تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

انتقادها از رقابت‌های ناسالم شرکت‌های هوانوردی در افغانستان

اتحادیۀ شرکت‌های هوانوردی افغانستان، از سیاست‌های «دمپنگ» شرکت‌های هوانوردی امارات در بازار افغانستان شکایت دارد.

احمد فرید پیکار، رییس این اتحادیه می‌گوید که شرکت‌های هوانودری امارات متحدۀ عرب با تنزیل بهای تکت برای مسافران ترانزیت، در بازار افغانستان رقابت ناسالم می‌کنند و این کار شرکت‌های موجود هوانوردی داخلی را زیان می‌زند.

این اتحادیه، می‌گوید که شرکت‌های هوانوردی امارات دست باز به افزایش پروازهای‌شان به افغانستان دارند، اما از دوسال بدینسو به شرکت «کام ایر» اجازۀ پرواز به میدان هوایی دُبی را نمی‌دهد: «ما مخالف این نیستیم که شرکت‌های خارجی یا شرکت‌های اماراتی بیایند. ولی خواست شرکت‌های داخلی هوانوردی این است سهمیۀ مارکیت که مربوط ما می‌شود پنجاه درصدش به ما داده شود، اما احصاییه که خود اداره هوانوردی می‌دهد ۸۵ درصد مارکیت در دست شرکتهای خارجی است.»

در حال حاضر، سه شرکت هوانوردی امارات روزانه تا شش پرواز به افغانستان انجام می‌دهند و در مقابل تنها شرکت «آریانا» روزانه یک پرواز به امارات انجام می‌دهد.

جلال الدین سعید، یک عضو شورای عالی اقتصادی می‌گوید که به تازه‌گی شورای عالی اقتصادی اجازۀ دوپرواز دیگر را به شرکت «فلای دُبی» به کندهار داده‌است اما این پروازها هم از میدان هوایی کابل صورت می‌گیرند.

سعید می‌افزاید: «تأکید در شورای عالی اقتصادی در این بود که کندهار پرواز جهانی خاص ندارد و شرکت فلای دُبی می‌تواند پرواز چهارم خودرا از کندهار آغاز کند.»

احمد قاسم وفایی زاده، رییس ادارۀ هوانوردی ملکی می‌گوید که در حال حاضر بیرون شدن از موافقت‌نامۀ «آسمان باز» با شرکت‌های اماراتی مناسب نیست: «با توجه به مشکلاتی که شرکت‌های هوانوردی افغانستان با آن‌ها مواجه بوده و نتوانسته‌است توان رقابت را در بازار هوانوردی منطقه با این شرکت‌ها داشته باشد، بنأ در یک مسابقه ناعادلانه‌تر قرار گرفته است.»

هرچند آمدن شرکت‌های معتبر هوانوردی به بازارهای افغانستان برای معیاری شدن خدمات هوانوردی مهم پنداشته می‌شود، اما کارکرد انحصاری و رقابت ناسالم این شرکت‌ها سبب رکود صنعت هوانوردی کشور در سال‌های اخیر شده‌است.
 

بازرگانی

انتقادها از رقابت‌های ناسالم شرکت‌های هوانوردی در افغانستان

اتحادیۀ شرکت‌های هوانوردی می‌گوید که عملی شدن موافقت‌نامۀ «آسمان‌باز» با امارات زمینه‌ها را برای سیاست‌های «دمپنگ» شرکت‌های اماراتی فراهم ساخته‌.

Thumbnail

اتحادیۀ شرکت‌های هوانوردی افغانستان، از سیاست‌های «دمپنگ» شرکت‌های هوانوردی امارات در بازار افغانستان شکایت دارد.

احمد فرید پیکار، رییس این اتحادیه می‌گوید که شرکت‌های هوانودری امارات متحدۀ عرب با تنزیل بهای تکت برای مسافران ترانزیت، در بازار افغانستان رقابت ناسالم می‌کنند و این کار شرکت‌های موجود هوانوردی داخلی را زیان می‌زند.

این اتحادیه، می‌گوید که شرکت‌های هوانوردی امارات دست باز به افزایش پروازهای‌شان به افغانستان دارند، اما از دوسال بدینسو به شرکت «کام ایر» اجازۀ پرواز به میدان هوایی دُبی را نمی‌دهد: «ما مخالف این نیستیم که شرکت‌های خارجی یا شرکت‌های اماراتی بیایند. ولی خواست شرکت‌های داخلی هوانوردی این است سهمیۀ مارکیت که مربوط ما می‌شود پنجاه درصدش به ما داده شود، اما احصاییه که خود اداره هوانوردی می‌دهد ۸۵ درصد مارکیت در دست شرکتهای خارجی است.»

در حال حاضر، سه شرکت هوانوردی امارات روزانه تا شش پرواز به افغانستان انجام می‌دهند و در مقابل تنها شرکت «آریانا» روزانه یک پرواز به امارات انجام می‌دهد.

جلال الدین سعید، یک عضو شورای عالی اقتصادی می‌گوید که به تازه‌گی شورای عالی اقتصادی اجازۀ دوپرواز دیگر را به شرکت «فلای دُبی» به کندهار داده‌است اما این پروازها هم از میدان هوایی کابل صورت می‌گیرند.

سعید می‌افزاید: «تأکید در شورای عالی اقتصادی در این بود که کندهار پرواز جهانی خاص ندارد و شرکت فلای دُبی می‌تواند پرواز چهارم خودرا از کندهار آغاز کند.»

احمد قاسم وفایی زاده، رییس ادارۀ هوانوردی ملکی می‌گوید که در حال حاضر بیرون شدن از موافقت‌نامۀ «آسمان باز» با شرکت‌های اماراتی مناسب نیست: «با توجه به مشکلاتی که شرکت‌های هوانوردی افغانستان با آن‌ها مواجه بوده و نتوانسته‌است توان رقابت را در بازار هوانوردی منطقه با این شرکت‌ها داشته باشد، بنأ در یک مسابقه ناعادلانه‌تر قرار گرفته است.»

هرچند آمدن شرکت‌های معتبر هوانوردی به بازارهای افغانستان برای معیاری شدن خدمات هوانوردی مهم پنداشته می‌شود، اما کارکرد انحصاری و رقابت ناسالم این شرکت‌ها سبب رکود صنعت هوانوردی کشور در سال‌های اخیر شده‌است.
 

هم‌رسانی کنید