تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازار: نگرانی از قاچاق گوشت مرغ به کشور

اجازه دادن دوباره به واردات گوشت وتخم مرغ از پاکستان و ایران زمینه‌ها را برای قاچاق این کالاها به کشور فراهم ساخته است.

شماری از فارم‎‌داران در کشور می‌گویند که درحال حاضر قاچاقچیان با بهای اندک موترهای بار با گوشت مرغ را به انبارها درپایتخت میرسانند وحکومت درجلوگیری از این کار ناتوان است.

دراین برنامه گر داننده زرمینه محمدی با غلام معروف ظفر، رییس اتحادیه مرغداران افغانستان بحث کرده است. 

بازار: نگرانی از قاچاق گوشت مرغ به کشور

وزارت زراعت وآبیاری هرچند وجود قاچاق را دربخش واردات گوشت وتخم مرغ رد نمیکند اما میگوید که هرگز به گوشت مرغ‌های پیر به کشور اجازه نخواهند داد.

تصویر بندانگشتی

اجازه دادن دوباره به واردات گوشت وتخم مرغ از پاکستان و ایران زمینه‌ها را برای قاچاق این کالاها به کشور فراهم ساخته است.

شماری از فارم‎‌داران در کشور می‌گویند که درحال حاضر قاچاقچیان با بهای اندک موترهای بار با گوشت مرغ را به انبارها درپایتخت میرسانند وحکومت درجلوگیری از این کار ناتوان است.

دراین برنامه گر داننده زرمینه محمدی با غلام معروف ظفر، رییس اتحادیه مرغداران افغانستان بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید