تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: کاهش ارزش افغانی در برابر دالر دربازارهای کشور

ارزش یک دالر آمریکایی در بازارهای کابل به بیش از هفتاد و هشت افغانی و در بازار های هرات و بلخ به نزدیک به هفتاد و نه افغانی رسیده است. 
 
اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گویند که با ادامه اوضاع کنونی سیاسی و امنیتی در کشور انتظار می رود در روزها و ماه های اینده ارزش افغانی در برابر دالر بیشتر کاهش یابد. 
 
دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با هاشم روضه‌یی، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده بحث کرده است.

بازار: کاهش ارزش افغانی در برابر دالر دربازارهای کشور

شماری ازباشنده‌گان پایتخت با شکایت ازافزایش بهای کالاها دربازارها می‌گویند که حکومت درحل مشکلات مردم ناتوان است.

Thumbnail

ارزش یک دالر آمریکایی در بازارهای کابل به بیش از هفتاد و هشت افغانی و در بازار های هرات و بلخ به نزدیک به هفتاد و نه افغانی رسیده است. 
 
اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گویند که با ادامه اوضاع کنونی سیاسی و امنیتی در کشور انتظار می رود در روزها و ماه های اینده ارزش افغانی در برابر دالر بیشتر کاهش یابد. 
 
دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با هاشم روضه‌یی، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید