تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امسال افغانستان به ارزش ۴۷میلیون دالر انجیر صادر کرده‌است

وزارت زراعت، مال‌داری و آب‌یاری، می‌گوید که امسال افغانستان در حدود ۲۵هزار تُن انجیر تولید کرده‌است که بخش بزرگ آن به بیرون از کشور صادر شده‌اند.

بربیناد آمارهای وزارت زراعت، به ارزش ۴۷ میلیون دالر انجیر افغانستان به کشورهای هند، امارات متحدۀ عربی، اروپا و کانادا امسال صادر شده‌اند.

این در حالی است که به ارزش ده میلیون دالر تفاهم‌نامۀ فروش انجیر، در نمایشگاه بین‌المللی محصولات زراعتی در دبی به امضا رسیده‌‌است.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت می‌گوید که در کنار زعفران، انجیر افغانستان بیشترین بازدیدکننده‌گان را در این نمایشگاه داشته است.

نمایشگاۀ پنج‌روزۀ محصولات زراعتی، روز یک‌شنبه (۲۸دلو) در مرکز تجارتی جهانی دُبی در امارات متحدۀ عربی گشایش یافت. در این نمایشگاه، محصولات زراعتی افغانستان مشمول زعفران، میوه‌جات و لبنیات در ۲۸ غرفه به نمایش گذاشته شده‌اند.

به گفتۀ وزارت زراعت، ۲۳ شرکت افغانی دیگر هم برای دیدار از محصولات زراعتی افغانستان در این نمایشگاه حضور یافته‌اند. در این نمایشگاه سرمایه‌گذاران ۱۲۰ کشور جهان شرکت کرده‌اند.

از مجموع حاصلات انجیر در کشور، در حدود هشت هزار تُن آن به بیرون از کشور صادر شده و متباقی در بازارهای داخلی خرید و فروش می‌شود.

کندهار از ولایت‌ هایی است که شرایط مناسب برای کشت درخت انجیر را دارد. بربنیاد آمارها، امسال کندهار در حدود ده‌هزار تُن انجیر حاصلات داشته‌است. فراه و بلخ نیز از ولایت‌هایی استند که انجیر در آن تولید می‌شود.

امسال افغانستان به ارزش ۴۷میلیون دالر انجیر صادر کرده‌است

بربیناد آمارهای وزارت زراعت، به ارزش ۴۷ میلیون دالر انجیر افغانستان به کشورهای هند، امارات متحدۀ عربی، اروپا و کانادا امسال صادر شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت، مال‌داری و آب‌یاری، می‌گوید که امسال افغانستان در حدود ۲۵هزار تُن انجیر تولید کرده‌است که بخش بزرگ آن به بیرون از کشور صادر شده‌اند.

بربیناد آمارهای وزارت زراعت، به ارزش ۴۷ میلیون دالر انجیر افغانستان به کشورهای هند، امارات متحدۀ عربی، اروپا و کانادا امسال صادر شده‌اند.

این در حالی است که به ارزش ده میلیون دالر تفاهم‌نامۀ فروش انجیر، در نمایشگاه بین‌المللی محصولات زراعتی در دبی به امضا رسیده‌‌است.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت می‌گوید که در کنار زعفران، انجیر افغانستان بیشترین بازدیدکننده‌گان را در این نمایشگاه داشته است.

نمایشگاۀ پنج‌روزۀ محصولات زراعتی، روز یک‌شنبه (۲۸دلو) در مرکز تجارتی جهانی دُبی در امارات متحدۀ عربی گشایش یافت. در این نمایشگاه، محصولات زراعتی افغانستان مشمول زعفران، میوه‌جات و لبنیات در ۲۸ غرفه به نمایش گذاشته شده‌اند.

به گفتۀ وزارت زراعت، ۲۳ شرکت افغانی دیگر هم برای دیدار از محصولات زراعتی افغانستان در این نمایشگاه حضور یافته‌اند. در این نمایشگاه سرمایه‌گذاران ۱۲۰ کشور جهان شرکت کرده‌اند.

از مجموع حاصلات انجیر در کشور، در حدود هشت هزار تُن آن به بیرون از کشور صادر شده و متباقی در بازارهای داخلی خرید و فروش می‌شود.

کندهار از ولایت‌ هایی است که شرایط مناسب برای کشت درخت انجیر را دارد. بربنیاد آمارها، امسال کندهار در حدود ده‌هزار تُن انجیر حاصلات داشته‌است. فراه و بلخ نیز از ولایت‌هایی استند که انجیر در آن تولید می‌شود.

هم‌رسانی کنید