Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرمایه‌گذاری ترکیه، ایران و بریتانیا در معدن آهن غوریان هرات

وزارت معادن و پترولیم از سرمایه‌گذاری ترکیه، ایران و بریتانیا در معدن آهن غوریان هرات خبر داد.

همایون افغان سخن‌گوی این وزارت اعلام کرد که این معدن برای مدت سی سال با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۵.۵ میلیارد دالر به این کشورها واگذار شده است.

او گفت: «حجم سرمایه‌گذاری در این ۴ بلاک بیش از ۵.۵ میلیارد دالر آمریکایی است که شامل اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و خدمات اجتماعی می‌باشد.»

به گفته‌ی او، معدن غوریان هرات حدود یک هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و به دلیل عدم امکاناتی همچون برق و زیرساخت، در حال حاضر پروسس معدن آهن در کشور انجام نمی‌شود.

برخی از آگاهان با تأکید بر پروسس معادن در کشور، فراهم‌سازی تسهیلات بیش‌تر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در افزایش عواید داخلی کشور موثر می‌دانند.

عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی اظهار داشت: «اگر افغانستان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و محدودیت‌های بانکی برطرف گردد، بدون شک بسیاری از کشورها علاقه‌مند سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش معدن خواهند بود.»

تاج محمد تلاش دیگر آگاه مسایل اقتصادی افزود: «باید بستر مالیات، انرژی، و امنیت برای سرمایه‌گذاران فراهم شود که امارت اسلامی باید آن را تضمین کند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، در دو ماه نخست سال جاری خورشیدی هشت قرارداد استخراج معادن امضا شده که حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها به ۴۰ میلیون دالر می‌رسد. این معادن شامل دو معدن بزرگ و شش معدن کوچک می‌باشند که با شرکت‌های داخلی قرارداد شده‌اند.

سرمایه‌گذاری ترکیه، ایران و بریتانیا در معدن آهن غوریان هرات

برخی از آگاهان با تأکید بر پروسس معادن در کشور، فراهم‌سازی تسهیلات بیش‌تر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در افزایش عواید داخلی کشور موثر می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم از سرمایه‌گذاری ترکیه، ایران و بریتانیا در معدن آهن غوریان هرات خبر داد.

همایون افغان سخن‌گوی این وزارت اعلام کرد که این معدن برای مدت سی سال با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۵.۵ میلیارد دالر به این کشورها واگذار شده است.

او گفت: «حجم سرمایه‌گذاری در این ۴ بلاک بیش از ۵.۵ میلیارد دالر آمریکایی است که شامل اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و خدمات اجتماعی می‌باشد.»

به گفته‌ی او، معدن غوریان هرات حدود یک هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و به دلیل عدم امکاناتی همچون برق و زیرساخت، در حال حاضر پروسس معدن آهن در کشور انجام نمی‌شود.

برخی از آگاهان با تأکید بر پروسس معادن در کشور، فراهم‌سازی تسهیلات بیش‌تر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در افزایش عواید داخلی کشور موثر می‌دانند.

عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی اظهار داشت: «اگر افغانستان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و محدودیت‌های بانکی برطرف گردد، بدون شک بسیاری از کشورها علاقه‌مند سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش معدن خواهند بود.»

تاج محمد تلاش دیگر آگاه مسایل اقتصادی افزود: «باید بستر مالیات، انرژی، و امنیت برای سرمایه‌گذاران فراهم شود که امارت اسلامی باید آن را تضمین کند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، در دو ماه نخست سال جاری خورشیدی هشت قرارداد استخراج معادن امضا شده که حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها به ۴۰ میلیون دالر می‌رسد. این معادن شامل دو معدن بزرگ و شش معدن کوچک می‌باشند که با شرکت‌های داخلی قرارداد شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره