Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عواید نفت قشقری در پروژه‌های ساخت‌وساز در سرپل هزینه خواهد شد

وزارت معادن و پترولیم گفته است که از عواید نفت قشقری در ساخت بند برق، شفاخانه و ساخت‌وساز جاده‌های ولایت سرپل کار خواهد گرفت.

به گفته همایون افغان سخن‌گوی این وزارت، قرار است سطح استخراج نفت از معدن نفت قشقری از ۱۳۵۰ تُن در روز به ۳هزار تُن افزایش یابد.

همایون افغان افزود: «برای اعمار یک شفاخانه معیاری در سرپل، ساخت یک بند برق زیر نام بند سلطان ابراهیم در سرپل و جهت اعمار سرک‌ها در ولایت سرپل به مصرف خواهد رسید .»

در همین حال اتحادیه صنعت‌کاران کشور، کارگیری از عواید گردآوری شده از منابع داخلی را در ساخت‌وساز و بخش‌های توسعه‌یی اثرگذارعنوان می‌کند.

عبدالجبار صافی رییس اتحادیه صنعت‌کاران گفت: «مجبور و مکلف هستیم که از این [عواید] استفاده بکنیم، سرک، شفاخانه و برق خود را بسازیم تا زمینه کار برای مردم پیدا شود و از وطن خود فرار نکنند.»

در سوی دیگر معدن سنگ مرمر چشت ولایت هرات که جهت استخراج با سرمایه دوازده میلیون دالر به یکی از شرکت‌های خصوصی واگذار شده، برای ۵هزار نفر زمینه کار را مساعد کرده است. بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن، مرمر استخراج شده از این معدن در حال حاضر در پارک‌های صنعتی ولایت هرات پروسس می‌شود که پس از پروسس به کشورهای ترکمنستان، ایران، چین، ازبیکستان، جرمنی، عمان، کویت و هند صادر خواهد شد.

شمس‌الرحمن احمدزی آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «اگر در این‌جا [در داخل کشور] کارخانه‌های پروسس ساخته شوند، برای ما و اقتصاد ما بسیار مفید خواهد بود.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، ۱۵۰معدن کوچک به شرکت‌های داخلی به قرارداد داده شده و ۳۰ معدن بزرگ با شرکت‌های چینی، ایرانی، ترکی، قطری و برخی دیگر کشورها که شرکای افغانی دارند، قرارداد شده‌اند.

عواید نفت قشقری در پروژه‌های ساخت‌وساز در سرپل هزینه خواهد شد

در همین حال اتحادیه صنعت‌کاران کشور، کارگیری از عواید گردآوری شده از منابع داخلی را در ساخت‌وساز و بخش‌های توسعه‌یی اثرگذارعنوان می‌کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم گفته است که از عواید نفت قشقری در ساخت بند برق، شفاخانه و ساخت‌وساز جاده‌های ولایت سرپل کار خواهد گرفت.

به گفته همایون افغان سخن‌گوی این وزارت، قرار است سطح استخراج نفت از معدن نفت قشقری از ۱۳۵۰ تُن در روز به ۳هزار تُن افزایش یابد.

همایون افغان افزود: «برای اعمار یک شفاخانه معیاری در سرپل، ساخت یک بند برق زیر نام بند سلطان ابراهیم در سرپل و جهت اعمار سرک‌ها در ولایت سرپل به مصرف خواهد رسید .»

در همین حال اتحادیه صنعت‌کاران کشور، کارگیری از عواید گردآوری شده از منابع داخلی را در ساخت‌وساز و بخش‌های توسعه‌یی اثرگذارعنوان می‌کند.

عبدالجبار صافی رییس اتحادیه صنعت‌کاران گفت: «مجبور و مکلف هستیم که از این [عواید] استفاده بکنیم، سرک، شفاخانه و برق خود را بسازیم تا زمینه کار برای مردم پیدا شود و از وطن خود فرار نکنند.»

در سوی دیگر معدن سنگ مرمر چشت ولایت هرات که جهت استخراج با سرمایه دوازده میلیون دالر به یکی از شرکت‌های خصوصی واگذار شده، برای ۵هزار نفر زمینه کار را مساعد کرده است. بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن، مرمر استخراج شده از این معدن در حال حاضر در پارک‌های صنعتی ولایت هرات پروسس می‌شود که پس از پروسس به کشورهای ترکمنستان، ایران، چین، ازبیکستان، جرمنی، عمان، کویت و هند صادر خواهد شد.

شمس‌الرحمن احمدزی آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «اگر در این‌جا [در داخل کشور] کارخانه‌های پروسس ساخته شوند، برای ما و اقتصاد ما بسیار مفید خواهد بود.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، ۱۵۰معدن کوچک به شرکت‌های داخلی به قرارداد داده شده و ۳۰ معدن بزرگ با شرکت‌های چینی، ایرانی، ترکی، قطری و برخی دیگر کشورها که شرکای افغانی دارند، قرارداد شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره