تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: مشکلات غضب زمین در کابل

مسوولان ولایت کابل می‌گویند که در حال حاضر در حدود پنجاه هزار جریب زمین در شهر کابل و والسوالی‌های آن از سوی زومند غصب شده است.
 
والی کابل می‌گوید که در یک سال گذشته توانسته است، در حدود ده هزار جریب زمین غصب شده را درکابل  برگرداند.
 
دراین برنامه گرداننده، زرمینه محمدی بامحمدیعقوب حیدری، والی کابل بحث کرده است.
 
دربحث دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد علت توقف برگشت کانتینرهای تهی در تورخم با نورزمان اتمامزی، نماینده اتحادیه ترانسپورت زمینی بحث کرده است.
 
درهمین حال، گرداننده محمدی در مورد نبود خدمات معیاری بیمه در کشور با محمد زمان هاشمی، رییس شرکت بیمه افغان گلوبل بحث کرده است.

بازار: مشکلات غضب زمین در کابل

در همین حال فرمانده پولیس ولسوالی بگرامی شماری ازاعضای مجلس نماینده‌گان را درغصب زمین‌ها دراین ولسوالی متهم می‌سازند.

Thumbnail

مسوولان ولایت کابل می‌گویند که در حال حاضر در حدود پنجاه هزار جریب زمین در شهر کابل و والسوالی‌های آن از سوی زومند غصب شده است.
 
والی کابل می‌گوید که در یک سال گذشته توانسته است، در حدود ده هزار جریب زمین غصب شده را درکابل  برگرداند.
 
دراین برنامه گرداننده، زرمینه محمدی بامحمدیعقوب حیدری، والی کابل بحث کرده است.
 
دربحث دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد علت توقف برگشت کانتینرهای تهی در تورخم با نورزمان اتمامزی، نماینده اتحادیه ترانسپورت زمینی بحث کرده است.
 
درهمین حال، گرداننده محمدی در مورد نبود خدمات معیاری بیمه در کشور با محمد زمان هاشمی، رییس شرکت بیمه افغان گلوبل بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید