تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: کالاهای وارداتی افغانستان

سال گذشته هم مواد خوراکی، نفت و ماشین آلات، آهن آلات و پوشاک به ترتیب در صدر کالاهای وارداتی کشور قرارگرفته اند.

اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که با افزایش تولید این کالاها در داخل کشور، افزون بر کاهش کسر بیلانس بازرگانی، رشد اقتصادی و اشتغال زایی در کشور به گونه چشمگیری بهبود خواهد یافت.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با سخی‌احمد پیمان، رییس صاحبان صنایع افغانستان بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: کالاهای وارداتی افغانستان

وزارت اقتصاد می‌گوید که طرح افغانستان مؤلد را که شامل تعویض واردات نیز میشود، بزودی به شورای عالی اقتصادی ارائه می‌کند تا پس از تصویب این شورا عملی شود. 

Thumbnail

سال گذشته هم مواد خوراکی، نفت و ماشین آلات، آهن آلات و پوشاک به ترتیب در صدر کالاهای وارداتی کشور قرارگرفته اند.

اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که با افزایش تولید این کالاها در داخل کشور، افزون بر کاهش کسر بیلانس بازرگانی، رشد اقتصادی و اشتغال زایی در کشور به گونه چشمگیری بهبود خواهد یافت.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با سخی‌احمد پیمان، رییس صاحبان صنایع افغانستان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید