تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: واردات گوشت مرغ از ایران از سرگرفته شد

واردات گوشت مرغ و محصولات آن از ایران از سر گرفته شده است.
 
سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که بیماری انفلونزای مرغی در ایران از بین رفته  است از این رو روندی عادی واردات گوشت وتخم مرغ  از این کشور از سرگرفته شده است.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با یما راستا، عضو هیات رهبری اتحادیه مرغداران بحث کرده است.

بازار: واردات گوشت مرغ از ایران از سرگرفته شد

مسوولان اتحادیه ملی فارم های مرغ درکشور بر حمایت از فارم داران کشور دربرابرسیاست های "دمپینگ" کشورهای همسایه تاکید دارند.

Thumbnail

واردات گوشت مرغ و محصولات آن از ایران از سر گرفته شده است.
 
سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که بیماری انفلونزای مرغی در ایران از بین رفته  است از این رو روندی عادی واردات گوشت وتخم مرغ  از این کشور از سرگرفته شده است.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با یما راستا، عضو هیات رهبری اتحادیه مرغداران بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید