تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

افزایش ۱۹ درصدی ارزش صادرات افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که ارزش صادرات کشور در سال ۲۰۱۸  میلادی به حدود یک میلیارد دالر خواهد رسید.

معین این وزارت می‌گوید که آمارهای صادرات کشور در نه ماه نخست این سال نشان میدهند که در مقایسه با نه ماه نخست سال دو ۲۰۱۷ صادرات کشور ۱۹ درصد افزایش داشته است.

در همین حال اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که برای توسعه صادرات کشور باید زمینه‌های پروسس فراورده‌ها در کشور فراهم شوند و نیز حکومت برای این فراورده‌ها در کشورهای گونه‌گون بازاریابی کند.

وزارت صنعت و تجارت با ارائه کارکردها و دست آوردهای این وزارت در سال مالی گذشته، از افزایش چشمگیری صادرات کشور خبر میدهد.

معین این وزارت می‌گوید که افزون بر راه‌های زمینی با توسعه دهلیزهای هوایی به نه دهلیز صادرات کشور از راه این دهلیز‌ها به بیش از صد میلیون دالر رسیده است. 

اجمل حمید عبدالرحیمزی، معین وزارت صنعت و تجارت گفت:« استراتیژی ملی صادرات افغانستان (۶) اولویت با ظرفیت بالا را برای رشد صادرات، اشتغال‌ زایی و نوآوری مشخص می‌کند. ۱ـ میوه‌های خشک ۲ـ میوه‌های تازه و سبزیجات ۳ـ زعفران ۴ـ سنگ مرمر و گرانیت ۵ـ قالین ۶ـ سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی».

وزارت صنعت و تجارت کاهش بهای جواز سرمایه‌گذاری را از سی هزار افغانی به صد افغانی و کاهش بهای زمین در پارک‌های صنعتی را به پنجاه افغانی برای هر متر مربع زمین از اصلاحاتی می گوید که باعث شدند در سال ۲۰۱۸  میلادی افغانستان در رده بندی شاخص کسب و کار بانک جهانی شانزده پله صعود کند. 

عبدالرحیمزی گفت:« همچنان در سال ۲۰۱۸، به ابتکار وزارت صنعت و تجارت برای اولین بار استراتیژی ملی انکشاف صادرات تدوین و تصویب شد. به اساس احصائیه و ارقام موجود، میزان صادرات در ۹ ماه سال ۲۰۱۸ به تناسب ۹ ماه سال ۲۰۱۷ ، ۱۹ در صد افزایش را نشان میدهد

عبدالرحیمزی می افزاید:« در بخش تسهیلات ثبت و صدور جوازنامه ها اقدامات ذیل انجام داده است. کاهش هزینه اخذ جواز تشبث از ۳۰۰۰۰ افغانی به ۱۰۰ افغانی، افزایش مدت زمان اعتبار جواز از یک سال به سه سال و کاهش طی مراحل اخذ جواز از ۲۸ قدمه به ۸ قدمه».

در همین حال هرچند اتاق تجارت و صنایع به افزایش بیشتر صادرات کشور خوشبین است اما تأکید می ورزد که حکومت باید تلاش هایش را برای بازاریابی به فراورده های کشور بیشتر سازد. 

یونس مهمند، معاون بازرگانی اتاق تجارت و صنایع گفته است:«آنعده از تجاران که در سفارت خانه‌ها نشسته اند وظیفه دارند که برای رشد تولیدات افغانستان بازاریابی کنند.»

از سویی هم وزارت صنعت و تجارت انتقال نخستین محموله آزمایشی کالاهای صادراتی را از دست آوردهای دیگر در سال دو هزار و هژده می گوید و می افزاید که در این سال کشور های عضو موافقتنامه بندر چابهار تلاش های شان را برای بهره برداری از این راه نیز بیشتر ساخته اند.

بازرگانی

افزایش ۱۹ درصدی ارزش صادرات افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی

معین این وزارت می‌گوید که افزون بر راه‌های زمینی با توسعه دهلیزهای هوایی به نه دهلیز صادرات کشور از راه این دهلیز‌ها به بیش از صد میلیون دالر رسیده است. 

Thumbnail

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که ارزش صادرات کشور در سال ۲۰۱۸  میلادی به حدود یک میلیارد دالر خواهد رسید.

معین این وزارت می‌گوید که آمارهای صادرات کشور در نه ماه نخست این سال نشان میدهند که در مقایسه با نه ماه نخست سال دو ۲۰۱۷ صادرات کشور ۱۹ درصد افزایش داشته است.

در همین حال اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که برای توسعه صادرات کشور باید زمینه‌های پروسس فراورده‌ها در کشور فراهم شوند و نیز حکومت برای این فراورده‌ها در کشورهای گونه‌گون بازاریابی کند.

وزارت صنعت و تجارت با ارائه کارکردها و دست آوردهای این وزارت در سال مالی گذشته، از افزایش چشمگیری صادرات کشور خبر میدهد.

معین این وزارت می‌گوید که افزون بر راه‌های زمینی با توسعه دهلیزهای هوایی به نه دهلیز صادرات کشور از راه این دهلیز‌ها به بیش از صد میلیون دالر رسیده است. 

اجمل حمید عبدالرحیمزی، معین وزارت صنعت و تجارت گفت:« استراتیژی ملی صادرات افغانستان (۶) اولویت با ظرفیت بالا را برای رشد صادرات، اشتغال‌ زایی و نوآوری مشخص می‌کند. ۱ـ میوه‌های خشک ۲ـ میوه‌های تازه و سبزیجات ۳ـ زعفران ۴ـ سنگ مرمر و گرانیت ۵ـ قالین ۶ـ سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی».

وزارت صنعت و تجارت کاهش بهای جواز سرمایه‌گذاری را از سی هزار افغانی به صد افغانی و کاهش بهای زمین در پارک‌های صنعتی را به پنجاه افغانی برای هر متر مربع زمین از اصلاحاتی می گوید که باعث شدند در سال ۲۰۱۸  میلادی افغانستان در رده بندی شاخص کسب و کار بانک جهانی شانزده پله صعود کند. 

عبدالرحیمزی گفت:« همچنان در سال ۲۰۱۸، به ابتکار وزارت صنعت و تجارت برای اولین بار استراتیژی ملی انکشاف صادرات تدوین و تصویب شد. به اساس احصائیه و ارقام موجود، میزان صادرات در ۹ ماه سال ۲۰۱۸ به تناسب ۹ ماه سال ۲۰۱۷ ، ۱۹ در صد افزایش را نشان میدهد

عبدالرحیمزی می افزاید:« در بخش تسهیلات ثبت و صدور جوازنامه ها اقدامات ذیل انجام داده است. کاهش هزینه اخذ جواز تشبث از ۳۰۰۰۰ افغانی به ۱۰۰ افغانی، افزایش مدت زمان اعتبار جواز از یک سال به سه سال و کاهش طی مراحل اخذ جواز از ۲۸ قدمه به ۸ قدمه».

در همین حال هرچند اتاق تجارت و صنایع به افزایش بیشتر صادرات کشور خوشبین است اما تأکید می ورزد که حکومت باید تلاش هایش را برای بازاریابی به فراورده های کشور بیشتر سازد. 

یونس مهمند، معاون بازرگانی اتاق تجارت و صنایع گفته است:«آنعده از تجاران که در سفارت خانه‌ها نشسته اند وظیفه دارند که برای رشد تولیدات افغانستان بازاریابی کنند.»

از سویی هم وزارت صنعت و تجارت انتقال نخستین محموله آزمایشی کالاهای صادراتی را از دست آوردهای دیگر در سال دو هزار و هژده می گوید و می افزاید که در این سال کشور های عضو موافقتنامه بندر چابهار تلاش های شان را برای بهره برداری از این راه نیز بیشتر ساخته اند.

هم‌رسانی کنید