Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صرافان نیمروز از اجرای حواله‌های تومان ایران خودداری می‌کنند

صرافان نیمروز به هدف کاهش داد و ستد با اسعار خارجی، از این پس حواله‌های تومان ایران را اجرا نمی‌کنند.

مسوولان اتحادیه صرافان این ولایت اعلام کردند که از این پس پول‌های حواله شده با تومان ایرانی را به افغانی تبدیل و به مشتریان تحویل خواهند داد.

گل احمد رییس اتحادیه صرافان نیمروز گفت: «حواله‌هایی که تومان به ما می‌رسد، آن را به افغانی تبدیل کرده به مشتری می‌دهیم، به جز اشخاصی که تیل خرید و فروش می‌کنند.»

نعمت‌الله حکیمی صراف افزود: «چون افغانی پول کشور ما است، باید ارزش آن بیش‌تر شود. اکنون در شهر زرنج تومان بسیار کم شده است، جز عده‌ای که در کار تیل مصروف هستند و از تومان استفاده می‌کنند.»

گلبدین صراف دیگر بیان کرد: «این کار هم برای ما صرافان خوب است و هم برای مشتریان، چون افغانی حجم کم‌تری دارد و به نفع ما نیز است.»

مسوولان محلی نیمروز از کاهش ۸۰ درصدی داد و ستد با تومان ایرانی در این ولایت خبر می‌دهند.

نقیب احمد خالد مسوول کمیته نظم شهری نیمروز گفت: «برای صرافان اطلاع داده‌ایم که افرادی که تومان حواله می‌کنند در نیمروز به جای آن افغانی دریافت کنند. داخل شهر بیشتر مردم به استفاده از افغانی علاقه‌مند هستند چون تومان باعث ضررهای زیادی به مردم شده است.»

محمد حسن مختار آگاه امور اقتصادی گفت: «هدف از تبدیل ارزهای خارجی به پول افغانی این است که میزان حجم پول خارجی در داخل بازار کاهش یابد و به جای آن افغانی در گردش باشد. هر اندازه پول ملی ما در بازار و تبادلات مالی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، به همان اندازه پول ملی ما ارزش پیدا کرده و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.»

کمیته شهری نیمروز چندین ماه پیش به هدف کاهش و جلوگیری از داد و ستد با اسعار خارجی، به ویژه تومان ایران، راه‌اندازی شد.

هم‌اکنون تنها ۲۰ درصد از باشنده‌ها نیمروز با تومان ایران داد و ستد می‌کنند. مسوولان کمیته نظم شهری امیدوارند که در آینده نزدیک، استفاده از تومان ایران در نیمروز به صفر برسد.

صرافان نیمروز از اجرای حواله‌های تومان ایران خودداری می‌کنند

کمیته شهری نیمروز چندین ماه پیش به هدف کاهش و جلوگیری از داد و ستد با اسعار خارجی، به ویژه تومان ایران، راه‌اندازی شد.

Thumbnail

صرافان نیمروز به هدف کاهش داد و ستد با اسعار خارجی، از این پس حواله‌های تومان ایران را اجرا نمی‌کنند.

مسوولان اتحادیه صرافان این ولایت اعلام کردند که از این پس پول‌های حواله شده با تومان ایرانی را به افغانی تبدیل و به مشتریان تحویل خواهند داد.

گل احمد رییس اتحادیه صرافان نیمروز گفت: «حواله‌هایی که تومان به ما می‌رسد، آن را به افغانی تبدیل کرده به مشتری می‌دهیم، به جز اشخاصی که تیل خرید و فروش می‌کنند.»

نعمت‌الله حکیمی صراف افزود: «چون افغانی پول کشور ما است، باید ارزش آن بیش‌تر شود. اکنون در شهر زرنج تومان بسیار کم شده است، جز عده‌ای که در کار تیل مصروف هستند و از تومان استفاده می‌کنند.»

گلبدین صراف دیگر بیان کرد: «این کار هم برای ما صرافان خوب است و هم برای مشتریان، چون افغانی حجم کم‌تری دارد و به نفع ما نیز است.»

مسوولان محلی نیمروز از کاهش ۸۰ درصدی داد و ستد با تومان ایرانی در این ولایت خبر می‌دهند.

نقیب احمد خالد مسوول کمیته نظم شهری نیمروز گفت: «برای صرافان اطلاع داده‌ایم که افرادی که تومان حواله می‌کنند در نیمروز به جای آن افغانی دریافت کنند. داخل شهر بیشتر مردم به استفاده از افغانی علاقه‌مند هستند چون تومان باعث ضررهای زیادی به مردم شده است.»

محمد حسن مختار آگاه امور اقتصادی گفت: «هدف از تبدیل ارزهای خارجی به پول افغانی این است که میزان حجم پول خارجی در داخل بازار کاهش یابد و به جای آن افغانی در گردش باشد. هر اندازه پول ملی ما در بازار و تبادلات مالی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، به همان اندازه پول ملی ما ارزش پیدا کرده و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.»

کمیته شهری نیمروز چندین ماه پیش به هدف کاهش و جلوگیری از داد و ستد با اسعار خارجی، به ویژه تومان ایران، راه‌اندازی شد.

هم‌اکنون تنها ۲۰ درصد از باشنده‌ها نیمروز با تومان ایران داد و ستد می‌کنند. مسوولان کمیته نظم شهری امیدوارند که در آینده نزدیک، استفاده از تومان ایران در نیمروز به صفر برسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره