Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حقمل: کار پروژه‌های نیمه‌کاره بانک جهانی به‌زودی در کشور آغاز می‌شود

قرار است کار ۴۵ پروژه بانک جهانی که در کشور متوقف شده بودند، از سرگرفته شود.

به گفته‌ی احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه، دفتر بانک جهانی تا آغاز سال ۲۰۲۴ در افغانستان فعال و پول این پروژه‌ها تا ماه اپریل سال آینده میلادی پرداخت می‌شود.

این پروژه‌ها هم‌زمان با سقوط نظام پیشین در کشور متوقف شدند.

احمد ولی حقمل به طلوع‌نیوز گفت: «بر اثر مذاکرات مسلسل ما در دو نیم سال گذشته، آماده تعامل شدند تا در قدم نخست هزینه پروژه‌های نیمه‌کاره شان را پرداخت کنند و تا اپریل ۲۰۲۴ تعهد کرده‌اند که تمامی پیمینت‌های (پرداخت) شان را شروع کنند مثلا از کاسا یک‌هزار، ۲۴ میلیون دالر هزینه‌اش را پرداخت کرده است.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بانک جهانی بیشتر پروژه‌ها را در بخش‌های سرک سازی، ساختمانی، بهداشت، انرژی و کشاورزی پشتیبانی می‌کرد و از سرگیری فعالیت‌های این نهاد، در رشد اقتصادی اثرگذار است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در بحش صحت، خوب‌ترین پروژه‌ها را بانک جهانی داشت؛ شفاخانه‌ها اعمار می‌کردند کلینک‌ها اعمار می‌کردند. بدون ساختمان و کمک‌های نظامی و ساختمان‌های امنیتی وزارت دفاع و وزارت داخله و امنیت ملی، دیگر تمام پروژه‌هایش در بخش سکتوری و اقتصادی بودند.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که امارت اسلامی باید سهولت‌های بیشتری را فراهم بسازد تا نهادهای دیگر مانند بانک توسعه آسیایی نیز فعالیت‌هایش را در افغانستان آغاز کنند.

محمدنبی افغان، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «از سرگیری فعالیت‌های بانک جهانی به این معنا است که روابط ما با دنیا بهتر شده است و بانک توسعه آسیایی نیز به افغانستان بیاید و یواس‌ای‌آی‌دی و دیگر نهادها به افغانستان بیایند.»

میرشکیب میر، آگاه دیگر می‌گوید: «برگشت نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند بانک جهانی و همچنان بانک انکشاف آسیایی می‌تواند در افزایش فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان موثر تمام شود.»

پیش از این بانک جهانی در گزارشی گفته بود که پس از رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی به ارزش بیش از چهارونیم میلیارد دالر پروژه‌هایش را در افغانستان متوقف ساخته است.

حقمل: کار پروژه‌های نیمه‌کاره بانک جهانی به‌زودی در کشور آغاز می‌شود

به گفته‌ی احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه، دفتر بانک جهانی تا آغاز سال ۲۰۲۴ در افغانستان فعال و پول این پروژه‌ها تا ماه اپریل سال آینده پرداخت می‌شود.

تصویر بندانگشتی

قرار است کار ۴۵ پروژه بانک جهانی که در کشور متوقف شده بودند، از سرگرفته شود.

به گفته‌ی احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه، دفتر بانک جهانی تا آغاز سال ۲۰۲۴ در افغانستان فعال و پول این پروژه‌ها تا ماه اپریل سال آینده میلادی پرداخت می‌شود.

این پروژه‌ها هم‌زمان با سقوط نظام پیشین در کشور متوقف شدند.

احمد ولی حقمل به طلوع‌نیوز گفت: «بر اثر مذاکرات مسلسل ما در دو نیم سال گذشته، آماده تعامل شدند تا در قدم نخست هزینه پروژه‌های نیمه‌کاره شان را پرداخت کنند و تا اپریل ۲۰۲۴ تعهد کرده‌اند که تمامی پیمینت‌های (پرداخت) شان را شروع کنند مثلا از کاسا یک‌هزار، ۲۴ میلیون دالر هزینه‌اش را پرداخت کرده است.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بانک جهانی بیشتر پروژه‌ها را در بخش‌های سرک سازی، ساختمانی، بهداشت، انرژی و کشاورزی پشتیبانی می‌کرد و از سرگیری فعالیت‌های این نهاد، در رشد اقتصادی اثرگذار است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در بحش صحت، خوب‌ترین پروژه‌ها را بانک جهانی داشت؛ شفاخانه‌ها اعمار می‌کردند کلینک‌ها اعمار می‌کردند. بدون ساختمان و کمک‌های نظامی و ساختمان‌های امنیتی وزارت دفاع و وزارت داخله و امنیت ملی، دیگر تمام پروژه‌هایش در بخش سکتوری و اقتصادی بودند.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که امارت اسلامی باید سهولت‌های بیشتری را فراهم بسازد تا نهادهای دیگر مانند بانک توسعه آسیایی نیز فعالیت‌هایش را در افغانستان آغاز کنند.

محمدنبی افغان، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «از سرگیری فعالیت‌های بانک جهانی به این معنا است که روابط ما با دنیا بهتر شده است و بانک توسعه آسیایی نیز به افغانستان بیاید و یواس‌ای‌آی‌دی و دیگر نهادها به افغانستان بیایند.»

میرشکیب میر، آگاه دیگر می‌گوید: «برگشت نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند بانک جهانی و همچنان بانک انکشاف آسیایی می‌تواند در افزایش فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان موثر تمام شود.»

پیش از این بانک جهانی در گزارشی گفته بود که پس از رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی به ارزش بیش از چهارونیم میلیارد دالر پروژه‌هایش را در افغانستان متوقف ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره