Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توزیع جواز خدمات پُستی به ۳ شرکت داخلی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به سه شرکت داخلی جواز خدمات پُستی داده است.

نجیب‌الله حیات حقانی سرپرست این وزارت گفته است که این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری ابتدایی ۶۸ میلیون افغانی فعالیت شان را آغاز می‌کنند که به شماری از شهروندان زمینه کاری نیز ایجاد می‌شود.

در حال حاضر دوازده شرکت در کشور خدماتی پستی انجام می‌دهند.

نجیب‌الله حیات حقانی در نشستی به خبرنگاران گفت: «حالا ما شرکت‌های مختلف در بخش پست در کشور داریم؛ حالا که به شرکت جواز می‌دهیم، تعداد شرکت‌ها به پانزده می‌رسد.»

آقای حقانی از تمامی شرکت‌های خدمات پستی‌ خواسته است که با معیارها و اصول جهانی خدمات ارایه کنند و از قاچاق مواد مخدر نیز جلوگیری کنند.

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افزود: «خدماتی که این شرکت‌ها انجام می‌دهند، باید معیاری باشد، با اصول جهانی مطابقت داشته باشد و خدمات شان از قاچاق هر نوع مواد مخدر مصوون باشد.» 

شرکت موم که حدود ۴۰ میلیون افغانی در سه بخش خدمات پستی سرمایه‌گذاری کرده، می‌خواهد ۱۴۰ میلیون افغانی سرمایه‌گذاری ‌کند که برای بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ نفر به گونه مستقیم و غیرمستقیم فرصت‌های کاری فراهم می‌سازد.

محمد اسحاق تکل رییس اجرایوی این شرکت گفته است که خدماتی پستی را در ۳۴ ولایت افغانستان و کشورهای منطقه و جهان انجام خواهند داد. او افزود: «در سه مرحله می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، در مرحله اول چهل میلیون و بعدا ادامه می‌دهیم که در ظرف سه سال ۱۴۰ میلیون سرمایه‌گذاری خواهد کردیم.»

ذکرالله پوپل رییس اجرایوی شرکت اکرم‌زاده می‌گوید: «پلان ما این است که در سال اول برای ۵۰۰ نفر زمینه کار را فراهم بکنیم در کنارش، پلان وسیع داریم که این خدمات را در سطح ملی و بین‌المللی فراهم بکنیم.»

پیش از این مسوولان شرکت افغان پست گفته بودند که تلاش دارند خدمات پستی را در کشور معیاری سازند. مسوولان این شرکت، درآمدهای ناخالص این شرکت را حدود یک میلیارد افغانی برآورد کرده بودند.

توزیع جواز خدمات پُستی به ۳ شرکت داخلی

آقای حقانی از تمامی شرکت‌های خدمات پستی‌ خواسته که با معیارها و اصول جهانی خدمات ارایه کنند و از قاچاق مواد مخدر نیز جلوگیری کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به سه شرکت داخلی جواز خدمات پُستی داده است.

نجیب‌الله حیات حقانی سرپرست این وزارت گفته است که این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری ابتدایی ۶۸ میلیون افغانی فعالیت شان را آغاز می‌کنند که به شماری از شهروندان زمینه کاری نیز ایجاد می‌شود.

در حال حاضر دوازده شرکت در کشور خدماتی پستی انجام می‌دهند.

نجیب‌الله حیات حقانی در نشستی به خبرنگاران گفت: «حالا ما شرکت‌های مختلف در بخش پست در کشور داریم؛ حالا که به شرکت جواز می‌دهیم، تعداد شرکت‌ها به پانزده می‌رسد.»

آقای حقانی از تمامی شرکت‌های خدمات پستی‌ خواسته است که با معیارها و اصول جهانی خدمات ارایه کنند و از قاچاق مواد مخدر نیز جلوگیری کنند.

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افزود: «خدماتی که این شرکت‌ها انجام می‌دهند، باید معیاری باشد، با اصول جهانی مطابقت داشته باشد و خدمات شان از قاچاق هر نوع مواد مخدر مصوون باشد.» 

شرکت موم که حدود ۴۰ میلیون افغانی در سه بخش خدمات پستی سرمایه‌گذاری کرده، می‌خواهد ۱۴۰ میلیون افغانی سرمایه‌گذاری ‌کند که برای بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ نفر به گونه مستقیم و غیرمستقیم فرصت‌های کاری فراهم می‌سازد.

محمد اسحاق تکل رییس اجرایوی این شرکت گفته است که خدماتی پستی را در ۳۴ ولایت افغانستان و کشورهای منطقه و جهان انجام خواهند داد. او افزود: «در سه مرحله می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، در مرحله اول چهل میلیون و بعدا ادامه می‌دهیم که در ظرف سه سال ۱۴۰ میلیون سرمایه‌گذاری خواهد کردیم.»

ذکرالله پوپل رییس اجرایوی شرکت اکرم‌زاده می‌گوید: «پلان ما این است که در سال اول برای ۵۰۰ نفر زمینه کار را فراهم بکنیم در کنارش، پلان وسیع داریم که این خدمات را در سطح ملی و بین‌المللی فراهم بکنیم.»

پیش از این مسوولان شرکت افغان پست گفته بودند که تلاش دارند خدمات پستی را در کشور معیاری سازند. مسوولان این شرکت، درآمدهای ناخالص این شرکت را حدود یک میلیارد افغانی برآورد کرده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره