Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون تدارکات ملی ۱۸ پروژه جدید را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی در نشستی به ریاست عبدالغنی برادر، رییس کمیسیون تدارکات ملی و معاون اقتصادی رییس‌الوزرای امارت اسلامی، از منظور شدن ۱۸ پروژه به ارزش ۴ میلیارد افغانی خبر داده است.

بربنیاد خبرنامه این کمیسیون، این پروژه‌ها در بخش‌های برق، بازسازی جاده‌ها و عرضه خدمات سریع انترنتی عملی می‌شوند.

پروژه‌های منظور شده مربوط به وزارت‌خانه‌های دفاع، داخله، مالیه، فواید عامه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شرکت برشنا و شهرداری کابل اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در باره نشست کمیسیون تدارکات ملی گفت: «در بخش زراعت ‌پروژه‌هایی داشتیم، در بخش ساختمانی و بازسازی نیز پروژه‌هایی در ولایت‌های مختلف داشتیم، در کابل هم داشتیم خصوصا در کابل جدید و همچنان پروژه‌های دیگری در پلان است و انشاءالله سال آینده در پلان گرفته می‌شود.»

مسوولان در ‎شرکت برق‌رسانی برشنا می‌گویند که شش پروژه مربوط به شرکت برشنا است.

حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا گفت: «یک پروژه چک وردک است که نیمه‌کاره مانده بود، کارش آغاز می‌شود و بودجه این پروژه منظور شده است.»

اتاق صنایع و معادن از عملی شدن این پروژه‌ها استقبال می‌کند.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن به طلوع‌نیوز گفت: «آغاز کار پروژه‌های زیربنایی در توسعه اقتصاد کشور و اشتغال پایدار و به عنوان چشمه عایداتی سودمند خواهد بود. امیدوار هستم که چه کمک‌های جامعه جهانی باشد و چه از طریق بودجه انکشافی، تمرکز به روی پروژه‌های زیربنایی است که می‌تواند اقتصاد افغانستان را توسعه بدهد و شغل پایدار ایجاد کند.»

پیش از این وزارت انرژی و آب طرح پنج ساله در بخش برق را به کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزراء ارایه کرده بود که بر بنیاد این طرح تا پنج سال آینده ۲۰۰ پروژه تولید برق به ارزش ۳.۸ میلیارد دالر به بهره برداری خواهد رسید.

کمیسیون تدارکات ملی ۱۸ پروژه جدید را منظور کرد

پروژه‌های منظور شده مربوط به وزارت‌خانه‌های دفاع، داخله، مالیه، فواید عامه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شرکت برشنا و شهرداری کابل اند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون تدارکات ملی در نشستی به ریاست عبدالغنی برادر، رییس کمیسیون تدارکات ملی و معاون اقتصادی رییس‌الوزرای امارت اسلامی، از منظور شدن ۱۸ پروژه به ارزش ۴ میلیارد افغانی خبر داده است.

بربنیاد خبرنامه این کمیسیون، این پروژه‌ها در بخش‌های برق، بازسازی جاده‌ها و عرضه خدمات سریع انترنتی عملی می‌شوند.

پروژه‌های منظور شده مربوط به وزارت‌خانه‌های دفاع، داخله، مالیه، فواید عامه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شرکت برشنا و شهرداری کابل اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در باره نشست کمیسیون تدارکات ملی گفت: «در بخش زراعت ‌پروژه‌هایی داشتیم، در بخش ساختمانی و بازسازی نیز پروژه‌هایی در ولایت‌های مختلف داشتیم، در کابل هم داشتیم خصوصا در کابل جدید و همچنان پروژه‌های دیگری در پلان است و انشاءالله سال آینده در پلان گرفته می‌شود.»

مسوولان در ‎شرکت برق‌رسانی برشنا می‌گویند که شش پروژه مربوط به شرکت برشنا است.

حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا گفت: «یک پروژه چک وردک است که نیمه‌کاره مانده بود، کارش آغاز می‌شود و بودجه این پروژه منظور شده است.»

اتاق صنایع و معادن از عملی شدن این پروژه‌ها استقبال می‌کند.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن به طلوع‌نیوز گفت: «آغاز کار پروژه‌های زیربنایی در توسعه اقتصاد کشور و اشتغال پایدار و به عنوان چشمه عایداتی سودمند خواهد بود. امیدوار هستم که چه کمک‌های جامعه جهانی باشد و چه از طریق بودجه انکشافی، تمرکز به روی پروژه‌های زیربنایی است که می‌تواند اقتصاد افغانستان را توسعه بدهد و شغل پایدار ایجاد کند.»

پیش از این وزارت انرژی و آب طرح پنج ساله در بخش برق را به کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزراء ارایه کرده بود که بر بنیاد این طرح تا پنج سال آینده ۲۰۰ پروژه تولید برق به ارزش ۳.۸ میلیارد دالر به بهره برداری خواهد رسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره