تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

اترا کجاست؟ گفتمان معترضان با مسؤولان اترا بی‌نتیجه پایان یافت

شماری از باشنده‌گان پایتخت با راه اندازی پیکاری زیرنام «اترا کجاست» به آن‌چه ناتوانی ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در نظارت از فعالیت شبکه‌های مخابراتی در کشور می‌دانند، اعتراض کرده‌اند.

این اعتراض‌ها، از چند روز به‌اینسو در شبکه‌های اجتماعی با هشتک اترا کجاست؟ جریان دارند. آنان می‌گویند که شرکت‌های مخابراتی پول‌های مشترکین شان را دزدی می‌کنند.

در پی این اعتراض‌ها، مسؤولان ادارۀ اترا و شرکت‌های مخابراتی امروز (دوشنبه، ۱۲حمل)  با شماری از این معترضان رودر رو گفت‌وگو کردند.

نجیب عزیزی، رییس بورد ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی در این گفتمان، گفت: «یک مشکل عمده مشکل اشتهارات و پیشکش‌ها است بالخصوص در خدمات وی ای اس، ما کاملأ این شکایت را درک می‌توانیم و تا جایی‌که از لحاظ تخنیکی راه حل‌ها موجود است، انشاالله شرکت‌های مخابراتی در این مورد بعضی از پیشرفت‌هایی را داشته اند. یکی از این پیشرفت‌ها این است که تمام شرکت‌ها تعهد سپرده‌اند که پس از این برای فعال سازی هر خدمت از مشترکان تصدیق مجدد گرفته می‌شود.»  

خدماتی «وی ای اس» که به گفتۀ اعتراض کننده‌گان بدون ارائه معلومات کافی به مشترکان، بدون روشن ساختن شیوۀ غیرفعال سازی و به هدف دزدی پول‌ها به ده‌ها گونه از سوی شرکت‌های مخابراتی راه اندازی می‌شوند.

اعتراض کننده‌گان می‌گویند که یک و نیم ماه پیش نیز ادارۀ اترا تعهد کرده بود که تا یک هفته این خدمات مسدود می‌شوند اما تا کنون نتوانسته است جلو دزدی‌های شرکت‌های مخابراتی را بگیرد.

عتیق راغستانی، باشندۀ بدخشان و یکی از این معترضان بیان داشت: «من در این گردهمایی به نماینده‌گی از جوانان بدخشان شرکت کرده بودم. این‌ها شبکه‌های مخابراتی را خواسته بودند تا به مردم قناعت بدهند که از جیب‌های شان دزدی نمی‎کنند اما این قناعت داده نشد.»   

شفیع شریفی، مسؤول روابط عامه شرکت مخابراتی روشن نیز اظهار داشت: «خدمات اسلامی است، خدمات ورزشی است، چیزهایی است که شما می‌توانید افزون بر بسته‌های انترنت و تماس بخرید اگر ضرورت داشته باشید. ما آن را متوقف ساختیم و پس از آن سیستم تأیید دوبار را فعال ساختیم.»   

از سویی هم، شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که شماری از شرکت‌ها بر عکس بجای حل مشکلات بهای خدمات شان را نیز افزایش داده‌اند.

میرویس آریا، باشندۀ کابل گفت: «قبلا اگر هشت جی بی را خریداری می‌کردید با یک هزینه مشخص، حالا با همان هزینه می‌توانید شش جی بی بخرید. بهای بسته‌های تماس نیز افزایش یافت.»

سر انجام گفتمان روز دوشنبۀ ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی، شرکت‌های مخابراتی و شهروندان کشور بدون نتیجۀ لازم پایان یافت.

اعتراض کننده‌گان می‌گویند که این اداره قادر نیست از حقوق مردم دفاع کند و از همین‌رو پیکار اترا کجاست؟ ادامه خواهد یافت.

بازرگانی

اترا کجاست؟ گفتمان معترضان با مسؤولان اترا بی‌نتیجه پایان یافت

اعتراض کننده‌گان می‌گویند که یک و نیم ماه پیش نیز ادارۀ اترا تعهد کرده بود که تا یک هفته این خدمات مسدود می‌شوند اما تا کنون نتوانسته است جلو دزدی‌های شرکت‌های مخابراتی را بگیرد.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان پایتخت با راه اندازی پیکاری زیرنام «اترا کجاست» به آن‌چه ناتوانی ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در نظارت از فعالیت شبکه‌های مخابراتی در کشور می‌دانند، اعتراض کرده‌اند.

این اعتراض‌ها، از چند روز به‌اینسو در شبکه‌های اجتماعی با هشتک اترا کجاست؟ جریان دارند. آنان می‌گویند که شرکت‌های مخابراتی پول‌های مشترکین شان را دزدی می‌کنند.

در پی این اعتراض‌ها، مسؤولان ادارۀ اترا و شرکت‌های مخابراتی امروز (دوشنبه، ۱۲حمل)  با شماری از این معترضان رودر رو گفت‌وگو کردند.

نجیب عزیزی، رییس بورد ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی در این گفتمان، گفت: «یک مشکل عمده مشکل اشتهارات و پیشکش‌ها است بالخصوص در خدمات وی ای اس، ما کاملأ این شکایت را درک می‌توانیم و تا جایی‌که از لحاظ تخنیکی راه حل‌ها موجود است، انشاالله شرکت‌های مخابراتی در این مورد بعضی از پیشرفت‌هایی را داشته اند. یکی از این پیشرفت‌ها این است که تمام شرکت‌ها تعهد سپرده‌اند که پس از این برای فعال سازی هر خدمت از مشترکان تصدیق مجدد گرفته می‌شود.»  

خدماتی «وی ای اس» که به گفتۀ اعتراض کننده‌گان بدون ارائه معلومات کافی به مشترکان، بدون روشن ساختن شیوۀ غیرفعال سازی و به هدف دزدی پول‌ها به ده‌ها گونه از سوی شرکت‌های مخابراتی راه اندازی می‌شوند.

اعتراض کننده‌گان می‌گویند که یک و نیم ماه پیش نیز ادارۀ اترا تعهد کرده بود که تا یک هفته این خدمات مسدود می‌شوند اما تا کنون نتوانسته است جلو دزدی‌های شرکت‌های مخابراتی را بگیرد.

عتیق راغستانی، باشندۀ بدخشان و یکی از این معترضان بیان داشت: «من در این گردهمایی به نماینده‌گی از جوانان بدخشان شرکت کرده بودم. این‌ها شبکه‌های مخابراتی را خواسته بودند تا به مردم قناعت بدهند که از جیب‌های شان دزدی نمی‎کنند اما این قناعت داده نشد.»   

شفیع شریفی، مسؤول روابط عامه شرکت مخابراتی روشن نیز اظهار داشت: «خدمات اسلامی است، خدمات ورزشی است، چیزهایی است که شما می‌توانید افزون بر بسته‌های انترنت و تماس بخرید اگر ضرورت داشته باشید. ما آن را متوقف ساختیم و پس از آن سیستم تأیید دوبار را فعال ساختیم.»   

از سویی هم، شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که شماری از شرکت‌ها بر عکس بجای حل مشکلات بهای خدمات شان را نیز افزایش داده‌اند.

میرویس آریا، باشندۀ کابل گفت: «قبلا اگر هشت جی بی را خریداری می‌کردید با یک هزینه مشخص، حالا با همان هزینه می‌توانید شش جی بی بخرید. بهای بسته‌های تماس نیز افزایش یافت.»

سر انجام گفتمان روز دوشنبۀ ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی، شرکت‌های مخابراتی و شهروندان کشور بدون نتیجۀ لازم پایان یافت.

اعتراض کننده‌گان می‌گویند که این اداره قادر نیست از حقوق مردم دفاع کند و از همین‌رو پیکار اترا کجاست؟ ادامه خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید