Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرح پنج‌ساله "توسعه برق کشور" به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد

وزارت آب و انرژی می‌گوید که طرح پنج‌ساله توسعه برق در کشور را به کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرا فرستاده است.

مطیع‌الله عابد، سخن‌گوی وزارت آب و انرژی به طلوع‌نیوز می‌گوید که بربنیاد این طرح، ۲۰۰ پروژه که نزدیک به ۴ میلیارد دالر بودجه نیاز دارد، تا پنج سال در کشور عملی می‌شود.

آقای عابد گفت: «در این پلان‌های پنج ساله با وجود بندهای خرد و بزرگ، کانال‌ها و دیوارهای استنادی پروژه‌های تولید، انتقال و توزیع برق هم شامل می‌باشد.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن باور دارد که عملی شدن پروژه‌های برق در کشور در توسعه صنعت ارزش‌مند است. 

این درحالی‌ست که صنعت‌کاران، کم‌بود برق را همواره یک چالش جدی فراراه شان خوانده‌اند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن به طلوع‌نیوز گفت: «متاسفانه صنایع افغانستان با کم‌بود جدی برق روبه‌رو است، همچنان منابع طبیعی گاز داریم، زغال‌سنگ داریم و مواد نفتی خام که ما می‌توانیم از این منابع که در دست داریم، تولید برق داشته باشیم.»

رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که افغانستان ظرفیت تولید ۲۳هزار میگاوات برق از آب را دارد که سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌تواند در حل مشکلات کم‌بود برق کارساز باشد.

امان‌الله غالب رییس پیشین شرکت برشنا به طلوع‌نیوز گفت: «اگر وزارت انرژی و آب می‌خواهد که در تولید برق تمرکز کند، تنها تمرکز روی بندها نباشد، همزمان روی آفتاب، باد و زغال‌سنگ توجه شود. مطابق هر منابع که در هر ولایت است، اگر سرمایه‌گذاری شود افغانستان به خودکفایی می‌رسد.»

پیش از این، شرکت برشنا اعلام کرده که کمیته‌ی را به منظور جلب سرمایه‌گذاری در بخش برق ایجاد کرده تا تسهیلات لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد.

طرح پنج‌ساله "توسعه برق کشور" به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد

این درحالی‌ست که صنعت‌کاران، کم‌بود برق را همواره یک چالش جدی فراراه شان خوانده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت آب و انرژی می‌گوید که طرح پنج‌ساله توسعه برق در کشور را به کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرا فرستاده است.

مطیع‌الله عابد، سخن‌گوی وزارت آب و انرژی به طلوع‌نیوز می‌گوید که بربنیاد این طرح، ۲۰۰ پروژه که نزدیک به ۴ میلیارد دالر بودجه نیاز دارد، تا پنج سال در کشور عملی می‌شود.

آقای عابد گفت: «در این پلان‌های پنج ساله با وجود بندهای خرد و بزرگ، کانال‌ها و دیوارهای استنادی پروژه‌های تولید، انتقال و توزیع برق هم شامل می‌باشد.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن باور دارد که عملی شدن پروژه‌های برق در کشور در توسعه صنعت ارزش‌مند است. 

این درحالی‌ست که صنعت‌کاران، کم‌بود برق را همواره یک چالش جدی فراراه شان خوانده‌اند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن به طلوع‌نیوز گفت: «متاسفانه صنایع افغانستان با کم‌بود جدی برق روبه‌رو است، همچنان منابع طبیعی گاز داریم، زغال‌سنگ داریم و مواد نفتی خام که ما می‌توانیم از این منابع که در دست داریم، تولید برق داشته باشیم.»

رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که افغانستان ظرفیت تولید ۲۳هزار میگاوات برق از آب را دارد که سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌تواند در حل مشکلات کم‌بود برق کارساز باشد.

امان‌الله غالب رییس پیشین شرکت برشنا به طلوع‌نیوز گفت: «اگر وزارت انرژی و آب می‌خواهد که در تولید برق تمرکز کند، تنها تمرکز روی بندها نباشد، همزمان روی آفتاب، باد و زغال‌سنگ توجه شود. مطابق هر منابع که در هر ولایت است، اگر سرمایه‌گذاری شود افغانستان به خودکفایی می‌رسد.»

پیش از این، شرکت برشنا اعلام کرده که کمیته‌ی را به منظور جلب سرمایه‌گذاری در بخش برق ایجاد کرده تا تسهیلات لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره