Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک: در سال ۲۰۲۳ تولیدات ناخالص داخلی افغانستان کاهش داشت

برنامه جهانی خوراک در گزارشی از کاهش تولید ناخالص داخلی افغانستان خبر داده است.

بر اساس آمارهای این نهاد، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۰.۷ درصد بود، در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۶.۲ درصد رسیده است.

در بخشی از گزارش برنامه جهانی خوراک آمده است: «اقتصاد افغانستان از زمان تغییرات سیاسی در اگست ۲۰۲۱ انقباض قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی کند شده است. کاهش از ۲۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی رسیده است.»

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «امیدوار هستم که این کمک‌ها روی پروژه‌های کاری به مصرف برسد تا مردم به خودکفایی برسند.»

وزارت اقتصاد علت کاهش تولید ناخالص داخلی در افغانستان را اعمال محدودیت‌های اقتصادی جهانی علیه افغانستان می‌داند. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «وضع محدودیت‌های بانکی، انجماد ارزی، قطع کمک‌های انکشافی جامعه جهانی و تغییرات اقلیمی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور گذاشته و شاخص‌های کلان اقتصادی مانند فقر، بی‌کاری، تجارت، عواید ملی و تولید ناخالص داخلی را متاثر ساخته است.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی بر این باورند که کمک‌های کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی اگر در راستای پروژه‌های زیربنایی صورت گیرد، تاثیر دائمی در کاهش فقر خواهد داشت.

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «کمک‌ها اگر در یک ساختاری صورت گیرد که در آن نظارت، کیفیت و پاسخگویی در نظر گرفته شود، می‌تواند موثرتر در کاهش فقر باشد.»

این در حالی‌ است که برنامه جهانی خوراک اعلام کرده است برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان در شش ماه آینده به ۵۱۰ میلیون دالر بودجه نیاز دارد.

برنامه جهانی خوراک: در سال ۲۰۲۳ تولیدات ناخالص داخلی افغانستان کاهش داشت

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی بر این باورند که کمک‌های کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی اگر در راستای پروژه‌های زیربنایی صورت گیرد، تاثیر دایمی در کاهش فقر خواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک در گزارشی از کاهش تولید ناخالص داخلی افغانستان خبر داده است.

بر اساس آمارهای این نهاد، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۰.۷ درصد بود، در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۶.۲ درصد رسیده است.

در بخشی از گزارش برنامه جهانی خوراک آمده است: «اقتصاد افغانستان از زمان تغییرات سیاسی در اگست ۲۰۲۱ انقباض قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی کند شده است. کاهش از ۲۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی رسیده است.»

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «امیدوار هستم که این کمک‌ها روی پروژه‌های کاری به مصرف برسد تا مردم به خودکفایی برسند.»

وزارت اقتصاد علت کاهش تولید ناخالص داخلی در افغانستان را اعمال محدودیت‌های اقتصادی جهانی علیه افغانستان می‌داند. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «وضع محدودیت‌های بانکی، انجماد ارزی، قطع کمک‌های انکشافی جامعه جهانی و تغییرات اقلیمی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور گذاشته و شاخص‌های کلان اقتصادی مانند فقر، بی‌کاری، تجارت، عواید ملی و تولید ناخالص داخلی را متاثر ساخته است.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی بر این باورند که کمک‌های کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی اگر در راستای پروژه‌های زیربنایی صورت گیرد، تاثیر دائمی در کاهش فقر خواهد داشت.

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «کمک‌ها اگر در یک ساختاری صورت گیرد که در آن نظارت، کیفیت و پاسخگویی در نظر گرفته شود، می‌تواند موثرتر در کاهش فقر باشد.»

این در حالی‌ است که برنامه جهانی خوراک اعلام کرده است برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان در شش ماه آینده به ۵۱۰ میلیون دالر بودجه نیاز دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره