تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

انتفادها از بی‌سرنوشتی پروژۀ تاپی در افغانستان

پروژۀ تاپی که قرار بود تا سال ۲۰۲۰ میلادی در افغانستان مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اما تاکنون پس از گذشت دوسال، کار آن از مرحلۀ سروی فراتر نرفته‌است.

این پروژه انتقال گاز در سال ۲۰۱۶ میلادی توسط رهبران چهار کشور شامل این پروژه - ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند - گشایش یافت.

این لولۀ گاز از ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و کندهار می‌گذرد و گفته می‌شود با بهره‌برداری از این پروژه در کنار توزیع گاز مایع، تولید برق و کود کیمیاوی نیز صورت خواهد گرفت.

حکومت افغانستان گفته بود که کار بخش افغانستان این پروژه، به تاریخ چهارم ماه حوت سال ۱۳۹۶ در ولایت هرات آغاز شده‌است.

درازای مجموعی لوله گاز تاپی ۱۸۱۴ کیلومتر است و این لوله، گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد.

کار بخش این لوله در ترکمنستان در چهارم حوت ماه حوت سال ۱۳۹۶ پایان یافته بود.

 برخی آگاهان افتصادی، به این نظر اند که پروژه‌های اقتصادی اغلب تحت شعاع روابط سیاسی، نا تمام می‌مانند.

یعقوب مشعوف، آگاۀ امور اقتصادی در هرات به طلوع‌نیوز گفت: «پروژۀ تاپی زیرسایۀ مسایل سیاسی قرار گرفته‌است. بی‌سرنوشتی پروژۀ تاپی به زیان اعتبار و اقتصاد مردم افغانستان است. اعتبار مردم را بخاطری زیرسوال می‌برد که ما یک حکومت مقتدری نداریم که امنیت یک پروژۀ بین‌المللی را که به نفع اقتصاد افغانستان است و از چهار ولایت می‌گذرد تأمین کند.»

امیداوری‌های باشنده‌گان هرات نیز نسبت به دو سال پیش برای عملی سازی این پروژه بسیار کمرنگ شده‌است.

عبدالسلام قربانی، باشندۀ هرات بیان داشت: «تا امروز، هیچ اقدامی در برابر پروژۀ تاپی نشده‌است و مقام‌ها به قول‌هایی که داوند هیچ عمل نکردند.»

شجاع شهیدزاده، باشندۀ دیگر هرات نیز افزود: «روزی‌که تاپی افتتاح شد، تمام مردم افغانستان به نشانۀ وحدت ملی در هرات آمدند و شادی کردند، اما با گذشت مدتی، این پروژه از چشم افتاد و دولت پیگیری نکرد.»

اما ادارۀ محلی هرات، می‌گوید کارها به شدت جریان دارند و در آغاز سال آیندۀ میلادی کار ساخت پایپ‌لاین آن آغاز خواهد شد.

عبالقیوم رحیمی، والی هرات در این باره بیان داشت: «روی بخش‌های مختلف کار شده که شامل سروی هوایی، سروی امنیتی و استملاک زمین می‌شود. پنجاه درصد کارهای ابتدایی در افغانستان پیش رفته‌است. به محض این‌که این کارهای ابتدایی تکمیل شود، کار جابه‌جایی لوله‌های گاز شروع می‌شود.»

با بهره‌برداری از پروژۀ تاپی، سالانه افغانستان گذشته از گرفتن گاز کافی از این پروژه، بیش از چهارصد میلیون دالر حق ترانزیت گاز بدست خواهد آورد.

بازرگانی

انتفادها از بی‌سرنوشتی پروژۀ تاپی در افغانستان

حکومت افغانستان گفته بود که کار بخش افغانستان این پروژه، به تاریخ چهارم ماه حوت سال ۱۳۹۶ در ولایت هرات آغاز شده‌است.

تصویر بندانگشتی

پروژۀ تاپی که قرار بود تا سال ۲۰۲۰ میلادی در افغانستان مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اما تاکنون پس از گذشت دوسال، کار آن از مرحلۀ سروی فراتر نرفته‌است.

این پروژه انتقال گاز در سال ۲۰۱۶ میلادی توسط رهبران چهار کشور شامل این پروژه - ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند - گشایش یافت.

این لولۀ گاز از ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و کندهار می‌گذرد و گفته می‌شود با بهره‌برداری از این پروژه در کنار توزیع گاز مایع، تولید برق و کود کیمیاوی نیز صورت خواهد گرفت.

حکومت افغانستان گفته بود که کار بخش افغانستان این پروژه، به تاریخ چهارم ماه حوت سال ۱۳۹۶ در ولایت هرات آغاز شده‌است.

درازای مجموعی لوله گاز تاپی ۱۸۱۴ کیلومتر است و این لوله، گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد.

کار بخش این لوله در ترکمنستان در چهارم حوت ماه حوت سال ۱۳۹۶ پایان یافته بود.

 برخی آگاهان افتصادی، به این نظر اند که پروژه‌های اقتصادی اغلب تحت شعاع روابط سیاسی، نا تمام می‌مانند.

یعقوب مشعوف، آگاۀ امور اقتصادی در هرات به طلوع‌نیوز گفت: «پروژۀ تاپی زیرسایۀ مسایل سیاسی قرار گرفته‌است. بی‌سرنوشتی پروژۀ تاپی به زیان اعتبار و اقتصاد مردم افغانستان است. اعتبار مردم را بخاطری زیرسوال می‌برد که ما یک حکومت مقتدری نداریم که امنیت یک پروژۀ بین‌المللی را که به نفع اقتصاد افغانستان است و از چهار ولایت می‌گذرد تأمین کند.»

امیداوری‌های باشنده‌گان هرات نیز نسبت به دو سال پیش برای عملی سازی این پروژه بسیار کمرنگ شده‌است.

عبدالسلام قربانی، باشندۀ هرات بیان داشت: «تا امروز، هیچ اقدامی در برابر پروژۀ تاپی نشده‌است و مقام‌ها به قول‌هایی که داوند هیچ عمل نکردند.»

شجاع شهیدزاده، باشندۀ دیگر هرات نیز افزود: «روزی‌که تاپی افتتاح شد، تمام مردم افغانستان به نشانۀ وحدت ملی در هرات آمدند و شادی کردند، اما با گذشت مدتی، این پروژه از چشم افتاد و دولت پیگیری نکرد.»

اما ادارۀ محلی هرات، می‌گوید کارها به شدت جریان دارند و در آغاز سال آیندۀ میلادی کار ساخت پایپ‌لاین آن آغاز خواهد شد.

عبالقیوم رحیمی، والی هرات در این باره بیان داشت: «روی بخش‌های مختلف کار شده که شامل سروی هوایی، سروی امنیتی و استملاک زمین می‌شود. پنجاه درصد کارهای ابتدایی در افغانستان پیش رفته‌است. به محض این‌که این کارهای ابتدایی تکمیل شود، کار جابه‌جایی لوله‌های گاز شروع می‌شود.»

با بهره‌برداری از پروژۀ تاپی، سالانه افغانستان گذشته از گرفتن گاز کافی از این پروژه، بیش از چهارصد میلیون دالر حق ترانزیت گاز بدست خواهد آورد.

هم‌رسانی کنید