Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امسال هشت‌هزار تُن انجیر در هرات برداشت خواهد شد

با فرا رسیدن فصل برداشت انجیر در هرات، ریاست زراعت و آب‌یاری این ولایت می‌گوید که امسال بیش از هشت‌هزار تُن انجیر در این ولایت برداشت خواهد شد.

مسؤولان ریاست زراعت هرات می‌پذیرد که امسال با وجود افزایش حاصلات انجیر مشکلات نبود بازار از چالش‌ها فراراه باغ‌داران انجیر هرات است.

عبدالصبور رحمانی، رییس زراعت هرات گفت: «نزدیک به سه‌سال می‌شود، اما تاکنون دهلیز هوایی که قرار بود در هرات فعال شود، فعال نشده‌است.»

به گفتۀ باغ‌داران تولید انجیر در ولایت هرات – به‌ویژه در ولسوالی زنده جان این ولایت – به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌است، اما نبود بازارهای مناسب فروش آنان را نگران کرده‌است.

عبدالستار، یکی از باغ‌داران در ولسوالی زنده جان است: «ما با مشکل سردخانه و بازاریابی کمی مشکلات داریم؛ انجیر ما خوب به‌فروش نمی‌رود.»

در همین حال، شمار دیگر از باغ‌داران انجیر در ولسوالی زنده جان می‌گویند که به‌علت نبود بازار، بخشی از حاصلات شان نابود شده‌اند.

عبدالرحمان، یکی از این باغداران گفت: «بازارهای فروش نیست. ما باغ‌داران در بدر استیم.»

ولسوالی زنده جان، بیشترین باغ‌های انجیر را در هرات دارد.

امسال هشت‌هزار تُن انجیر در هرات برداشت خواهد شد

ولسوالی زنده جان، بیشترین باغ‌های انجیر را در هرات دارد.

تصویر بندانگشتی

با فرا رسیدن فصل برداشت انجیر در هرات، ریاست زراعت و آب‌یاری این ولایت می‌گوید که امسال بیش از هشت‌هزار تُن انجیر در این ولایت برداشت خواهد شد.

مسؤولان ریاست زراعت هرات می‌پذیرد که امسال با وجود افزایش حاصلات انجیر مشکلات نبود بازار از چالش‌ها فراراه باغ‌داران انجیر هرات است.

عبدالصبور رحمانی، رییس زراعت هرات گفت: «نزدیک به سه‌سال می‌شود، اما تاکنون دهلیز هوایی که قرار بود در هرات فعال شود، فعال نشده‌است.»

به گفتۀ باغ‌داران تولید انجیر در ولایت هرات – به‌ویژه در ولسوالی زنده جان این ولایت – به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌است، اما نبود بازارهای مناسب فروش آنان را نگران کرده‌است.

عبدالستار، یکی از باغ‌داران در ولسوالی زنده جان است: «ما با مشکل سردخانه و بازاریابی کمی مشکلات داریم؛ انجیر ما خوب به‌فروش نمی‌رود.»

در همین حال، شمار دیگر از باغ‌داران انجیر در ولسوالی زنده جان می‌گویند که به‌علت نبود بازار، بخشی از حاصلات شان نابود شده‌اند.

عبدالرحمان، یکی از این باغداران گفت: «بازارهای فروش نیست. ما باغ‌داران در بدر استیم.»

ولسوالی زنده جان، بیشترین باغ‌های انجیر را در هرات دارد.

هم‌رسانی کنید