Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اوچا: نزدیک به ۲۴ درصد جمعیت افغانستان زنان نیازمند هستند

اداره هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که نزدیک به ۲۴ درصد جمعیت افغانستان زنان نیازمند هستند و برای کمک به آنان، به کمک‌رسانان زن نیاز است.

اوچا در یک گزارش تازه‌اش، نقش زنان را برای رساندن کمک‌ها به زنان نیازمند مهم خوانده است.

در بخشی از گزارش این نهاد آمده است که باید برای زنان فرصت‌های کاری و آموزشی فراهم شود.

اوچا نوشته است: «در افغانستان زنان سرپرست خانواده آسیب‌پذیرترین گروه جنسیتی هستند و در مقایسه با مردان آن‌ها بیش‌تر به میکانیزم‌های مقابله با معیشت اضطراری متکی هستند و نرخ ناامنی غذایی بالاتری دارند.»

ممتاز یوسفزی رییس اتحادیه زنان کشاوزر گفت: «فعلن خانم‌ها دکان ندارند و اگر مارکیت داشته باشند مالیه شان بسیار بلند است و درآمد شان کم‌تر است.»

گزارش اوچا نشان می‌دهد که زمین‌لرزه در ماه اکتبر ۲۰۲۳ در هرات و پس از آن بارندگی‌ها و سیلاب در برخی از ولایت‌های افغانستان، زیان‌های را برای باشندگان در چند ولایت به‌جامانده است.

بر بنیاد گزارش اوچا، بارندگی‌ها و سیلاب‌ها از تاریخ ۱۲ فبروری تا ۱۵ اپریل سال روان میلادی، بیش از ۲۵ هزار خانواده را تحت تاثیر قرار داده و دست‌کم ۵۹ نفر در نتیجه آن جان باخته‌اند.

میرویس حاجی‌زاده معاون اول اتاق زراعت و مالداری گفت: «مردم متضرر است، خانه‌ها و کشت و زراعت شان از بین رفت، مالداری شان از بین رفت و فعلن هم زیر گل و لای گیر مانده‌اند. اگر در بخش سرپناه با این‌ها کمک صورت بگیرد.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که تغییرات اقلیمی در افغانستان سبب شده تا بیش‌تر شهروندان کشور به کمک‌های بشردوستانه وابسته باشند و نیاز است تا نهادهای کمک‌رسان به کمک‌های شان ادامه دهند.

عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد در این باره گفت: «حمایت و تمرکز جامعه جهانی از برنامه‌های که سبب تقویه اقتصاد خانواده، ایجاد فرصت‌های کاری و اشتغال‌زایی می‌تواند موثریت بیش‌تر اقتصادی داشته و باعث بهبود وضعیت اقتصادی و احیای زیرساخت‌های اقتصادی گردد.»

پیش از این، برنامه جهانی خورراک در گزارشی گفته بود که برای کمک به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های پسین، این نهاد به ۱۴.۵ میلیون دالر نیاز دارد.

اوچا: نزدیک به ۲۴ درصد جمعیت افغانستان زنان نیازمند هستند

اوچا در یک گزارش تازه‌اش، نقش زنان را برای رساندن کمک‌ها به زنان نیازمند مهم خوانده است.

تصویر بندانگشتی

اداره هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که نزدیک به ۲۴ درصد جمعیت افغانستان زنان نیازمند هستند و برای کمک به آنان، به کمک‌رسانان زن نیاز است.

اوچا در یک گزارش تازه‌اش، نقش زنان را برای رساندن کمک‌ها به زنان نیازمند مهم خوانده است.

در بخشی از گزارش این نهاد آمده است که باید برای زنان فرصت‌های کاری و آموزشی فراهم شود.

اوچا نوشته است: «در افغانستان زنان سرپرست خانواده آسیب‌پذیرترین گروه جنسیتی هستند و در مقایسه با مردان آن‌ها بیش‌تر به میکانیزم‌های مقابله با معیشت اضطراری متکی هستند و نرخ ناامنی غذایی بالاتری دارند.»

ممتاز یوسفزی رییس اتحادیه زنان کشاوزر گفت: «فعلن خانم‌ها دکان ندارند و اگر مارکیت داشته باشند مالیه شان بسیار بلند است و درآمد شان کم‌تر است.»

گزارش اوچا نشان می‌دهد که زمین‌لرزه در ماه اکتبر ۲۰۲۳ در هرات و پس از آن بارندگی‌ها و سیلاب در برخی از ولایت‌های افغانستان، زیان‌های را برای باشندگان در چند ولایت به‌جامانده است.

بر بنیاد گزارش اوچا، بارندگی‌ها و سیلاب‌ها از تاریخ ۱۲ فبروری تا ۱۵ اپریل سال روان میلادی، بیش از ۲۵ هزار خانواده را تحت تاثیر قرار داده و دست‌کم ۵۹ نفر در نتیجه آن جان باخته‌اند.

میرویس حاجی‌زاده معاون اول اتاق زراعت و مالداری گفت: «مردم متضرر است، خانه‌ها و کشت و زراعت شان از بین رفت، مالداری شان از بین رفت و فعلن هم زیر گل و لای گیر مانده‌اند. اگر در بخش سرپناه با این‌ها کمک صورت بگیرد.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که تغییرات اقلیمی در افغانستان سبب شده تا بیش‌تر شهروندان کشور به کمک‌های بشردوستانه وابسته باشند و نیاز است تا نهادهای کمک‌رسان به کمک‌های شان ادامه دهند.

عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد در این باره گفت: «حمایت و تمرکز جامعه جهانی از برنامه‌های که سبب تقویه اقتصاد خانواده، ایجاد فرصت‌های کاری و اشتغال‌زایی می‌تواند موثریت بیش‌تر اقتصادی داشته و باعث بهبود وضعیت اقتصادی و احیای زیرساخت‌های اقتصادی گردد.»

پیش از این، برنامه جهانی خورراک در گزارشی گفته بود که برای کمک به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های پسین، این نهاد به ۱۴.۵ میلیون دالر نیاز دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره