوری، سخن‌گوی بانک مرکزی، گفت: «سرپرست بانک مرکزی در این نشست افزوده است که بانک مرکزی تصمیم دارد که تا سیستم بانکی و مالی افغانستان را کاملاً اسلامی بسازد.»

سرپرست بانک مرکزی در حاشیه این نشست با شماری از نهاد‌های مالی بین‌المللی، رئیس‌های بانک‌های مرکزی کشور‌های اسلامی، دیپلمات‌ها و سفیر ترکیه در بحرین دیدار و تأکید به همکار‌ها در بخش بانکداری اسلامی نیز کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که می‌کوشند تا تمامی تسهیلات را در بخش بانک‌داری در کشور فراهم بسازند.

سخن‌گوی امارت اسلامی، گفت: «موقف امارت اسلامی افغانستان از لحاظ بانک‌داری بلند است چون شفافیت کامل وجود دارد ارزش افغانی حفظ شده و یک سیاست پولی خوب و شفاف در افغانستان وجود دارد که سال‌های قبل ما شاهد آن نبودیم این تغییر مثبت است و این تغییر آنجا یاد شده است و توجه به آن صورت گرفته است ایجاد سهولت‌ها در مسایل بانکی به افغانستان کمک می‌کند.»

اتاق صنایع و معادن تأکید می‌کند که باید جامعه جهانی محدودیت‌های وضع شده در سکتور بانکی را نیز بردارد.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن، گفت: «نیاز است با بانک‌های جهانی کشور‌های اسلامی روابط زیادتر ایجاد شود تا حداقل مشکلات و موانع بانکی که افغانستان با دنیا دارد بتواند حداقل از این مشکل کاسته شود تا روند انتقال ما داد و ستد ما با تمام کشور‌ها از طریق بانک‌ها سهولت‌ها ایجاد شود.»

پیش از این اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته بود که محدودیت‌های بانکی که در بیش از دوسال گذشته از سوی جامعه جهانی وضع شده سبب شده تا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ عملاً در افغانستان آغاز نشود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره