Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست سن‌پترزبورگ؛ فرصتی برای ا.ا در راستای گسترش روابط اقتصادی

سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در حاشیه نشست اقتصادی سن‌پترزبورگ با وزیر کار و مصونیت اجتماعی روسیه روی گسترش روابط بازرگانی و اقتصادی گفت‌وگو کرده است.

سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که در این دیدار دو جانب درباره اعزام کارگران ماهر، شریک‌سازی تجارب در بخش مصوونیت اجتماعی و راه‌اندازی برنامه‌های ارتقای ظرفیت برای کارکنان این وزارت بحث کرده‌اند.

آقای ابراهیمی افزود: «در باره تقویت روابط بازرگانی و اقتصادی بحث کردند و در این دیدار سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با همتای روسی خود درباره اعزام کارگران ماهر و نیمه‌ماهر، کار بهتر، شریک‌سازی تجارب در سکتورهای مصوونیت اجتماعی و راه‌اندازی برنامه‌های ارتقای ظرفیت کارکنان این وزارت گفت‌وگو کرده‌اند.»

در همین حال برخی از آگاهان مسایل اقتصادی گسترش روابط بازرگانی و اقتصادی با کشورهای منطقه به‌ویژه روسیه را در رشد اقتصادی کشور اثرگذار می‌دانند.

عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: «حکومت تلاش بکند تا تمام سهولت‌ها و تسهیلات را به‌خاطر حرکت دادن پروژه‌ها چه به بخش خارجی‌ها باشد و چه سکتور خصوصی، آن‌ها را مهیا بکند تا زمینه کار ایجاد شود و جلو مشکل فقر و بی‌کاری و مهاجرت‌ها نیز گرفته شود.»

در سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از مسوولان در امارت اسلامی می‌خواهد که برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان افزون بر امنیت فیزیکی، امنیت اقتصادی آنان را تامین کنند تا سرمایه‌گذاران خارجی برای کار در افغانستان بیشتر سرگرم شوند.

خانجان الکوزی عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفت: «هر شرکت خارجی که در یک ملک سرمایه‌گذاری می‌کند، امنیت اقتصادی و امنیت بانکی در آن‌جا بسیار ضرور است. به‌خاطری‌که او [سرمایه‌گذار] باید  مطمین شود که سرمایه اش محفوظ است و در آینده کدام مشکل برایش پیدا نمی‌شود.»

این در حالی‌ست که پیش از این سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در بیست‌وهفتمین نشست بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ از کشورهای منطقه خواسته بود که افغانستان را در بخش‌های راه‌آهن، انکشاف و بازسازی جاده‌ها، انرژی و تنکالوژی همکاری کنند.

نشست سن‌پترزبورگ؛ فرصتی برای ا.ا در راستای گسترش روابط اقتصادی

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی گسترش روابط بازرگانی و اقتصادی با کشورهای منطقه به‌ویژه روسیه را در رشد اقتصادی کشور اثرگذار می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در حاشیه نشست اقتصادی سن‌پترزبورگ با وزیر کار و مصونیت اجتماعی روسیه روی گسترش روابط بازرگانی و اقتصادی گفت‌وگو کرده است.

سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که در این دیدار دو جانب درباره اعزام کارگران ماهر، شریک‌سازی تجارب در بخش مصوونیت اجتماعی و راه‌اندازی برنامه‌های ارتقای ظرفیت برای کارکنان این وزارت بحث کرده‌اند.

آقای ابراهیمی افزود: «در باره تقویت روابط بازرگانی و اقتصادی بحث کردند و در این دیدار سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با همتای روسی خود درباره اعزام کارگران ماهر و نیمه‌ماهر، کار بهتر، شریک‌سازی تجارب در سکتورهای مصوونیت اجتماعی و راه‌اندازی برنامه‌های ارتقای ظرفیت کارکنان این وزارت گفت‌وگو کرده‌اند.»

در همین حال برخی از آگاهان مسایل اقتصادی گسترش روابط بازرگانی و اقتصادی با کشورهای منطقه به‌ویژه روسیه را در رشد اقتصادی کشور اثرگذار می‌دانند.

عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: «حکومت تلاش بکند تا تمام سهولت‌ها و تسهیلات را به‌خاطر حرکت دادن پروژه‌ها چه به بخش خارجی‌ها باشد و چه سکتور خصوصی، آن‌ها را مهیا بکند تا زمینه کار ایجاد شود و جلو مشکل فقر و بی‌کاری و مهاجرت‌ها نیز گرفته شود.»

در سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از مسوولان در امارت اسلامی می‌خواهد که برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان افزون بر امنیت فیزیکی، امنیت اقتصادی آنان را تامین کنند تا سرمایه‌گذاران خارجی برای کار در افغانستان بیشتر سرگرم شوند.

خانجان الکوزی عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفت: «هر شرکت خارجی که در یک ملک سرمایه‌گذاری می‌کند، امنیت اقتصادی و امنیت بانکی در آن‌جا بسیار ضرور است. به‌خاطری‌که او [سرمایه‌گذار] باید  مطمین شود که سرمایه اش محفوظ است و در آینده کدام مشکل برایش پیدا نمی‌شود.»

این در حالی‌ست که پیش از این سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در بیست‌وهفتمین نشست بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ از کشورهای منطقه خواسته بود که افغانستان را در بخش‌های راه‌آهن، انکشاف و بازسازی جاده‌ها، انرژی و تنکالوژی همکاری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره