Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زعفران افغانستان برای نهمین بار باکیفیت‌ترین زعفران جهان شناخته شد

زعفران افغانستان در یک رقابت جهانی از سوی موسسه بین‌المللی ذائقه مستقر در بلژیک، برای نهمین بار به عنوان باکیفیت‌ترین زعفران جهان شناخته شد.

مسوولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گویند که افغانستان به عنوان دومین تولیدکننده زعفران در جهان، قرار است در سال جاری نزدیک به پنجاه تُن زعفران برداشت کند.

صدراعظم عثمانی معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفت: «محصولات افغانستان در جهان معیارهای خود را دارد؛ اما این نهمین‌بار است که زعفران افغانستان مقام اول را از آن خود کرده است.»

به گفته این وزارت، در بیست و شش ولایت کشور زعفران کشت می‌شود، اما نزدیک به ۹۰ درصد زعفران کشور در هرات برداشت می‌شود.

یک شرکت صادرکننده در هرات، به نمایندگی از افغانستان در این رقابت شرکت کرده است.

نجیب‌الله رحمتی مسوول شرکت صادرکننده زعفران گفت: «چندین سال است که ما روی این کار می‌کنیم با دهقان‌ها، پروسس کننده‌ها و این‌که آن را چگونه خشک کنیم و امروز نتیجه آن را گرفتیم.»

افغانستان در یک سال گذشته نزدیک به سی تن زعفران به ارزش سی و پنج میلیون دالر به هند، عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر صادر کرده است. در حال حاضر بهای هر کیلوگرام زعفران در بازارهای داخلی تا ۱۲۰ هزار افغانی است.

محمد ابراهیم عادل رییس اتحادیه زعفران افغانستان گفت: «تمام ۲۹ هزار و ۵۷۰ کیلو زعفران در هشت ماه گذشته به کشورهایی مانند هند، اسپانیا و عربستان سعودی صادر شد.»

بر اساس پیش‌بینی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، قرار است در سال جاری میزان برداشت زعفران در هرات به پنجاه تن افزایش یابد.

سال گذشته نزدیک به سی تن زعفران در هرات برداشت شد. امسال بیش از هشت هزار هکتار زمین در هرات زیر کشت زعفران است.

زعفران افغانستان برای نهمین بار باکیفیت‌ترین زعفران جهان شناخته شد

بر اساس پیش‌بینی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، قرار است در سال جاری میزان برداشت زعفران در هرات به پنجاه تن افزایش یابد.

تصویر بندانگشتی

زعفران افغانستان در یک رقابت جهانی از سوی موسسه بین‌المللی ذائقه مستقر در بلژیک، برای نهمین بار به عنوان باکیفیت‌ترین زعفران جهان شناخته شد.

مسوولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گویند که افغانستان به عنوان دومین تولیدکننده زعفران در جهان، قرار است در سال جاری نزدیک به پنجاه تُن زعفران برداشت کند.

صدراعظم عثمانی معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفت: «محصولات افغانستان در جهان معیارهای خود را دارد؛ اما این نهمین‌بار است که زعفران افغانستان مقام اول را از آن خود کرده است.»

به گفته این وزارت، در بیست و شش ولایت کشور زعفران کشت می‌شود، اما نزدیک به ۹۰ درصد زعفران کشور در هرات برداشت می‌شود.

یک شرکت صادرکننده در هرات، به نمایندگی از افغانستان در این رقابت شرکت کرده است.

نجیب‌الله رحمتی مسوول شرکت صادرکننده زعفران گفت: «چندین سال است که ما روی این کار می‌کنیم با دهقان‌ها، پروسس کننده‌ها و این‌که آن را چگونه خشک کنیم و امروز نتیجه آن را گرفتیم.»

افغانستان در یک سال گذشته نزدیک به سی تن زعفران به ارزش سی و پنج میلیون دالر به هند، عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر صادر کرده است. در حال حاضر بهای هر کیلوگرام زعفران در بازارهای داخلی تا ۱۲۰ هزار افغانی است.

محمد ابراهیم عادل رییس اتحادیه زعفران افغانستان گفت: «تمام ۲۹ هزار و ۵۷۰ کیلو زعفران در هشت ماه گذشته به کشورهایی مانند هند، اسپانیا و عربستان سعودی صادر شد.»

بر اساس پیش‌بینی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، قرار است در سال جاری میزان برداشت زعفران در هرات به پنجاه تن افزایش یابد.

سال گذشته نزدیک به سی تن زعفران در هرات برداشت شد. امسال بیش از هشت هزار هکتار زمین در هرات زیر کشت زعفران است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره