تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

ایجاد سامانه آسان‌ وظیفه؛ یافتن ‌کار و کارگر به گونه آنلاین

مسوولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گویند که قرار است این وزارت سامانه «آسان وظیفه» را به زودی ایجاد کند و هدف از ایجاد این سامانه کمک به کارگران و کارفرمایان جهت یافتن کار مورد علاقه و کارمند مناسب می‌باشد.

به گفته مسوولان این وزارت، با بهره گیری از سامانه آسان وظیفه کارفرمایان اشخاص مطلوب شان را و نیز کارگران وظیفه مورد علاقه شان را به گونه آنلاین و بی‌هیچ هزینه‌یی می‌تواند پیدا کنند.

وزیر مخابرات می‌گوید که کارها برای نشر اطلاعات در مورد تمامی بست‌های دولتی و نهاد‌های خصوصی از طریق آسان وظیفه جریان دارد.

شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که این سامانه به گونه رایگان این خدمات را برای مردم و تمامی نهادها فراهم می‌سازد.

آریوبی گفت: «هر کس می‌تواند به آسانی خود را راجستر کند، و بعد از آن در هر بخش پیدا کردن وظیفه، انترشیب، بست مورد نظراش را پیدا می‌کند.»

کسانی که در جستجوی کار هستند می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند و این سامانه بگونه خودکار شغل‌هایی را بربنیاد رشته تحصیل و تجربه کاری شان برای آنان معرفی می‌کند.

همچنان کارفرمایان نیز می‌توانند نهادهای شان را در این سامانه ثبت کنند و افرادی که دنبال کار استند، می‌توانند از این نهادها بازدید کنند.

محمد نعقیم سمکنی، رییس اداره آسان خدمت، گفت: «این سیستم از ضایع شدن وقت نیز جلوگیری می کند ، چرا که در دیگر سیستم ها اشخاص باید در هر بست جدید سی وی جدید ارسال کنند، اما  در این سیستم با ایجاد یک پروفایل ، مشخصات شما برای همیشه ثبت میشود.»

مسعود سادات، کارشناس امور اقتصادی، گفت: «یگانه بخش که ما در آن مشکل داریم، آگاهی عامه نیست. در بخش کاریابی باید سیستم قسمی شود که در هر نهاد و پوهنتون با آسان وظیفه ارتباط باشد.»

اعلان بست‌های جدید از برنامه‌های بعدی این سامانه گفته شده است که طرح کننده‌گان آن به این سامانه خواهند افزود.

بازرگانی

ایجاد سامانه آسان‌ وظیفه؛ یافتن ‌کار و کارگر به گونه آنلاین

سامانه آسان وظیفه به گونه آنلاین خدمات استخدام را برای کسانی که در جستجوی کار هستند فراهم می‌سازد و در کنار آن برای نهادهای که در جستجوی کارمند استند، فرد مناسب را به گونه آنلاین معرفی می‌کند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گویند که قرار است این وزارت سامانه «آسان وظیفه» را به زودی ایجاد کند و هدف از ایجاد این سامانه کمک به کارگران و کارفرمایان جهت یافتن کار مورد علاقه و کارمند مناسب می‌باشد.

به گفته مسوولان این وزارت، با بهره گیری از سامانه آسان وظیفه کارفرمایان اشخاص مطلوب شان را و نیز کارگران وظیفه مورد علاقه شان را به گونه آنلاین و بی‌هیچ هزینه‌یی می‌تواند پیدا کنند.

وزیر مخابرات می‌گوید که کارها برای نشر اطلاعات در مورد تمامی بست‌های دولتی و نهاد‌های خصوصی از طریق آسان وظیفه جریان دارد.

شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که این سامانه به گونه رایگان این خدمات را برای مردم و تمامی نهادها فراهم می‌سازد.

آریوبی گفت: «هر کس می‌تواند به آسانی خود را راجستر کند، و بعد از آن در هر بخش پیدا کردن وظیفه، انترشیب، بست مورد نظراش را پیدا می‌کند.»

کسانی که در جستجوی کار هستند می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند و این سامانه بگونه خودکار شغل‌هایی را بربنیاد رشته تحصیل و تجربه کاری شان برای آنان معرفی می‌کند.

همچنان کارفرمایان نیز می‌توانند نهادهای شان را در این سامانه ثبت کنند و افرادی که دنبال کار استند، می‌توانند از این نهادها بازدید کنند.

محمد نعقیم سمکنی، رییس اداره آسان خدمت، گفت: «این سیستم از ضایع شدن وقت نیز جلوگیری می کند ، چرا که در دیگر سیستم ها اشخاص باید در هر بست جدید سی وی جدید ارسال کنند، اما  در این سیستم با ایجاد یک پروفایل ، مشخصات شما برای همیشه ثبت میشود.»

مسعود سادات، کارشناس امور اقتصادی، گفت: «یگانه بخش که ما در آن مشکل داریم، آگاهی عامه نیست. در بخش کاریابی باید سیستم قسمی شود که در هر نهاد و پوهنتون با آسان وظیفه ارتباط باشد.»

اعلان بست‌های جدید از برنامه‌های بعدی این سامانه گفته شده است که طرح کننده‌گان آن به این سامانه خواهند افزود.

هم‌رسانی کنید