تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امضای قرارداد مطالعات امکان‌سنجی کانال بزرگ آبیاری در شمال کشور

 قرار داد مطالعات امکان سنجی کانال خوش‌تیپه که زمین‌های کشاورزی سه ولایت را آبیاری می‌کند، با شرکت بین‌المللی امریکایی (AECOM)، به امضاء رسید.
 

قرار داد مطالعات امکان سنجی این کانال که از ولایت‌های جوزجان، بلخ و کندز می‌گزرد و در حدود دو میلیون و پنج صد هزار جریب زمین را در این ولایت‌ها آبیاری می‎کند، از سوی وزارت زراعت به امضاء رسیده‌است.

نصیراحمد درانی، وزیر زراعت آبیاری و مالداری کشور در این باره گفت: «تنها مصرف مطالعات امکان سنجی این پروزه ۳.۶ میلیون دالر است که از طرف یواس‌آی‌دی پرداخت می‌شود و پروژه امضاء شده به خاطر امکان سنجی‎های کانال خوش تپه است.»

در همین حال، شماری از آگاهان می‎گویند که به هدف کاهش ضایعات آب و افزایش حاصلا کشاورزی و باغداری، حکومت باید چنین پروژه‌ها در سراسر کشور، عملی سازد.

عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی در این باره گفت: «سرمایه گذاری در کشاورزی و باغداری در افغانستان و مدرن سازی آن از یک طرف حاصلات کشاوزان زیاد شده و تأثیر مستقیم بر زنده‌گی آنان و کاهش ضایعات دارد.»

بر بنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، مرحلۀ مطالعات امکان سنجی کانال خوش تپه تا ۱۲ ماه تکیمل خواهد شد و بر اساس آن، کار‌های عملی این کانال شروع خواهد شد.

امضای قرارداد مطالعات امکان‌سنجی کانال بزرگ آبیاری در شمال کشور

هزینه این پروژه که ۳.۶ میلیون دالر است، از سوی نهاد توسعۀ جهانی ایالات متحده امریکا، پرداخت می‌شود.

Thumbnail

 قرار داد مطالعات امکان سنجی کانال خوش‌تیپه که زمین‌های کشاورزی سه ولایت را آبیاری می‌کند، با شرکت بین‌المللی امریکایی (AECOM)، به امضاء رسید.
 

قرار داد مطالعات امکان سنجی این کانال که از ولایت‌های جوزجان، بلخ و کندز می‌گزرد و در حدود دو میلیون و پنج صد هزار جریب زمین را در این ولایت‌ها آبیاری می‎کند، از سوی وزارت زراعت به امضاء رسیده‌است.

نصیراحمد درانی، وزیر زراعت آبیاری و مالداری کشور در این باره گفت: «تنها مصرف مطالعات امکان سنجی این پروزه ۳.۶ میلیون دالر است که از طرف یواس‌آی‌دی پرداخت می‌شود و پروژه امضاء شده به خاطر امکان سنجی‎های کانال خوش تپه است.»

در همین حال، شماری از آگاهان می‎گویند که به هدف کاهش ضایعات آب و افزایش حاصلا کشاورزی و باغداری، حکومت باید چنین پروژه‌ها در سراسر کشور، عملی سازد.

عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی در این باره گفت: «سرمایه گذاری در کشاورزی و باغداری در افغانستان و مدرن سازی آن از یک طرف حاصلات کشاوزان زیاد شده و تأثیر مستقیم بر زنده‌گی آنان و کاهش ضایعات دارد.»

بر بنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، مرحلۀ مطالعات امکان سنجی کانال خوش تپه تا ۱۲ ماه تکیمل خواهد شد و بر اساس آن، کار‌های عملی این کانال شروع خواهد شد.

هم‌رسانی کنید