Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرح شرکت ایرانی برای ایجاد یک پالایش‌‌گاه معیاری نفت در افغانستان

یک شرکت ایرانی طرح ایجاد یک کارخانه معیاری پالایش‌ نفت خام در افغانستان را به وزارت صنعت و تجارت سپرده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که سرپرست این وزارت با نماینده‌های یک شرکت ایرانی روی چگونگی کیفیت و نوعیت محصولات بدست آمده از نفت خام در کارخانه‌ی که قرار است ساخته شود، گفت‌وگو کرده است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفت: «در این ملاقات، نماینده شرکت ویرا گاز طرح ایجاد پالایش‌گاه معیاری را با استفاده از تکنالوژی روز، مطابق به نفت خام استخراجی افغانستان شریک کرده و در رابطه به مقدار، کیفیت و نوعیت محصولات بدست آمده معلومات تخنیکی ارایه کرد.»

با این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، ایجاد کارخانه‌های خرد و بزرگ پالایش در بخش نفت را برای رسیدن به خودکفایی مهم می‌داند.

به باور مسوولان در این اتاق، استفاده از تجارب ایران در ساخت پالایش‌گاه‌های نفتی با سرمایه نسبتن کوچک در افغانستان نتیجه مطلوب خواهد داشت.

خانجان الکوزی عضو هیأت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «نفت تصفیه نشده قیمت نازل دارد، وقتی تصفیه می‌شود و تیل تی‌‌یک یا پترول خوب ساخته می‌شود، قیمتش بالا می‌رود.»

در سوی دیگر برخی آگاهان می‌گویند در صورتی‌که پالایش‌گاه‌های معیاری در معادن کشور ایجاد شوند، قیمت مواد معدنی در داخل کشور کاهش و در صادرات نیز مفاد بیشتر بدست خواهد آمد.

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «در صورتی‌که امکانات در افغانستان فراهم شود و ما در داخل بتوانیم مواد معدنی را پروسس بکنیم، نرخ مواد معدنی هم افزایش پیدا می‌کند و هم‌چنان در کیفیت نیز تغییر ویژه وارد می‌شود که می‌توانیم خریداران کلان جهانی پیدا بکنیم.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، ده تا پانزده درصد نیازمندی مواد نفتی افغانستان از طریق معادن نفت قشقری تامین می‌شود.

در حال حاضر یک لیتر تیل پترول به ۵۶ افغانی، یک لیتر دیزل به ۵۸ افغانی و یک کیلوگرام گاز هم به ۴۵ افغانی در بازارهای کابل به فروش می‌رسند.

طرح شرکت ایرانی برای ایجاد یک پالایش‌‌گاه معیاری نفت در افغانستان

به باور مسوولان در این اتاق، استفاده از تجارب ایران در ساخت پالایش‌گاه‌های نفتی با سرمایه نسبتن کوچک در افغانستان نتیجه مطلوب خواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

یک شرکت ایرانی طرح ایجاد یک کارخانه معیاری پالایش‌ نفت خام در افغانستان را به وزارت صنعت و تجارت سپرده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که سرپرست این وزارت با نماینده‌های یک شرکت ایرانی روی چگونگی کیفیت و نوعیت محصولات بدست آمده از نفت خام در کارخانه‌ی که قرار است ساخته شود، گفت‌وگو کرده است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفت: «در این ملاقات، نماینده شرکت ویرا گاز طرح ایجاد پالایش‌گاه معیاری را با استفاده از تکنالوژی روز، مطابق به نفت خام استخراجی افغانستان شریک کرده و در رابطه به مقدار، کیفیت و نوعیت محصولات بدست آمده معلومات تخنیکی ارایه کرد.»

با این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، ایجاد کارخانه‌های خرد و بزرگ پالایش در بخش نفت را برای رسیدن به خودکفایی مهم می‌داند.

به باور مسوولان در این اتاق، استفاده از تجارب ایران در ساخت پالایش‌گاه‌های نفتی با سرمایه نسبتن کوچک در افغانستان نتیجه مطلوب خواهد داشت.

خانجان الکوزی عضو هیأت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «نفت تصفیه نشده قیمت نازل دارد، وقتی تصفیه می‌شود و تیل تی‌‌یک یا پترول خوب ساخته می‌شود، قیمتش بالا می‌رود.»

در سوی دیگر برخی آگاهان می‌گویند در صورتی‌که پالایش‌گاه‌های معیاری در معادن کشور ایجاد شوند، قیمت مواد معدنی در داخل کشور کاهش و در صادرات نیز مفاد بیشتر بدست خواهد آمد.

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «در صورتی‌که امکانات در افغانستان فراهم شود و ما در داخل بتوانیم مواد معدنی را پروسس بکنیم، نرخ مواد معدنی هم افزایش پیدا می‌کند و هم‌چنان در کیفیت نیز تغییر ویژه وارد می‌شود که می‌توانیم خریداران کلان جهانی پیدا بکنیم.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، ده تا پانزده درصد نیازمندی مواد نفتی افغانستان از طریق معادن نفت قشقری تامین می‌شود.

در حال حاضر یک لیتر تیل پترول به ۵۶ افغانی، یک لیتر دیزل به ۵۸ افغانی و یک کیلوگرام گاز هم به ۴۵ افغانی در بازارهای کابل به فروش می‌رسند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره