Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی مهاجرت: افغانستان در میان کشورهای با بحران‌های بشردوستانه است

سازمان جهانی مهاجرت در گزارشی گفته که افغانستان یکی از کشورهای است که با بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان روبه‌رو است.

در این گزارش آمده که افزایش فقر، گرسنگی، سوءتغذیه، بی‌کاری، قطع کمک‌ها و کم‌بود نقدینگی از چالش‌های است که شهروندان افغانستان در نزدیک به سه سال به آن روبه‌رو اند.

گزارش تازه سازمان جهانی مهاجرت درباره افغانستان می‌افزاید: «افغانستان هم‌چنان یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان باقی مانده است. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۴ میلادی، نزدیک به ۲۳ اعشاریه هفت میلیون تن، یعنی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند.»

در بخشی از این گزارش آمده که خشک‌سالی‌های پی‌هم در سه سال گذشته و سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان نیز تاثیرات منفی بر جا گذاشته است.

بر بنیاد این گزارش در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۲۱ هزار نفر تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته است.

وسیم صافی رییس هیات عامل اتاق زراعت و مالداری گفت: «سیلاب‌ها معمولا که میایند همان بخش‌های دهات را زیاد آسیب می‌رسانند و مزارعی که در دهات است آن را تخریب می‌کنند و حاصلات ما را کم‌تر می‌کند و به امنیت غذایی  یز آسیب می‌رسد.»

سرپرست وزارت اقتصاد نیز با رییس‌های دفترهای سازمان ملل متحد و نهادهای تمویل کننده پیرامون بهبود کار، هماهنگی و کمک‌های بشری و توسعه‌ای در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد گفت: «سرپرست وزارت اقتصاد روی انسجام و هماهنگی درباره اولویت‌های بهبود اوضاع اقتصادی مردم تاکید کرد و او کمک‌های بشردوستانه در شرایط کنونی را یک ضرورت خواند.»

آگاهان مسایل اقتصادی گفت‌وگو با نهادهای دونر و مددرسان را در رشد اقتصاد کشور سودمند می‌دانند.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «افغانستان یک کشور دست نخورده است که هر حرکت اقتصادی می‌تواند به سود کشور تمام شود پس مذاکرات با نهادهای دونر و مددرسان رشد اقتصادی را تسریع بخشد.»

سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «در سه سال گذشته شاهد انقباض رشد تولید ناخالص داخلی بودیم و هم‌چنان کاهش سرمایه‌گذاری و حرکات اقتصادی که سبب افزایش فقر و بی‌کاری در کشور شده است.»

در سال روان میلادی سازمان ملل برای کمک به مردم افغانستان سه میلیارد دالر درخواست کرد که تاکنون مقدار اندکی از این پول را دریافت کرده است.

سازمان جهانی مهاجرت: افغانستان در میان کشورهای با بحران‌های بشردوستانه است

آگاهان مسایل اقتصادی گفت‌وگو با نهادهای دونر و مددرسان را در رشد اقتصاد کشور سودمند می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی مهاجرت در گزارشی گفته که افغانستان یکی از کشورهای است که با بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان روبه‌رو است.

در این گزارش آمده که افزایش فقر، گرسنگی، سوءتغذیه، بی‌کاری، قطع کمک‌ها و کم‌بود نقدینگی از چالش‌های است که شهروندان افغانستان در نزدیک به سه سال به آن روبه‌رو اند.

گزارش تازه سازمان جهانی مهاجرت درباره افغانستان می‌افزاید: «افغانستان هم‌چنان یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان باقی مانده است. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۴ میلادی، نزدیک به ۲۳ اعشاریه هفت میلیون تن، یعنی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند.»

در بخشی از این گزارش آمده که خشک‌سالی‌های پی‌هم در سه سال گذشته و سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان نیز تاثیرات منفی بر جا گذاشته است.

بر بنیاد این گزارش در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۲۱ هزار نفر تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته است.

وسیم صافی رییس هیات عامل اتاق زراعت و مالداری گفت: «سیلاب‌ها معمولا که میایند همان بخش‌های دهات را زیاد آسیب می‌رسانند و مزارعی که در دهات است آن را تخریب می‌کنند و حاصلات ما را کم‌تر می‌کند و به امنیت غذایی  یز آسیب می‌رسد.»

سرپرست وزارت اقتصاد نیز با رییس‌های دفترهای سازمان ملل متحد و نهادهای تمویل کننده پیرامون بهبود کار، هماهنگی و کمک‌های بشری و توسعه‌ای در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد گفت: «سرپرست وزارت اقتصاد روی انسجام و هماهنگی درباره اولویت‌های بهبود اوضاع اقتصادی مردم تاکید کرد و او کمک‌های بشردوستانه در شرایط کنونی را یک ضرورت خواند.»

آگاهان مسایل اقتصادی گفت‌وگو با نهادهای دونر و مددرسان را در رشد اقتصاد کشور سودمند می‌دانند.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «افغانستان یک کشور دست نخورده است که هر حرکت اقتصادی می‌تواند به سود کشور تمام شود پس مذاکرات با نهادهای دونر و مددرسان رشد اقتصادی را تسریع بخشد.»

سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «در سه سال گذشته شاهد انقباض رشد تولید ناخالص داخلی بودیم و هم‌چنان کاهش سرمایه‌گذاری و حرکات اقتصادی که سبب افزایش فقر و بی‌کاری در کشور شده است.»

در سال روان میلادی سازمان ملل برای کمک به مردم افغانستان سه میلیارد دالر درخواست کرد که تاکنون مقدار اندکی از این پول را دریافت کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره