Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه‌ی تلاش‌ها برای رهایی ۴۵۰ کانتینر اقلام ترانزیتی در بندر کراچی

مسوولان در امارت اسلامی می‌‎گویند که تلاش‌ها از بهر رهایی ۴۵۰ کانتینر اقلام ترانزیتی باقی‌مانده بازرگانان افغان در بندر کراچی پاکستان ادامه دارد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که حکومت موقت پاکستان وعده سپرده که کانتینرهای متوقف شده را از بندر کراچی آزاد می‌سازد.

آقای مجاهد در این باره گفت: «ما از تمام ماجراها تلاش کردیم کانتینرهای که در بندر کراچی بند مانده است و اموال تجارهای ما است باید اجازه پیدا کنند که این اموال انتقال داده شود و پاکستان نیز وعده داده است که همکاری فوق‌العاده می‌کند در این راستا و منتظر هستیم که این موضوع باید حل شود.»

نقیب‌الله صافی، رییس اجرایوی اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید که متوقف ماندن بیش از چهارصد کانتینر زیان‌های هنگفت مالی را به بازرگانان وارد کرده و از مسوولان امارت اسلامی‌خواهد که در این زمینه با مقام‌های پاکستانی گفت‌وگو کنند. 

آقای صافی در این باره گفت: «در حدود ۴۰۰ کانتینر تاهنوز در کراچی متوقف هستند و این اموال تقریبا قیمتی هستند وسایل آرایش هستند، تایرها و چای سیاه است و بسیاری از اموال دیگر نیز هستند.»

از سویی هم، برخی از بازرگانان و آگاهان مسایل اقتصادی تاکید می‌ورزند که در صورتِ که داد و ستد میان افغانستان و پاکستان به حالت عادی برنگردد، روابط بازرگانی میان این دو کشور صدمه خواهد دید.

زلمی عظیمی، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «این سرمایه‌ی بزرگ افغانستان است و ضروری‌ست که امارت اسلامی در این راستا هرچه عاجل‌تر دست بکار شود و این مشکل هم حل شود.»

قطب‌الدین یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «در صورت که اجازه ترانزیت برای آن‌ها حل نشود برعلاوه که تاجر متضرر می‌شود و از لحاظ عرف و معاهدات بین‌المللی و معاهدات تجارتی هم این کار مناسب نیست.»  

این درحالی‌ست که یک‌ماه پیش، سرپرست وزارت صنعت و تجارت در راس هیاتی از بهر رهاسازی و عادی‌سازی روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان به این کشور سفر کرد و در نتیجه‌ی این سفر، حدود سه هزار کانتینر توقف داده شده اقلام بارزگانان کشور رها شد اما ۴۵۰ کانتینر دیگر تا هنوز در بندر کراچی متوقف‌اند.

ادامه‌ی تلاش‌ها برای رهایی ۴۵۰ کانتینر اقلام ترانزیتی در بندر کراچی

از سویی هم، برخی از بازرگانان و آگاهان مسایل اقتصادی تاکید می‌ورزند که در صورتِ که داد و ستد میان افغانستان و پاکستان به حالت عادی برنگردد، روابط بازرگانی میان این دو کشور صدمه خواهد دید.

تصویر بندانگشتی

مسوولان در امارت اسلامی می‌‎گویند که تلاش‌ها از بهر رهایی ۴۵۰ کانتینر اقلام ترانزیتی باقی‌مانده بازرگانان افغان در بندر کراچی پاکستان ادامه دارد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که حکومت موقت پاکستان وعده سپرده که کانتینرهای متوقف شده را از بندر کراچی آزاد می‌سازد.

آقای مجاهد در این باره گفت: «ما از تمام ماجراها تلاش کردیم کانتینرهای که در بندر کراچی بند مانده است و اموال تجارهای ما است باید اجازه پیدا کنند که این اموال انتقال داده شود و پاکستان نیز وعده داده است که همکاری فوق‌العاده می‌کند در این راستا و منتظر هستیم که این موضوع باید حل شود.»

نقیب‌الله صافی، رییس اجرایوی اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید که متوقف ماندن بیش از چهارصد کانتینر زیان‌های هنگفت مالی را به بازرگانان وارد کرده و از مسوولان امارت اسلامی‌خواهد که در این زمینه با مقام‌های پاکستانی گفت‌وگو کنند. 

آقای صافی در این باره گفت: «در حدود ۴۰۰ کانتینر تاهنوز در کراچی متوقف هستند و این اموال تقریبا قیمتی هستند وسایل آرایش هستند، تایرها و چای سیاه است و بسیاری از اموال دیگر نیز هستند.»

از سویی هم، برخی از بازرگانان و آگاهان مسایل اقتصادی تاکید می‌ورزند که در صورتِ که داد و ستد میان افغانستان و پاکستان به حالت عادی برنگردد، روابط بازرگانی میان این دو کشور صدمه خواهد دید.

زلمی عظیمی، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «این سرمایه‌ی بزرگ افغانستان است و ضروری‌ست که امارت اسلامی در این راستا هرچه عاجل‌تر دست بکار شود و این مشکل هم حل شود.»

قطب‌الدین یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «در صورت که اجازه ترانزیت برای آن‌ها حل نشود برعلاوه که تاجر متضرر می‌شود و از لحاظ عرف و معاهدات بین‌المللی و معاهدات تجارتی هم این کار مناسب نیست.»  

این درحالی‌ست که یک‌ماه پیش، سرپرست وزارت صنعت و تجارت در راس هیاتی از بهر رهاسازی و عادی‌سازی روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان به این کشور سفر کرد و در نتیجه‌ی این سفر، حدود سه هزار کانتینر توقف داده شده اقلام بارزگانان کشور رها شد اما ۴۵۰ کانتینر دیگر تا هنوز در بندر کراچی متوقف‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره