تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: طرح قانون خط آهن درکشور

اداره خط آهن افغانستان از طرح قانون خط آهن درکشور خبر می‌‎دهد.

معاون فنی این اداره می‌گوید که پس تاسیس این اداره ایجاد قانون برای راه آهن کشور یک نیاز جدی بود و تصویب این قانون فعالیت‌های مرتبط به خط آهن در کشور را تنظیم خواهند کرد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با نذیراحمد نجابی، استاد دانشگاه پل تخنیک بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد سودمند نبودن برنامه های چند سال اخیر برای حل مشکلات زنان در کشور در محیط کاری شان با پرورش اوریاخیل بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد نشست‌های مشورتی وزارت مالیه با مردم برای شفافیت در ساخت سند بودجه و توازن توسعه‌یی در کشور با پوهنمل شاهپور امیری، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: طرح قانون خط آهن درکشور

شماری آگاهان امور راه آهن درکشور با انتقاد از حکومت می‌گویند که باید طرح این چنین قوانین درمشوره  با نهادهای اکادمیک ایجاد میشد.

Thumbnail

اداره خط آهن افغانستان از طرح قانون خط آهن درکشور خبر می‌‎دهد.

معاون فنی این اداره می‌گوید که پس تاسیس این اداره ایجاد قانون برای راه آهن کشور یک نیاز جدی بود و تصویب این قانون فعالیت‌های مرتبط به خط آهن در کشور را تنظیم خواهند کرد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با نذیراحمد نجابی، استاد دانشگاه پل تخنیک بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد سودمند نبودن برنامه های چند سال اخیر برای حل مشکلات زنان در کشور در محیط کاری شان با پرورش اوریاخیل بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد نشست‌های مشورتی وزارت مالیه با مردم برای شفافیت در ساخت سند بودجه و توازن توسعه‌یی در کشور با پوهنمل شاهپور امیری، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید