Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی: تا سه سال به خودبسندگی می‌رسیم

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در مناظره طلوع‌نیوز گفته است که افغانستان در حال حاضر با ۶۰ کشور روابط بازرگانی دارد و بیشترین داد و ستد با هند، چین و پاکستان صورت می‌گیرد.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در این برنامه همچنان گفته است که افغانستان تا سه سال آینده به خودبسندگی می‌رسد و شهروندان کشور دیگر متکی به کمک‌های بشردوستانه نخواهند بود.

آقای عزیزی افزوده که امارت اسلامی برای رشد اقتصادی کشور برنامه‌هایی روی دست دارد و تمامی بودجه را از عواید داخلی تمویل می‌کند.

نورالدین عزیزی در این برنامه گفت: «تقریبا با بیش از شصت کشور ما صادرات داشتیم و بزرگ‌ترین صادرات حقیقت است که به کشورهای هند، پاکستان و چین داشتیم البته بعد از این ما کوشش می‌کنیم که هدف آسیای میانه باشد و همچنان روسیه.»

این مقام حکومت سرپرست امارت اسلامی افزوده که امارت اسلامی در تلاش است تا تمامی بودجه‌ را از عواید داخلی تمویل کند و در رشد کشاورزی، صنعت و معادن نیز کارهایی جریان دارند. به گفته‌ی او، معادن کشور نظر به شرایط افغانستان به قرارداد داده می‌شوند.

او افزود: «در سه سال آینده می‌رویم به سوی خودکفایی انشاءالله. بیلانس تجارت خود را به امید خدا برابر می‌سازیم.»

آقای عزیزی درباره عواید داخلی افزود: « بودجه ما باید از عواید داخلی تمویل شود، نه از کمک‌های خارجی. ما باید نیاز به کمک خارجی نداشته باشیم، تا فعلا بودجه که ما مصرف می‌کنیم از عواید داخلی است.»

نورالدین عزیزی پذیرفته است که مشکلات در بخش ویزای بازرگانان وجود دارد؛ اما با آن‌هم صادرات در دوسال پسین تا دو برابر افزایش یافته است.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری که در مناظره طلوع‌نیوز حضور داشت گفت: «آمارها نشان می‌دهند که صادرات ما از مواد مدنی و صادرات عنعنوی ما نظر به گذشته دو و نیم برابر بیشتر شده.»

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی نیز در این مناظره حضور داشت. او در باره     گفت: «پایین آمدن سطح مصرف در حقیقت افزایش صادرات است. معنا دارد که مصرف در داخل پایین می‌آید و در حقیقت گریز می‌شود به صادرات، این جزء اساسی تیوری است که ما کار می‌کنیم، همین لحظه چنین است.»

نورالدین عزیزی همچنان در این مناظره افزوده که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تمامی زیرساخت‌ها تخریب شده و تمامی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به کشورهای دیگر انتقال داده شده است؛ اما امارت اسلامی توانسته است که به چالش‌های اقتصادی رسیدگی بهتر کند.

نورالدین عزیزی: تا سه سال به خودبسندگی می‌رسیم

آقای عزیزی پذیرفته که مشکلات در بخش ویزای بازرگانان وجود دارد؛ اما با آن‌هم صادرات در دوسال پسین تا دو برابر افزایش یافته است.

تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در مناظره طلوع‌نیوز گفته است که افغانستان در حال حاضر با ۶۰ کشور روابط بازرگانی دارد و بیشترین داد و ستد با هند، چین و پاکستان صورت می‌گیرد.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در این برنامه همچنان گفته است که افغانستان تا سه سال آینده به خودبسندگی می‌رسد و شهروندان کشور دیگر متکی به کمک‌های بشردوستانه نخواهند بود.

آقای عزیزی افزوده که امارت اسلامی برای رشد اقتصادی کشور برنامه‌هایی روی دست دارد و تمامی بودجه را از عواید داخلی تمویل می‌کند.

نورالدین عزیزی در این برنامه گفت: «تقریبا با بیش از شصت کشور ما صادرات داشتیم و بزرگ‌ترین صادرات حقیقت است که به کشورهای هند، پاکستان و چین داشتیم البته بعد از این ما کوشش می‌کنیم که هدف آسیای میانه باشد و همچنان روسیه.»

این مقام حکومت سرپرست امارت اسلامی افزوده که امارت اسلامی در تلاش است تا تمامی بودجه‌ را از عواید داخلی تمویل کند و در رشد کشاورزی، صنعت و معادن نیز کارهایی جریان دارند. به گفته‌ی او، معادن کشور نظر به شرایط افغانستان به قرارداد داده می‌شوند.

او افزود: «در سه سال آینده می‌رویم به سوی خودکفایی انشاءالله. بیلانس تجارت خود را به امید خدا برابر می‌سازیم.»

آقای عزیزی درباره عواید داخلی افزود: « بودجه ما باید از عواید داخلی تمویل شود، نه از کمک‌های خارجی. ما باید نیاز به کمک خارجی نداشته باشیم، تا فعلا بودجه که ما مصرف می‌کنیم از عواید داخلی است.»

نورالدین عزیزی پذیرفته است که مشکلات در بخش ویزای بازرگانان وجود دارد؛ اما با آن‌هم صادرات در دوسال پسین تا دو برابر افزایش یافته است.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری که در مناظره طلوع‌نیوز حضور داشت گفت: «آمارها نشان می‌دهند که صادرات ما از مواد مدنی و صادرات عنعنوی ما نظر به گذشته دو و نیم برابر بیشتر شده.»

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی نیز در این مناظره حضور داشت. او در باره     گفت: «پایین آمدن سطح مصرف در حقیقت افزایش صادرات است. معنا دارد که مصرف در داخل پایین می‌آید و در حقیقت گریز می‌شود به صادرات، این جزء اساسی تیوری است که ما کار می‌کنیم، همین لحظه چنین است.»

نورالدین عزیزی همچنان در این مناظره افزوده که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تمامی زیرساخت‌ها تخریب شده و تمامی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به کشورهای دیگر انتقال داده شده است؛ اما امارت اسلامی توانسته است که به چالش‌های اقتصادی رسیدگی بهتر کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره