Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ارزش کلدار پاکستانی در برابر افغانی در بازارها روبه کاهش است

در پی راه‌اندازی کمپاین منع استفاده از کلدار پاکستان در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی افغانستان، ارزش این پول دربازارهای افغانستان روبه کاهش است.

روز پنج‌شنبه (۱۲جدی) ارزش یک‌هزار کلدار پاکستانی در بازارهای ارز کشور به ۴۸۰ افغانی رسید؛ در حالی‌که در حدود یک ماه پیش، ارزش یک‌هزار کلدار پاکستانی به بیش از ۵۰۰ افغانی بود.

به گفتۀ شماری از صرافان در سرای شهزادۀ کابل، این نرخ در هژده سال گذشته بی‌پیشینه بوده‌است.

فردین، صراف در سرای شهزاده کابل گفت: «پول افغانی باید ارزش خودرا پیدا کند. پول افغانی درپاکستان نمی‌چلد اما کلدار پاکستانی در افغانستان می‌چلد.»

از چندی به‌اینسو، مقام‌های محلی در ولایت‌های ننگرهار، خوست، غزنی، کنر، پکتیکا، کندهار و لغمان استفاده از کلدار پاکستانی را برای دادوستدها در این ولایت‌ها منع کرده‌اند.

پیش از این، در ولایت‌های ذکر شده بخش بزرگی خرید و فروش کالا به کلدار پاکستانی صورت می‌گرفت.

همزمان با این، در دو روز پسین، ارزش افغانی در ارزهای دیگر نیز افزایش یافته‌است؛ چنان‌که یک افغانی در برابر دالر، هفتاد پول در برابر یورو، چهل پول در برابر درهم سی و پنج پول در برابر تومان ارزش افغانی افزایش یافته‌است.

امین جان خوستی، عضو هیئت رهبری اتحادیه صرافان سرای شهزاده بیان داشت: «وقتی مردم از پول افغانی استفاده کنند و در مارکیت‌ها در جریان باشد، مطمینأ که ارزش آن بالا می‌رود.»

با این همه، بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که در یک ماه پسین بیش از ۱.۵میلیارد افغانی در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی عرضه شده‌است.

شریف‌الله شگیوال، سخن‌گوی بانک مرکزی در این باره اظهار داشت: «امتیاز این [کاهش بهای کلدار پاکستانی] به مردم بر می‌گردد. بانک مرکزی هم در این باره تلاش‌ کرده‌است.»

ارزش کلدار پاکستانی در برابر افغانی در بازارها روبه کاهش است

از چندی به‌اینسو، مقام‌های محلی در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی استفاده از کلدار پاکستانی را برای دادوستدها منع کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در پی راه‌اندازی کمپاین منع استفاده از کلدار پاکستان در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی افغانستان، ارزش این پول دربازارهای افغانستان روبه کاهش است.

روز پنج‌شنبه (۱۲جدی) ارزش یک‌هزار کلدار پاکستانی در بازارهای ارز کشور به ۴۸۰ افغانی رسید؛ در حالی‌که در حدود یک ماه پیش، ارزش یک‌هزار کلدار پاکستانی به بیش از ۵۰۰ افغانی بود.

به گفتۀ شماری از صرافان در سرای شهزادۀ کابل، این نرخ در هژده سال گذشته بی‌پیشینه بوده‌است.

فردین، صراف در سرای شهزاده کابل گفت: «پول افغانی باید ارزش خودرا پیدا کند. پول افغانی درپاکستان نمی‌چلد اما کلدار پاکستانی در افغانستان می‌چلد.»

از چندی به‌اینسو، مقام‌های محلی در ولایت‌های ننگرهار، خوست، غزنی، کنر، پکتیکا، کندهار و لغمان استفاده از کلدار پاکستانی را برای دادوستدها در این ولایت‌ها منع کرده‌اند.

پیش از این، در ولایت‌های ذکر شده بخش بزرگی خرید و فروش کالا به کلدار پاکستانی صورت می‌گرفت.

همزمان با این، در دو روز پسین، ارزش افغانی در ارزهای دیگر نیز افزایش یافته‌است؛ چنان‌که یک افغانی در برابر دالر، هفتاد پول در برابر یورو، چهل پول در برابر درهم سی و پنج پول در برابر تومان ارزش افغانی افزایش یافته‌است.

امین جان خوستی، عضو هیئت رهبری اتحادیه صرافان سرای شهزاده بیان داشت: «وقتی مردم از پول افغانی استفاده کنند و در مارکیت‌ها در جریان باشد، مطمینأ که ارزش آن بالا می‌رود.»

با این همه، بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که در یک ماه پسین بیش از ۱.۵میلیارد افغانی در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی عرضه شده‌است.

شریف‌الله شگیوال، سخن‌گوی بانک مرکزی در این باره اظهار داشت: «امتیاز این [کاهش بهای کلدار پاکستانی] به مردم بر می‌گردد. بانک مرکزی هم در این باره تلاش‌ کرده‌است.»

هم‌رسانی کنید