Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایران، پاکستان، افغانستان، ترکیه و روسیه از راه خط آهن وصل میشوند

مقام‌های پاکستانی، می‌گویند که قرار است افغانستان، پاکستان و ایران، روسیه و ترکیه از طریق راه آهن با هم وصل شوند.

شیخ رشید احمد، وزیر حمل و نقل پاکستان، به رسانه‌ها گفته‌است که او در این باره با عمران خان، نخست‌‍وزیر پاکستان گفت‌وگو کرده‌است.

وزیر حمل و نقل پاکستان، افزوده‌است که مقام‌های ایران و ترکیه تعهد کرده‌اند که در این راستا همکاری خواهند کرد.

همزمان با این، مقام‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که قرار است عمران خان و حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران یک تفاهم‌نامه‌یی را نیز در بارۀ همکاری‌های دو کشور امضاء کنند.

این در حالی‌است که آقای روحانی، در تماس تلیفونی که با عمران خان داشته‌است، از او خواسته که در برابر هراس‌افگنان در پاکستان اقدام کند.

ایران، پاکستان، افغانستان، ترکیه و روسیه از راه خط آهن وصل میشوند

شیخ رشید احمد، وزیر حمل و نقل پاکستان، به رسانه‌ها گفته‌است که او در این باره با عمران خان، نخست‌‍وزیر پاکستان گفت‌وگو کرده‌است.

Thumbnail

مقام‌های پاکستانی، می‌گویند که قرار است افغانستان، پاکستان و ایران، روسیه و ترکیه از طریق راه آهن با هم وصل شوند.

شیخ رشید احمد، وزیر حمل و نقل پاکستان، به رسانه‌ها گفته‌است که او در این باره با عمران خان، نخست‌‍وزیر پاکستان گفت‌وگو کرده‌است.

وزیر حمل و نقل پاکستان، افزوده‌است که مقام‌های ایران و ترکیه تعهد کرده‌اند که در این راستا همکاری خواهند کرد.

همزمان با این، مقام‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که قرار است عمران خان و حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران یک تفاهم‌نامه‌یی را نیز در بارۀ همکاری‌های دو کشور امضاء کنند.

این در حالی‌است که آقای روحانی، در تماس تلیفونی که با عمران خان داشته‌است، از او خواسته که در برابر هراس‌افگنان در پاکستان اقدام کند.

هم‌رسانی کنید