Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رفت‌وآمد حدود ۲۰۰هزار نفر از طریق ۴ میدان‌ هوایی کشور

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که از آغاز سال روان خورشیدی تا اکنون، حدود ۲۰۰هزار نفر از طریق چهار میدان‌ هوایی کشور رفت‌وآمد کرده‌اند.

به گفته امام‌الدین احمدی سخن‌گوی این وزارت، تلاش می‌شود تا میدان‌های هوایی کشور با معیارهای جهانی برابر شوند.

سخن‌گوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت: «در سال روان خورشیدی که چیزی حدود دونیم ماه حدود ۲۰۰هزار نفر رفت‌وآمد کرده‌اند که ۵۵هزار آن شهروندان خارجی هستند.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، این رفت‌وآمدها از طریق میدان‌های هوایی کابل، بلخ، هرات و قندهار انجام شده که از این میان، حدود ۵۵هزار آن شهروندان خارجی بوده‌اند.

هم‌زمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از سرگیری پروازهای شرکت‌های بین‌المللی و افزایش پروازها از طریق میدان‌های هوایی کشور را در افزایش تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان سودمند می‌داند.

خانجان ‌الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در هر پرواز دو تن تا سه تن میوه خشنک روان می‌کنیم. کارگوی هوایی هم فعال می‌شود و در این سال امکان دارد که بازهم با ترکش ایرلاینز قرارداد بکنیم که جلغوزه را برساند.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که افزایش رفت‌وآمد از طریق میدان‌های هوایی، سبب رشد اقتصاد خواهد شد.

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: افزایش پروازها از طریق میدان‌های هوایی می‌تواند عواید سکتور هوانوردی کشور را افزایش دهد و منجر به رشد این کتور شود. در پهلوی آن، سرمایه‌گذاری روی توسعه زیربنای سکتور هوانوردی در کشور می‌تواند زمینه انتقالات تجارتی را هم مساعد بسازد.»

در نزدیک به یک سال گذشته، شرکت‌های فلای دبی، ایر عربیه و ترکیش ایرلاین پروازهای شان را به کابل از سرگرفته‌اند.

رفت‌وآمد حدود ۲۰۰هزار نفر از طریق ۴ میدان‌ هوایی کشور

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که افزایش رفت‌وآمد از طریق میدان‌های هوایی، سبب رشد اقتصاد خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که از آغاز سال روان خورشیدی تا اکنون، حدود ۲۰۰هزار نفر از طریق چهار میدان‌ هوایی کشور رفت‌وآمد کرده‌اند.

به گفته امام‌الدین احمدی سخن‌گوی این وزارت، تلاش می‌شود تا میدان‌های هوایی کشور با معیارهای جهانی برابر شوند.

سخن‌گوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت: «در سال روان خورشیدی که چیزی حدود دونیم ماه حدود ۲۰۰هزار نفر رفت‌وآمد کرده‌اند که ۵۵هزار آن شهروندان خارجی هستند.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، این رفت‌وآمدها از طریق میدان‌های هوایی کابل، بلخ، هرات و قندهار انجام شده که از این میان، حدود ۵۵هزار آن شهروندان خارجی بوده‌اند.

هم‌زمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از سرگیری پروازهای شرکت‌های بین‌المللی و افزایش پروازها از طریق میدان‌های هوایی کشور را در افزایش تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان سودمند می‌داند.

خانجان ‌الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در هر پرواز دو تن تا سه تن میوه خشنک روان می‌کنیم. کارگوی هوایی هم فعال می‌شود و در این سال امکان دارد که بازهم با ترکش ایرلاینز قرارداد بکنیم که جلغوزه را برساند.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که افزایش رفت‌وآمد از طریق میدان‌های هوایی، سبب رشد اقتصاد خواهد شد.

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: افزایش پروازها از طریق میدان‌های هوایی می‌تواند عواید سکتور هوانوردی کشور را افزایش دهد و منجر به رشد این کتور شود. در پهلوی آن، سرمایه‌گذاری روی توسعه زیربنای سکتور هوانوردی در کشور می‌تواند زمینه انتقالات تجارتی را هم مساعد بسازد.»

در نزدیک به یک سال گذشته، شرکت‌های فلای دبی، ایر عربیه و ترکیش ایرلاین پروازهای شان را به کابل از سرگرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره