Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ازبیکستان سه‌هزار تُن گندم به افغانستان کمک کرد

کشور ازبیکستان برای آسیب‌دیده‌گان خشک‌سالی و سیلاب‌های اخیر ولایت‌های شمال ‌کشور، سه‌هزار تُن گندم کمک کرد.

این بسته‌های کمکی روز سه‌شنبه در شهرک بندری حیرتان به نماینده‌گان دولت افغانستان تسلیم داده شد.

عصمت‌الله ایرگشوف، نمایندۀ رییس‌جمهور ازبیکستان این کمک‌ها را نشانه‌یی از روابط نیک ازبیکستان با افغانستان دانست.

او بر ادامۀ همکاری‌های کشور متبوعش با افغانستان تأکید ورزید: «یقین داشته باشید که مردم ازبیکستان همیشه در پهلوی شماست، شانه‌به‌شانه با شما ایستاد استیم و کوشش می‌کنیم که هرچه‌زودتر در سرزمین افغانستان، صلح و آرامی برقرار شود.»

ازسویی‌هم، نصیراحمد درانی، وزیر زراعت کشور نیز از این کمک‌ها ستایش می‌کند: «کشور دوست‌مان ازبیکستان دست دوستی و کمک به سیلاب‌زده‌گان دراز کرده‌است.»

او، افزود این کمک‌ها در حالی انجام شده‌اند که شماری‌از مردم در شمال‌ کشور از خشک‌سالی‌ها و سرازیرشدن سیلاب‌ها، زیانمند شده‌اند.

دوعضو شورای ولایتی ولایت‌های جوزجان و سرپل، نیز این کمک‌ها را در اوضاعی‌که مردم از خشک‌سالی رنج می‌برند، سودمند می‌دانند.

خاتون شیرزوی، عضو شورای ولایتی سمنگان، بر ادامه همکاری‌های هم‌مانند، تأکید کرد: «اینک که خشک‌سالی‌های اخیر مردم‌مان را تهدید می‌کند و بیم آن می‌رود که مردم ما با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شوند، بازهم کشور دوست ازبیکستان است که پای پیش نهاده اولین بستۀ کمکی را به مردم‌مان اهدا می‌کند.»

معصومه رمضانی، دبیر شورای ولایتی سرپل، گفت: «فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تجارتی میان دوکشور ازبیکستان و افغانستان آغاز شده، امیدوار استیم آن‌روز را شاهد باشیم که این روابط متوازن، برابر هرچه مستحکم‌تر ادامه پیدا کند.»

در این‌میان، نمایندۀ رییس‌جمهور ازبیکستان می‌گوید که کشور متبوعش برای تأمین امنیت، ایجاد سهولت‌ها در بازرگانی و کاهش بهای برق به افغانستان، تلاش می‌ورزد.

ازبیکستان سه‌هزار تُن گندم به افغانستان کمک کرد

نمایندۀ رییس‌جمهوری ازبیکستان، این کمک‌ها را نشانه‌یی از روابط نیک ازبیکستان با افغانستان دانست.

Thumbnail

کشور ازبیکستان برای آسیب‌دیده‌گان خشک‌سالی و سیلاب‌های اخیر ولایت‌های شمال ‌کشور، سه‌هزار تُن گندم کمک کرد.

این بسته‌های کمکی روز سه‌شنبه در شهرک بندری حیرتان به نماینده‌گان دولت افغانستان تسلیم داده شد.

عصمت‌الله ایرگشوف، نمایندۀ رییس‌جمهور ازبیکستان این کمک‌ها را نشانه‌یی از روابط نیک ازبیکستان با افغانستان دانست.

او بر ادامۀ همکاری‌های کشور متبوعش با افغانستان تأکید ورزید: «یقین داشته باشید که مردم ازبیکستان همیشه در پهلوی شماست، شانه‌به‌شانه با شما ایستاد استیم و کوشش می‌کنیم که هرچه‌زودتر در سرزمین افغانستان، صلح و آرامی برقرار شود.»

ازسویی‌هم، نصیراحمد درانی، وزیر زراعت کشور نیز از این کمک‌ها ستایش می‌کند: «کشور دوست‌مان ازبیکستان دست دوستی و کمک به سیلاب‌زده‌گان دراز کرده‌است.»

او، افزود این کمک‌ها در حالی انجام شده‌اند که شماری‌از مردم در شمال‌ کشور از خشک‌سالی‌ها و سرازیرشدن سیلاب‌ها، زیانمند شده‌اند.

دوعضو شورای ولایتی ولایت‌های جوزجان و سرپل، نیز این کمک‌ها را در اوضاعی‌که مردم از خشک‌سالی رنج می‌برند، سودمند می‌دانند.

خاتون شیرزوی، عضو شورای ولایتی سمنگان، بر ادامه همکاری‌های هم‌مانند، تأکید کرد: «اینک که خشک‌سالی‌های اخیر مردم‌مان را تهدید می‌کند و بیم آن می‌رود که مردم ما با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شوند، بازهم کشور دوست ازبیکستان است که پای پیش نهاده اولین بستۀ کمکی را به مردم‌مان اهدا می‌کند.»

معصومه رمضانی، دبیر شورای ولایتی سرپل، گفت: «فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تجارتی میان دوکشور ازبیکستان و افغانستان آغاز شده، امیدوار استیم آن‌روز را شاهد باشیم که این روابط متوازن، برابر هرچه مستحکم‌تر ادامه پیدا کند.»

در این‌میان، نمایندۀ رییس‌جمهور ازبیکستان می‌گوید که کشور متبوعش برای تأمین امنیت، ایجاد سهولت‌ها در بازرگانی و کاهش بهای برق به افغانستان، تلاش می‌ورزد.

هم‌رسانی کنید