تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان و ایران یک مرز جدید گمرکی ایجاد می‌کنند

وزارت مالیه می‌گوید که افغانستان و ایران در پی ایجاد یک مرز جدید گمرکی در بخش‌های مرزی هرات هستند.

به گفتۀ مسؤولان در وزارت مالیه کار روی تشکیل و آماده سازی این گمرک در ولسوالی غوریان ولایت هرات آغاز شده‌است و این گمرک ازبهر مدیریت حمل و نقل کالاها از راه آهن خواف-هرات ایجاد می‌شود.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «افغانستان و ایران کارهای ابتدایی روی ایجاد گمرک در منطقه روزنک و شمتیغ را شروع کرده‌اند و فعلأ کار روی تشکیل و تجهیز آن در طرف افغانستان ادامه دارد.»

روزنک-شمتیغ همچون یک راه تجارتی و ترانسپورتی جدید از سوی حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شده‌است اما باوجود آماده‌گی‌های دولت ایران و ساخت سازی که این کشور از پیش آغاز کرده‌است، رسانه‌های این کشور گزارش داده‌اند که تاهنوز ایران مرز گمرکی شمتیغ را به رسمیت نشناخته‌‎است.

امین بابک، رییس اطلاعات و روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: «اقداماتی را که دولت ایران در آن‌طرف در بخش ایجاد تأسیسات انجام داده توقع ما این است که دولت افغانستان نیز گام‌های عملی را بردارد و این راه به شکل عملی باز شود.»

گمرک ایران در شمتیغ ولایت خراسان این کشور و گمرک افغانستان در روزنک ولسوالی غوریان هرات، جایی‌که نقطه ختم قطعه سوم راه آهن خواف هرات است، ساخته می‌شود.

عبدالباری صدیقی، معاون فنی ادارۀ راه آهن بیان داشت: «برنامه‌هایی است که در اواخر ماه میزان یا نهایتأ در نیمۀ اول ماه عقرب هر دو طرف آماده‌گی‌های خود را داشته باشند برای افتتاح این پروژه و عملیاتی ساختن این مسیر.»

راه روزنک-شمتیغ ظرفیت انتقال دو میلیون تن کالا و دوصد هزار مسافر را در سال خواهد داشت.  

والی ولایت خراسان ایران گفته است که با بهره برداری این راه مرز دوغارون که به اسلام قلعه می‌انجامد و در حال حاضر راه اصلی داد و ستد کالاها با ایران است، دیگر گواه تجمع و معطلی محموله‌های بازرگانی نخواهد بود.

افغانستان و ایران یک مرز جدید گمرکی ایجاد می‌کنند

گمرک ایران در شمتیغ ولایت خراسان این کشور و گمرک افغانستان در روزنک ولسوالی غوریان هرات، جایی‌که نقطه ختم قطعه سوم راه آهن خواف هرات است، ساخته می‌شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه می‌گوید که افغانستان و ایران در پی ایجاد یک مرز جدید گمرکی در بخش‌های مرزی هرات هستند.

به گفتۀ مسؤولان در وزارت مالیه کار روی تشکیل و آماده سازی این گمرک در ولسوالی غوریان ولایت هرات آغاز شده‌است و این گمرک ازبهر مدیریت حمل و نقل کالاها از راه آهن خواف-هرات ایجاد می‌شود.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «افغانستان و ایران کارهای ابتدایی روی ایجاد گمرک در منطقه روزنک و شمتیغ را شروع کرده‌اند و فعلأ کار روی تشکیل و تجهیز آن در طرف افغانستان ادامه دارد.»

روزنک-شمتیغ همچون یک راه تجارتی و ترانسپورتی جدید از سوی حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شده‌است اما باوجود آماده‌گی‌های دولت ایران و ساخت سازی که این کشور از پیش آغاز کرده‌است، رسانه‌های این کشور گزارش داده‌اند که تاهنوز ایران مرز گمرکی شمتیغ را به رسمیت نشناخته‌‎است.

امین بابک، رییس اطلاعات و روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: «اقداماتی را که دولت ایران در آن‌طرف در بخش ایجاد تأسیسات انجام داده توقع ما این است که دولت افغانستان نیز گام‌های عملی را بردارد و این راه به شکل عملی باز شود.»

گمرک ایران در شمتیغ ولایت خراسان این کشور و گمرک افغانستان در روزنک ولسوالی غوریان هرات، جایی‌که نقطه ختم قطعه سوم راه آهن خواف هرات است، ساخته می‌شود.

عبدالباری صدیقی، معاون فنی ادارۀ راه آهن بیان داشت: «برنامه‌هایی است که در اواخر ماه میزان یا نهایتأ در نیمۀ اول ماه عقرب هر دو طرف آماده‌گی‌های خود را داشته باشند برای افتتاح این پروژه و عملیاتی ساختن این مسیر.»

راه روزنک-شمتیغ ظرفیت انتقال دو میلیون تن کالا و دوصد هزار مسافر را در سال خواهد داشت.  

والی ولایت خراسان ایران گفته است که با بهره برداری این راه مرز دوغارون که به اسلام قلعه می‌انجامد و در حال حاضر راه اصلی داد و ستد کالاها با ایران است، دیگر گواه تجمع و معطلی محموله‌های بازرگانی نخواهد بود.

هم‌رسانی کنید