Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حاجی عبیدالله صدرخیل: ا.ا به مشکلات بازرگانان رسیدگی کرده است

شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، در نشستی می‌گوید که امارت اسلامی به چالش‌های بازرگانان رسیدگی کرده است.

حاجی عبیدالله صدرخیل، رییس این شورای اما تاکید می‌ورزد که محدودیت‌های وضع‌شده در سکتور بانکی از سوی جامعه جهانی، هنوزهم به سرمایه‌گذاران و بازرگانان مشکلاتی را ایجاد کرده است.

آقای صدرخیل در نشستی که از بهر ستایش از مسوولان سفارت افغانستان در امارات متحده عربی برگزار شده بود، تاکید می‌ورزد که در تلاش‌اند تا مشکلات بانکی نیز به زودی برطرف شود.

رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی در این باره گفت: «مشکلات فعلا در بخش بانکی وجود دارد. بازرگانان مشکلات دارند، پول را نمی‌توانند ترانسفر کنند این مشکل تاهنوز حل نشده است که این بدست حکومت نیست اگر بدست حکومت می‌بود انشاءالله حل می‌کرد.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به منظور افزایش فعالیت‌ها در بخش اقتصادی، نیاز است تا محدودیت‌های بانکی برطرف شود.

خان جان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «بسیار یک نیاز جدی است که این مشکل حل شود. تا حلقه‌ی اساسی و دروازه اساسی به روی سرمایه‌گذاری باز نشود که آن عبارت از بانک است و انتقال پول است، داد و ستد رسمی است که از طریق بانک‌های جهانی باید صورت بگیرد و در سیستم بانک جهانی باید بیاید.»

در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که آنان با جامعه جهانی در تماس هستند تا محدودیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش بانکی را برطرف بسازند.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در این راستا ما تلاش‌های بسیار زیاد کردیم و هنوزهم دوام دارد. از راه‌های دیپلوماتیک با کشورها صحبت شده است، با جهت‌های زیربط و مهم که در این عرصه موثر هستند با آن‌ها صحبت شده که محدودیت در انتقال پول وضع‌شده باید این محدودیت‌ها برطرف شود و تسهیلات ایجاد شود.»

این در حالی‌ست که پس از رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی، بیش از نه میلیارد دالر از دارایی‌های کشور از سوی ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی منجمد شده و سکتور بانکی افغانستان نیز با محدودیت‌های روبه‌رو شده است.

حاجی عبیدالله صدرخیل: ا.ا به مشکلات بازرگانان رسیدگی کرده است

آقای صدرخیل در نشستی که از بهر ستایش از مسوولان سفارت افغانستان در امارات متحده عربی برگزار شده بود، تاکید می‌ورزد که در تلاش‌اند تا مشکلات بانکی نیز به زودی برطرف شود.

تصویر بندانگشتی

شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، در نشستی می‌گوید که امارت اسلامی به چالش‌های بازرگانان رسیدگی کرده است.

حاجی عبیدالله صدرخیل، رییس این شورای اما تاکید می‌ورزد که محدودیت‌های وضع‌شده در سکتور بانکی از سوی جامعه جهانی، هنوزهم به سرمایه‌گذاران و بازرگانان مشکلاتی را ایجاد کرده است.

آقای صدرخیل در نشستی که از بهر ستایش از مسوولان سفارت افغانستان در امارات متحده عربی برگزار شده بود، تاکید می‌ورزد که در تلاش‌اند تا مشکلات بانکی نیز به زودی برطرف شود.

رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی در این باره گفت: «مشکلات فعلا در بخش بانکی وجود دارد. بازرگانان مشکلات دارند، پول را نمی‌توانند ترانسفر کنند این مشکل تاهنوز حل نشده است که این بدست حکومت نیست اگر بدست حکومت می‌بود انشاءالله حل می‌کرد.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به منظور افزایش فعالیت‌ها در بخش اقتصادی، نیاز است تا محدودیت‌های بانکی برطرف شود.

خان جان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «بسیار یک نیاز جدی است که این مشکل حل شود. تا حلقه‌ی اساسی و دروازه اساسی به روی سرمایه‌گذاری باز نشود که آن عبارت از بانک است و انتقال پول است، داد و ستد رسمی است که از طریق بانک‌های جهانی باید صورت بگیرد و در سیستم بانک جهانی باید بیاید.»

در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که آنان با جامعه جهانی در تماس هستند تا محدودیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش بانکی را برطرف بسازند.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در این راستا ما تلاش‌های بسیار زیاد کردیم و هنوزهم دوام دارد. از راه‌های دیپلوماتیک با کشورها صحبت شده است، با جهت‌های زیربط و مهم که در این عرصه موثر هستند با آن‌ها صحبت شده که محدودیت در انتقال پول وضع‌شده باید این محدودیت‌ها برطرف شود و تسهیلات ایجاد شود.»

این در حالی‌ست که پس از رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی، بیش از نه میلیارد دالر از دارایی‌های کشور از سوی ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی منجمد شده و سکتور بانکی افغانستان نیز با محدودیت‌های روبه‌رو شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره