Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اهمیت بندر چابهار در گسترش ارتباطات منطقه‌ای هند

وزارت خارجه هند بندر چابهار را به منظور گسترش ارتباطات منطقه‌ای برای این کشور مهم می‌داند.

رندهیر جیسوال سخن‌گوی این وزارت، در یک نشست خبری گفت که از طریق بندر چابهار، علاوه بر کمک‌رسانی به مردم افغانستان، در زمینه توسعه تجارت با کشورهای آسیای مرکزی نیز استفاده خواهد شد.

سخن‌گوی وزارت خارجه هند گفت: «چابهار، همان‌طور که به شما گفتم، این یک پروژه مهم برای ما است تا با آن ارتباطات منطقه‌ای را افزایش دهیم و کمک‌های بشردوستانه را ارایه دهیم. از طریق این بندر، ما به مدت چند سال کمک‌های بشردوستانه ارایه داده‌ایم و این پروژه خاص به ساده‌سازی ارتباطات کمک خواهد کرد و این ارتباطات بعدا، منجر به چندین مزیت دیگر برای کشورهای منطقه خواهد شد.»

این در حالی‌ست که دو هفته پیش مسوولان هندی قرارداد ده‌ساله‌ی توسعه بندر چابهار را با ایران به امضا رساندند.

هم‌زمان با این، وزارت اقتصاد نیز توسعه بندر چابهار را به سود اقتصاد کشور می‌داند و می‌گوید که این مساله سبب گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه خواهد شد.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «سیاست ما گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری با منطقه است. بندر چابهار از جمله بندرهای است که در توسعه و افزایش تعاملات اقتصادی میان افغانستان و منطقه می‌تواند نقش ایفا بکند.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی، افزایش بندر چابهار را به‌عنوان یک راه بدیل به نفع افغانستان و کشورهایی که با افغانستان دادوستند بازرگانی دارند، عنوان می‌کنند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «ارزش بندر چابهار برای افغانستان بیش‌تر است و این می‌تواند بدیل خوبی به بندر کراچی باشد و این می‌تواند فرصت‌های خوبی را به میان بیاورد.»

بر بنیاد گزارش‌ها، به منظور تجهیز و توسعه بندر چابهار، ‌هند ۱۲۰ میلیون دالر در تأمین تجهیزات راهبردی بندر و بیش از ۲۵۰ میلیون دالر در زیرساخت‌های حمل و نقلی چابهار سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

اهمیت بندر چابهار در گسترش ارتباطات منطقه‌ای هند

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی، افزایش بندر چابهار را به‌عنوان یک راه بدیل به نفع افغانستان و کشورهایی که با افغانستان دادوستند بازرگانی دارند، عنوان می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه هند بندر چابهار را به منظور گسترش ارتباطات منطقه‌ای برای این کشور مهم می‌داند.

رندهیر جیسوال سخن‌گوی این وزارت، در یک نشست خبری گفت که از طریق بندر چابهار، علاوه بر کمک‌رسانی به مردم افغانستان، در زمینه توسعه تجارت با کشورهای آسیای مرکزی نیز استفاده خواهد شد.

سخن‌گوی وزارت خارجه هند گفت: «چابهار، همان‌طور که به شما گفتم، این یک پروژه مهم برای ما است تا با آن ارتباطات منطقه‌ای را افزایش دهیم و کمک‌های بشردوستانه را ارایه دهیم. از طریق این بندر، ما به مدت چند سال کمک‌های بشردوستانه ارایه داده‌ایم و این پروژه خاص به ساده‌سازی ارتباطات کمک خواهد کرد و این ارتباطات بعدا، منجر به چندین مزیت دیگر برای کشورهای منطقه خواهد شد.»

این در حالی‌ست که دو هفته پیش مسوولان هندی قرارداد ده‌ساله‌ی توسعه بندر چابهار را با ایران به امضا رساندند.

هم‌زمان با این، وزارت اقتصاد نیز توسعه بندر چابهار را به سود اقتصاد کشور می‌داند و می‌گوید که این مساله سبب گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه خواهد شد.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «سیاست ما گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری با منطقه است. بندر چابهار از جمله بندرهای است که در توسعه و افزایش تعاملات اقتصادی میان افغانستان و منطقه می‌تواند نقش ایفا بکند.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی، افزایش بندر چابهار را به‌عنوان یک راه بدیل به نفع افغانستان و کشورهایی که با افغانستان دادوستند بازرگانی دارند، عنوان می‌کنند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «ارزش بندر چابهار برای افغانستان بیش‌تر است و این می‌تواند بدیل خوبی به بندر کراچی باشد و این می‌تواند فرصت‌های خوبی را به میان بیاورد.»

بر بنیاد گزارش‌ها، به منظور تجهیز و توسعه بندر چابهار، ‌هند ۱۲۰ میلیون دالر در تأمین تجهیزات راهبردی بندر و بیش از ۲۵۰ میلیون دالر در زیرساخت‌های حمل و نقلی چابهار سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره